Główny specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Warszawa

130 dni temu

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 16551

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• zagrożenie korupcją
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
• praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • współpraca z Komisją Europejską, przemysłem oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym emisji z instalacji przemysłowych oraz Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
 • współpraca z Technicznymi Grupami Roboczymi dla branż przemysłowych prezentując stanowisko Ministra Środowiska w zakresie najlepszych dostępnych technik
 • udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania i interpelacje poselskie oraz skargi i interwencje w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń
 • przygotowywanie sprawozdań z wdrażania dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) oraz udział w realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych
 • udział w procesie wdrażania przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń i ich kontroli oraz udział w pracach legislacyjnych
 • inicjowanie działań poza legislacyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik
 • opiniowanie i uzgadnianie materiałów programowych, opracowań studialnych, legislacji obiegowych i innych dokumentów opracowywanych w i poza Ministerstwem
 • analiza przekazanych do Ministerstwa wniosków podmiotów gospodarczych i wydanych przez właściwe organy pozwoleń zintegrowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk ścisłych lub technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych
 • znajomość procesu sewilskiego oraz wiedza z zakresu Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • myślenie analityczne
 • negocjowanie
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl