Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie jest jednostką samorządową m.st. Warszawy utworzoną Uchwałą XXXV/1065/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020r.


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną 14 placówkom opiekuńczo-wychowawczym znajdującym się na terenie Warszawy. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne.
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 realizując swoje zadania współdziała z organami administracji samorządowej, administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.


Celem powołania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 jest usprawnienie funkcjonowania jednostek obsługiwanych.

 

Aktualne oferty pracy

Zobacz archiwalne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

2

Zespół Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1

św. Bonifacego 81

02-945 Warszawa