Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Aktualne oferty pracy

Firma Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Zobacz oferty innych pracodawców

 • Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat   3 900 - 5 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  12 godz.
  Wymagania niezbędne Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo; na dowolnym kierunku, uzupełnione...
 • Technolog

  Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Opis stanowiska: opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji technologicznej i obiegowej procesów remontowych osprzętu elektrycznego silników lotniczych, podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji procesów produkcyjnych, analizowanie i rozwiązywanie problemów produkcyjnych.
 • Mechanik

  Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Opis stanowiska: utrzymanie sprawności technicznej maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, wykonywanie przeglądów okresowych stoisk, maszyn i urządzeń.
 • Elektromonter

  Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Opis stanowiska: utrzymanie sprawności technicznej maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, wykonywanie przeglądów okresowych stoisk, maszyn i urządzeń.
 • Specjalista informatyk

  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%. Wymiar etatu: 1 etat, umowa o pracę. Liczba stanowisk pracy:...
 • Mistrz

  Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Opis stanowiska: zarządzanie zespołem operatorów wykonujących obróbkę skrawaniem detali lotniczych oraz oprzyrządowania używanego w remoncie silników lotniczych, zapewnienie terminowej realizacji zleceń, utrzymanie porządku oraz dyscypliny pracy w ramach powierzonych zadań, nadzór nad...
 • Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Kluczowe obowiązki: Prowadzenie spraw dotyczących remontów i inwestycji budowlanych w jednostkach organizacyjnych UDT w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej. Nadzór/koordynacja zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą UDT, w skład której wchodzą...
 • Specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat / część etatu
  3 dni
  I. Oznaczenie stanowiska: Specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży Liczba wolnych stanowisk: 1,5 – w tym: 1 etatu w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie,...
 • Kierownik w Departamencie Koordynacji Wdrażania

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Główne obowiązki: Zarządzanie zespołem podległych pracowników Sekcji w zakresie: sporządzania prognoz, sprawozdań i deklaracji wydatków w ramach programów operacyjnych; monitoringu kontraktacji i certyfikowanych wydatków w ramach programów operacyjnych; sporządzania informacji na...
 • Specjalista / Starszy Specjalista (w zakresie urządzeń przeciwpożarowych)

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, ul. Zaruskiego 4    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  (Pion Bezpieczeństwa-Dział Ochrony Przeciwpożarowej)
Zobacz archiwalne oferty pracy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59a

00-848 Warszawa