NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ochrony Środowiska

małopolskie, Kraków
Polecamy

2017-05-12

Doradztwo / Konsulting, Human Resources / Kadry

dolnośląskie, Wrocław

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska, określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska, prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach lub jednostkach administracyjnych, organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska, uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska, sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych przedsięwzięć, przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym, współpracę z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska, kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.


WYMAGANIA

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Musi odznaczać się: rzetelnością, sumiennością, odpowiedzialnością, samodzielnością, wytrwałością, spostrzegawczością, uzdolnieniami organizacyjnymi, rozumowaniem logicznym oraz umiejętnością pracy w zespole i zdolnościami kierowniczymi.


WARUNKI PRACY

Specjalista ochrony środowiska wykonuje swoją pracę głównie w pomieszczeniach biurowych,w systemie jednozmianowym. Niektóre zadania zawodowe wymagają przemieszczania się po terenie zakładu pracy lub na zewnątrz. W miejscu pracy mogą występować warunki szkodliwe dla zdrowia ze względu na kontakt z czynnikami chemicznymi.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ochrony środowiska może być zatrudniony w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w zakładach przemysłowych, instytucjach monitorujących środowisko i doradczych.


ZAROBKI

Wynagrodzenie na tym stanowisku kształtuje się w granicach 4000 zł – 9000 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ochrony Środowiska

dziś

Doradztwo / Konsulting, Przemysł / Produkcja

śląskie, Gliwice

2017-05-15

Rolnictwo / Ochrona środowiska

mazowieckie, Warszawa

2017-05-16

Badania i rozwój, Rolnictwo / Ochrona środowiska

zachodniopomorskie, Szczecinek
mazowieckie, Mława
lubuskie, Lublin

2017-05-17

Administracja publiczna / Służba cywilna

lubelskie, Lublin
śląskie, GOP

2017-05-15

Administracja biurowa, Budownictwo / Geodezja

wielkopolskie, Poznań

dziś

Inżynieria / Projektowanie, Kadra zarządzająca

16 regionów
świętokrzyskie, Kielce, Włoszczowa, Jędrzejów
mazowieckie, Ciechanów
zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Ochrony Środowiska