Konsorcjum Budowlane KNP Sp. z o.o.

51-250 employees Building engineering

Konsorcjum Budowlane KNP Sp. z o.o.

ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/2U

01-015 Warszawa