Praca w ciąży 2017-05-19

Ciąża a praca w nocy

 

Ciężarnej nie wolno zatrudniać w porze nocnej. Przypomnijmy, że  zgodnie z Kodeksem Pracy pora nocna obejmuje osiem godzin, między 21.00 a 7.00 (może ona przypadać np. od 21:00 do 5:00 albo od 23:00 do 7:00). Sprawdź, jak określona jest pora nocna w Twoim miejscu pracy. Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest zobowiązany na okres  ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną. Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe pracodawca przenosi pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. Natomiast w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

 

Przypomnijmy, że zakazane jest również zatrudnianie w godzinach nadliczbowych. Co więcej, pracownicy w ciąży nie można również wysłać w delegację, chyba, że ona sama wyrazi na taką delegację zgodę.

 

Ciąża a praca fizyczna

 

Jak wygląda kwestia pracy fizycznej w ciąży? W myśl Kodeksu Pracy kobiety w ciąży  nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie i przebieg ciąży. Rada Ministrów określa w rozporządzeniu wykaz prac, obejmujący:

 

  • prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów;
  • prace mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania.

Jako prace uciążliwe wskazano w rozporządzeniu np.:

 

  • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;
  • ręczne przenoszenie pod górę przedmiotów przy pracy stałej, przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej;
  • przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;
  • ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;
  • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa.

Praca przy komputerze w ciąży

 

Od 1 maja weszła w życie nowa regulacja odnośnie pracy przy monitorze w czasie ciąży. Dotychczas ciężarna mogła pracować przy monitorze maksymalnie 4 godziny na dobę. W myśl nowych rozwiązań ciężarna może pracować przy komputerze 8 godzin. Jednak po każdych 50 minutach pracy, przysługuje jej 10 minut przerwy. Zatem znacznie wydłużono ciężarnym czas pracy przy monitorze. Pracodawca musi jedynie pamiętać o udzielaniu 10 minutowych przerw.

 

Podstawa prawna:

  • art. 1517, 176, 178, 1781 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. (Dz. U. poz. 796).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj