Starszy specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie

Warszawa

246 dni temu

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 11725

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Zarządzanie korespondencją, prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących;
 • Uczestnictwo w realizacji zamówień klientów: przygotowywanie umów, rejestrowanie zamówień, prowadzenie elektronicznego rejestru zgłoszeń i przekazywanie dokumentów;
 • Prowadzenie spraw kadrowych na poziomie Laboratorium, takich jak ewidencja czasu pracy, plany urlopów, delegacje;
 • Prowadzenie spraw zakupów i spraw inwentarzowych Laboratorium;
 • Przygotowywanie zestawień planów, sprawozdań, raportów;
 • Przygotowywanie projektów pism, przekazywanie komunikatów i ustaleń organizacyjnych pracownikom Laboratorium;
 • Prowadzenie terminarza spotkań i nadzór nad jego realizacją;
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań, spotkań i seminariów organizowanych przez Laboratorium;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Znajomość podstaw ustaw: „Prawo o miarach”, kpa i o służbie cywilnej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie kursu w prowadzeniu sekretariatu
 • Umiejętność obsługi bazy danych Access

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl