Jobs and job offers on Praca.pl  
You are here:  Main page » Guides » List of positions » Gastronomy / Catering » Klasyfikator Żywności

Klasyfikator Żywności


NEWEST JOBS - KLASYFIKATOR ŻYWNOŚCI

Specjalista ds. Jakości
Piotr i Paweł
2015-03-30

Gastronomy / Catering, Quality Control

wielkopolskie, Tarnowo Podgórne

 
 

Klasyfikator (Kontroler Jakości)
Piotr i Paweł
2015-03-30

Gastronomy / Catering, Quality Control

mazowieckie, Błonie k. Warszawy

 
 

view more jobs for Klasyfikator Żywności

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Klasyfikator żywności, jak sugeruje sama nazwa stanowiska zajmuje się analizą i oceną surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego pod kątem ich zdatności do spożycia lub przetwórstwa spożywczego. W praktyce oznacza to ocenę organoleptyczną, ważenie, lub technologiczne badanie surowców. Do obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku należy także zabezpieczenie miejsca przechowywania surowców przed niszczycielskim wpływem warunków atmosferycznych, zepsuciem, lub kradzieżą. Szereg zadań realizowanych przez klasyfikatora żywności wykonywany jest z użyciem specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także metod technologicznych, przeprowadzanych na próbkach surowców. Osoba zatrudniona w tym charakterze prowadzi rejestr skupowanych lub pozyskiwanych surowców, w którym znajdują się adnotacje, określające jego jakość i zdatność do dalszego wykorzystania.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym warunkiem, którego wypełnienie otwiera drogę do czynnego wykonywania zawodu klasyfikatora żywności jest pozyskanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego. W zależności od rodzaju surowców lub produktów, z którymi będzie on miał do czynienia będzie to wykształcenie zasadnicze zawodowe, pozyskane w jednej ze specjalności; młynarz, aparatowy browarnictwa, drobiarstwa, przetwórstwa mięsnego lub owocowo-warzywnego, operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym, lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Każdy spośród zatrudnionych w tym charakterze pracowników musi posiadać także aktualną książeczkę Sanepidu, oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole będą w tym przypadku dodatkowym atutem.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy klasyfikatora żywności mogą być różnego rodzaju magazyny, hale produkcyjne, zakłady przetwórstwa spożywczego, statki, porty i wiele innych miejsc, w którym magazynuje się lub przetwarza produkty lub półprodukty o przeznaczeniu spożywczym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa z obszaru sklasyfikowanego w poprzednim punkcie.


ZAROBKI

Zarobki klasyfikatora żywności są dość trudne do określenia, pozostają w ścisłej zależności od miejsca jego pracy i zakresu obowiązków.

list of articles

PRACA.PL GUIDES

Search guide

PRACA.PL SURVEY

Ile % więcej pracodawca musiałby Ci zapłacić, byś zgodził się na "śmieciową umowę"?

CATEGORIES

 
 
 
 
Job  |  Terms & Conditions  |  Privacy policy  |  Help  |  Contact  |  About us  |  Advertise on Praca.pl  |  Are you hiring?  |  Partners  |  Pressroom  |  RSS  |  Widget with jobs

 

Copyright © 2003 - 2015 Praca.pl Ltd. Issue number: 2010 14911 / 2010. All rights reserved.Duplication, printing, copying or dissemination in any way of the information on Praca.pl is forbidden.

Jobs and job offers on Praca.pl