NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ochrony Środowiska

2017-10-06

Administracja publiczna / Służba cywilna

pomorskie, Gdynia

dziś

Kontrola jakości, Rolnictwo / Ochrona środowiska

kujawsko-pomorskie, Ostaszewo k. Torunia

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska, określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska, prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach lub jednostkach administracyjnych, organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska, uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska, sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych przedsięwzięć, przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym, współpracę z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska, kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.


WYMAGANIA

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe. Musi odznaczać się: rzetelnością, sumiennością, odpowiedzialnością, samodzielnością, wytrwałością, spostrzegawczością, uzdolnieniami organizacyjnymi, rozumowaniem logicznym oraz umiejętnością pracy w zespole i zdolnościami kierowniczymi.


WARUNKI PRACY

Specjalista ochrony środowiska wykonuje swoją pracę głównie w pomieszczeniach biurowych,w systemie jednozmianowym. Niektóre zadania zawodowe wymagają przemieszczania się po terenie zakładu pracy lub na zewnątrz. W miejscu pracy mogą występować warunki szkodliwe dla zdrowia ze względu na kontakt z czynnikami chemicznymi.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ochrony środowiska może być zatrudniony w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w zakładach przemysłowych, instytucjach monitorujących środowisko i doradczych.


ZAROBKI

Wynagrodzenie na tym stanowisku kształtuje się w granicach 4000 zł – 9000 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ochrony Środowiska

zachodniopomorskie, Koszalin
pomorskie, Tczew

2017-10-16

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

śląskie, Postęp (powiat myszkowski)
mazowieckie, Płock

dziś

Administracja publiczna / Służba cywilna

małopolskie, Kraków

wczoraj

Administracja publiczna / Służba cywilna

lubelskie, Lublin
łódzkie, Łódź
śląskie, Częstochowa
Polecamy

2017-10-16

Inżynieria / Projektowanie

pomorskie, Gdańsk

2017-10-16

Administracja publiczna / Służba cywilna

warmińsko-mazurskie, Węgorzewo

2017-10-17

Farmaceutyka / Biotechnologia

pomorskie, Sopot
podkarpackie, Rzeszów i okolice, Mielec, Tarnów

2017-10-10

Administracja publiczna / Służba cywilna

lubelskie, Parczew

2017-10-10

Administracja publiczna / Służba cywilna

lubelskie, Biłgoraj
śląskie

2017-10-10

Przemysł / Produkcja

mazowieckie, Warsaw
mazowieckie
zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Ochrony Środowiska