Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator zaawansowany

Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto (na pełny etat): 2 100 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 13 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 89 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 1 000 000 zł
Dla podanej kwoty nie można dokonać wyliczeń dla niektórych typów umów.

Umowa o pracę

-

netto (na rękę)

-

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

-

Ubezpieczenie rentowe

-

Ubezpieczenie chorobowe

-

Ubezpieczenie zdrowotne

-

Zaliczka na podatek

-

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o pracę

-

netto (na rękę)

Umowa o pracę - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

-

Ubezpieczenie emerytalne

-

Ubezpieczenie rentowe

-

Ubezpieczenie chorobowe

-

Ubezpieczenie zdrowotne

-

Zaliczka na podatek

-

Kwota brutto

-

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

-

Ubezpieczenie wypadkowe

-

Ubezpieczenie emerytalne

-

Ubezpieczenie rentowe

-

Fundusz Pracy

-

FGŚP

-

Cała kwota

-

Zmień kryteria obliczeń

Umowa o pracę to dokument będący oświadczeniem woli, który potwierdza zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy względem pracodawcy. Moment złożenia podpisów na umowie o pracę ma charakter czynności prawnej, na podstawie której obu stronom przysługują określone prawa i zobowiązania wynikające z Kodeksu Pracy. Umowa o pracę musi mieć charakter dokumentu pisemnego, który pracodawca przekazuje pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Umowa o pracę może zostać zawarta na: okres próbny, na czas określony (w tym umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo), na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy gwarantuje: stabilne zatrudnienie, minimalną wysokość wynagrodzenia, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, ochronę kobiet w ciąży oraz rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu, przy zdolności kredytowej na podstawie osiąganego wynagrodzenia.

W treści umowy o pracę muszą znaleźć się:

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • data zawarcia
 • warunki pracy
 • warunki płacy

Umowa o pracę musi określać dokładnie:

 • rodzaj wykonywanej pracy
 • miejsce wykonywanej pracy
 • wynagrodzenie przysługujące za wykonaną pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy

Umowę o pracę można rozwiązać:

 • na podstawie wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • bez wypowiedzenia (musi być wskazana przyczyna i uzasadnienie oraz adnotacja o możliwości odwołania)
 • po upływie czasu, na który została zawarta
 • wraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa zlecenie

1 497

netto (na rękę)

2 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

195

Ubezpieczenie rentowe

30

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

160

Zaliczka na podatek

118

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa zlecenie

1 497

netto (na rękę)

Umowa zlecenie - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

1 497

Ubezpieczenie emerytalne

195

Ubezpieczenie rentowe

30

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

160

Zaliczka na podatek

118

Kwota brutto

2 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

2 000

Ubezpieczenie wypadkowe

33

Ubezpieczenie emerytalne

195

Ubezpieczenie rentowe

130

Fundusz Pracy

49

FGŚP

2

Cała kwota

2 410

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
luty2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
marzec2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
kwiecień2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
maj2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
czerwiec2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
lipiec2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
sierpień2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
wrzesień2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
październik2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
listopad2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
grudzień2 000.00195.2030.000.00159.731 419.84118.001 497.07 zł
Rocznie 24 000.002 342.40360.000.001 916.7617 038.081 416.0017 964.84 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
luty2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
marzec2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
kwiecień2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
maj2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
czerwiec2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
lipiec2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
sierpień2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
wrzesień2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
październik2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
listopad2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
grudzień2 000.00195.20130.0033.4051.002 409.60 zł
Rocznie 24 000.002 342.401 560.00400.80612.0028 915.20 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Może być zawarta w formie pisemnej i ustnej. Na podstawie zawartej umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności/zadania względem zleceniodawcy. Ten rodzaj umowy nie zapewnia ochrony zatrudnienia, wynagrodzenia oraz prawa do urlopu. Niesie ze sobą pewne ograniczenia jak choćby brak możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, czy możliwości skorzystania z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (jest to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia, który przy ograniczeniu kosztów pracy wynikających z umowy zlecenia, nie jest opłacany przez zleceniodawcę). Umowa zlecenie chętnie podpisywania jest przez osoby już ubezpieczone (takie, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę i wykonują dodatkowe zlecenie, czyli przez uczniów i studentów do 26. roku życia oraz kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim). Zleceniodawcy wolą z kolei ten rodzaj umowy ze względu na niższe niż przy umowie o pracę koszty, które muszą ponosić pracodawcy. Plusem takiej umowy jest możliwość jej wypowiedzenia w każdym czasie. Gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, wtedy zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzić składkę ZUS: emerytalną, rentową, zdrowotną. Jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, musi on także odprowadzić składkę wypadkową. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o dzieło

1 712

netto (na rękę)

2 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

288

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o dzieło

1 712

netto (na rękę)

Umowa o dzieło - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

1 712

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

288

Kwota brutto

2 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

2 000

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Fundusz Pracy

0

FGŚP

0

Cała kwota

0

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
luty2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
marzec2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
kwiecień2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
maj2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
czerwiec2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
lipiec2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
sierpień2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
wrzesień2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
październik2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
listopad2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
grudzień2 000.000.000.000.000.001 600.00288.001 712.00 zł
Rocznie 24 000.000.000.000.000.0019 200.003 456.0020 544.00 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń2 000.000.000.000.000.000.00 zł
luty2 000.000.000.000.000.000.00 zł
marzec2 000.000.000.000.000.000.00 zł
kwiecień2 000.000.000.000.000.000.00 zł
maj2 000.000.000.000.000.000.00 zł
czerwiec2 000.000.000.000.000.000.00 zł
lipiec2 000.000.000.000.000.000.00 zł
sierpień2 000.000.000.000.000.000.00 zł
wrzesień2 000.000.000.000.000.000.00 zł
październik2 000.000.000.000.000.000.00 zł
listopad2 000.000.000.000.000.000.00 zł
grudzień2 000.000.000.000.000.000.00 zł
Rocznie 24 000.000.000.000.000.000.00 zł
Zmień kryteria obliczeń
Umowa o dzieło ma charakter umowy cywilnoprawnej i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Na podstawie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła względem zamawiającego, za które przysługuje mu wynagrodzenie. Umowa o dzieło jest elastyczna, co oznacza, że miejsce wykonywania dzieła i sposób jego realizacji pozostaje w gestii wykonawcy, o ile inaczej nie stanowią zapisy w umowie. Plusem umowy o dzieło jest możliwość przekazania jego wykonania osobie trzeciej, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Nie można wypowiedzieć umowy o dzieło, jednak można od niej odstąpić w przewidzianych sytuacjach określonych w umowie. Dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny. W pierwszym przypadku jest ono dostrzegalne i namacalne w świecie zewnętrznym. W drugim przypadku jest to rezultat pracy umysłowej, twórczej lub artystycznej. Umowa o dzieło nie zobowiązuje do opłacania żadnych składek, chyba że jest ona wykonywana przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i na jego rzecz pracownik wykonuje dzieło.* Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS:
 • emerytalnej*
 • rentowej*
 • wypadkowej
 • chorobowej
 • zdrowotnej*
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa B2B

1 639

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

z ulgą na start

2 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

342

Zaliczka na podatek

19

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa B2B

1 639

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

Umowa B2B - koszty i zarobki

Zmień kryteria obliczeń

Kwota na rękę

1 639

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

342

Zaliczka na podatek

19

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Kwota brutto

2 000

KWOTA Z FAKTURYUbezpieczenieZaliczka na podatekFundusz pracyWYPŁATA (NA RĘKĘ)
emerytalnerentowechorobowezdrowotnewypadkowe
styczeń2 000.000.000.000.00342.320.0019.000.001 638.68 zł
luty2 000.000.000.000.00342.320.0019.000.001 638.68 zł
marzec2 000.000.000.000.00342.320.0019.000.001 638.68 zł
kwiecień2 000.000.000.000.00342.320.0019.000.001 638.68 zł
maj2 000.000.000.000.00342.320.0019.000.001 638.68 zł
czerwiec2 000.000.000.000.00342.320.0019.000.001 638.68 zł
lipiec2 000.00131.7654.000.00342.3211.270.000.001 460.65 zł
sierpień2 000.00131.7654.000.00342.3211.270.000.001 460.65 zł
wrzesień2 000.00131.7654.000.00342.3211.270.000.001 460.65 zł
październik2 000.00131.7654.000.00342.3211.270.000.001 460.65 zł
listopad2 000.00131.7654.000.00342.3211.270.000.001 460.65 zł
grudzień2 000.00131.7654.000.00342.3211.270.000.001 460.65 zł
Rocznie 24 000.00790.56324.000.004 107.8467.62114.000.0018 595.98 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o współpracy nazywana jest także potocznie B2B lub samozatrudnieniem. Jest to umowa z rodzaju cywilnoprawnych i zawierana jest na podstawie przepisów określonych w Kodeksie Cywilnym. Umowa o współpracy jest chętnie wybieraną formą na rynku pracy, gdyż pozwala zwiększyć swoją atrakcyjność jako kandydata do pracy. Poza tym usługi świadczone przez osobę samozatrudnioną mogą być wykonywane także na poczet innych osób lub firm, o ile nie została podpisana umowa na wyłączność. Osoba samozatrudniona może odliczyć sobie od dochodu koszty prowadzenia firmy. Nie ma jednak możliwości płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Jest to jednak wygodna forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, która przynosi większe zyski. Samozatrudnieni zobowiązani są do opłacania składek ZUS - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dobrowolne są pozostałe składki, jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudniony jest także zobowiązany do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego. Pracodawca (tu firma) ponosi niższe koszty zatrudnienia, a pracownik (tu przedsiębiorca) zyskuje wyższą kwotę wynagrodzenia, niż w przypadku umowy o pracę. Praca na własny rachunek może być wykonywana w siedzibie firmy, z którą współpracujemy lub w dowolnym miejscu i czasie. Najważniejsza jest terminowość.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

 

Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd. Wszystko w zależności od rodzaju zawartej umowy, czyli: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, z czego składa się Twoje wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość.

Aby lepiej zobrazować poszczególne elementy naliczania pensji, dobrze jest zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami.

Oto kilka z nich:

 • wartość wynagrodzenia brutto - to wysokość wynagrodzenia wraz ze składnikami: podatku i składkami ZUS, o które pomniejszana jest faktycznie wypłacana pensja
 • wartość wynagrodzenia netto - to tzw. wynagrodzenie na rękę, które jest wypłacane pracownikowi po potrąceniu wszelkich obciążeń wynikających z umowy
 • koszty pracodawcy - to koszt, który ponosi pracodawca tytułem wynagradzania swojego pracownika wynikający z umowy o pracę
 • koszty uzyskania przychodu - jest to rodzaj poniesionego wydatku w celu uzyskania przychodu, bądź też utrzymania źródła przychodów

Należy pamiętać, że każdy rodzaj umowy określa dokładnie składniki wynagrodzenia, które znacznie różnią się między sobą

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.