Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator zaawansowany

Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto (na pełny etat): 2 100 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 13 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 89 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 1 000 000 zł

Umowa o pracę

2 854

netto (na rękę)

4 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

60

Ubezpieczenie chorobowe

98

Ubezpieczenie zdrowotne

311

Zaliczka na podatek

287

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o pracę

2 854

netto (na rękę)

Umowa o pracę - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 854

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

60

Ubezpieczenie chorobowe

98

Ubezpieczenie zdrowotne

311

Zaliczka na podatek

287

Kwota brutto

4 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

4 000

Ubezpieczenie wypadkowe

67

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

260

Fundusz Pracy

98

FGŚP

4

Cała kwota

4 819

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
luty4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
marzec4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
kwiecień4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
maj4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
czerwiec4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
lipiec4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
sierpień4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
wrzesień4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
październik4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
listopad4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
grudzień4 000.00390.4060.0098.00310.643 340.00287.002 853.96 zł
Rocznie 48 000.004 684.80720.001 176.003 727.6840 080.003 444.0034 247.52 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentowewypadkowe
styczeń4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
luty4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
marzec4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
kwiecień4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
maj4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
czerwiec4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
lipiec4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
sierpień4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
wrzesień4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
październik4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
listopad4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
grudzień4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
Rocznie 48 000.004 684.803 120.00801.601 224.0057 830.40 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o pracę to dokument będący oświadczeniem woli, który potwierdza zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy względem pracodawcy. Moment złożenia podpisów na umowie o pracę ma charakter czynności prawnej, na podstawie której obu stronom przysługują określone prawa i zobowiązania wynikające z Kodeksu Pracy. Umowa o pracę musi mieć charakter dokumentu pisemnego, który pracodawca przekazuje pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Umowa o pracę może zostać zawarta na: okres próbny, na czas określony (w tym umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo), na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy gwarantuje: stabilne zatrudnienie, minimalną wysokość wynagrodzenia, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, ochronę kobiet w ciąży oraz rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu, przy zdolności kredytowej na podstawie osiąganego wynagrodzenia.

W treści umowy o pracę muszą znaleźć się:

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • data zawarcia
 • warunki pracy
 • warunki płacy

Umowa o pracę musi określać dokładnie:

 • rodzaj wykonywanej pracy
 • miejsce wykonywanej pracy
 • wynagrodzenie przysługujące za wykonaną pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy

Umowę o pracę można rozwiązać:

 • na podstawie wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • bez wypowiedzenia (musi być wskazana przyczyna i uzasadnienie oraz adnotacja o możliwości odwołania)
 • po upływie czasu, na który została zawarta
 • wraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa zlecenie

2 994

netto (na rękę)

4 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

60

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

319

Zaliczka na podatek

236

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa zlecenie

2 994

netto (na rękę)

Umowa zlecenie - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 994

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

60

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

319

Zaliczka na podatek

236

Kwota brutto

4 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

4 000

Ubezpieczenie wypadkowe

67

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

260

Fundusz Pracy

98

FGŚP

4

Cała kwota

4 819

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
luty4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
marzec4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
kwiecień4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
maj4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
czerwiec4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
lipiec4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
sierpień4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
wrzesień4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
październik4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
listopad4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
grudzień4 000.00390.4060.000.00319.462 839.68236.002 994.14 zł
Rocznie 48 000.004 684.80720.000.003 833.5234 076.162 832.0035 929.68 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
luty4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
marzec4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
kwiecień4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
maj4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
czerwiec4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
lipiec4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
sierpień4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
wrzesień4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
październik4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
listopad4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
grudzień4 000.00390.40260.0066.80102.004 819.20 zł
Rocznie 48 000.004 684.803 120.00801.601 224.0057 830.40 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Może być zawarta w formie pisemnej i ustnej. Na podstawie zawartej umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności/zadania względem zleceniodawcy. Ten rodzaj umowy nie zapewnia ochrony zatrudnienia, wynagrodzenia oraz prawa do urlopu. Niesie ze sobą pewne ograniczenia jak choćby brak możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, czy możliwości skorzystania z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (jest to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia, który przy ograniczeniu kosztów pracy wynikających z umowy zlecenia, nie jest opłacany przez zleceniodawcę). Umowa zlecenie chętnie podpisywania jest przez osoby już ubezpieczone (takie, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę i wykonują dodatkowe zlecenie, czyli przez uczniów i studentów do 26. roku życia oraz kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim). Zleceniodawcy wolą z kolei ten rodzaj umowy ze względu na niższe niż przy umowie o pracę koszty, które muszą ponosić pracodawcy. Plusem takiej umowy jest możliwość jej wypowiedzenia w każdym czasie. Gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, wtedy zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzić składkę ZUS: emerytalną, rentową, zdrowotną. Jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, musi on także odprowadzić składkę wypadkową. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o dzieło

3 424

netto (na rękę)

4 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

576

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o dzieło

3 424

netto (na rękę)

Umowa o dzieło - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

3 424

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

576

Kwota brutto

4 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

4 000

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Fundusz Pracy

0

FGŚP

0

Cała kwota

0

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
luty4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
marzec4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
kwiecień4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
maj4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
czerwiec4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
lipiec4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
sierpień4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
wrzesień4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
październik4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
listopad4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
grudzień4 000.000.000.000.000.003 200.00576.003 424.00 zł
Rocznie 48 000.000.000.000.000.0038 400.006 912.0041 088.00 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń4 000.000.000.000.000.000.00 zł
luty4 000.000.000.000.000.000.00 zł
marzec4 000.000.000.000.000.000.00 zł
kwiecień4 000.000.000.000.000.000.00 zł
maj4 000.000.000.000.000.000.00 zł
czerwiec4 000.000.000.000.000.000.00 zł
lipiec4 000.000.000.000.000.000.00 zł
sierpień4 000.000.000.000.000.000.00 zł
wrzesień4 000.000.000.000.000.000.00 zł
październik4 000.000.000.000.000.000.00 zł
listopad4 000.000.000.000.000.000.00 zł
grudzień4 000.000.000.000.000.000.00 zł
Rocznie 48 000.000.000.000.000.000.00 zł
Zmień kryteria obliczeń
Umowa o dzieło ma charakter umowy cywilnoprawnej i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Na podstawie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła względem zamawiającego, za które przysługuje mu wynagrodzenie. Umowa o dzieło jest elastyczna, co oznacza, że miejsce wykonywania dzieła i sposób jego realizacji pozostaje w gestii wykonawcy, o ile inaczej nie stanowią zapisy w umowie. Plusem umowy o dzieło jest możliwość przekazania jego wykonania osobie trzeciej, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Nie można wypowiedzieć umowy o dzieło, jednak można od niej odstąpić w przewidzianych sytuacjach określonych w umowie. Dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny. W pierwszym przypadku jest ono dostrzegalne i namacalne w świecie zewnętrznym. W drugim przypadku jest to rezultat pracy umysłowej, twórczej lub artystycznej. Umowa o dzieło nie zobowiązuje do opłacania żadnych składek, chyba że jest ona wykonywana przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i na jego rzecz pracownik wykonuje dzieło.* Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS:
 • emerytalnej*
 • rentowej*
 • wypadkowej
 • chorobowej
 • zdrowotnej*
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa B2B

3 279

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

z ulgą na start

4 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

342

Zaliczka na podatek

379

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa B2B

3 279

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

Umowa B2B - koszty i zarobki

Zmień kryteria obliczeń

Kwota na rękę

3 279

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

342

Zaliczka na podatek

379

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Kwota brutto

4 000

KWOTA Z FAKTURYUbezpieczenieZaliczka na podatekFundusz pracyWYPŁATA (NA RĘKĘ)
emerytalnerentowechorobowezdrowotnewypadkowe
styczeń4 000.000.000.000.00342.320.00379.000.003 278.68 zł
luty4 000.000.000.000.00342.320.00379.000.003 278.68 zł
marzec4 000.000.000.000.00342.320.00379.000.003 278.68 zł
kwiecień4 000.000.000.000.00342.320.00379.000.003 278.68 zł
maj4 000.000.000.000.00342.320.00379.000.003 278.68 zł
czerwiec4 000.000.000.000.00342.320.00379.000.003 278.68 zł
lipiec4 000.00131.7654.000.00342.3211.27344.000.003 116.65 zł
sierpień4 000.00131.7654.000.00342.3211.27344.000.003 116.65 zł
wrzesień4 000.00131.7654.000.00342.3211.27344.000.003 116.65 zł
październik4 000.00131.7654.000.00342.3211.27344.000.003 116.65 zł
listopad4 000.00131.7654.000.00342.3211.27344.000.003 116.65 zł
grudzień4 000.00131.7654.000.00342.3211.27344.000.003 116.65 zł
Rocznie 48 000.00790.56324.000.004 107.8467.624 338.000.0038 371.98 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o współpracy nazywana jest także potocznie B2B lub samozatrudnieniem. Jest to umowa z rodzaju cywilnoprawnych i zawierana jest na podstawie przepisów określonych w Kodeksie Cywilnym. Umowa o współpracy jest chętnie wybieraną formą na rynku pracy, gdyż pozwala zwiększyć swoją atrakcyjność jako kandydata do pracy. Poza tym usługi świadczone przez osobę samozatrudnioną mogą być wykonywane także na poczet innych osób lub firm, o ile nie została podpisana umowa na wyłączność. Osoba samozatrudniona może odliczyć sobie od dochodu koszty prowadzenia firmy. Nie ma jednak możliwości płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Jest to jednak wygodna forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, która przynosi większe zyski. Samozatrudnieni zobowiązani są do opłacania składek ZUS - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dobrowolne są pozostałe składki, jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudniony jest także zobowiązany do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego. Pracodawca (tu firma) ponosi niższe koszty zatrudnienia, a pracownik (tu przedsiębiorca) zyskuje wyższą kwotę wynagrodzenia, niż w przypadku umowy o pracę. Praca na własny rachunek może być wykonywana w siedzibie firmy, z którą współpracujemy lub w dowolnym miejscu i czasie. Najważniejsza jest terminowość.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

 

Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd. Wszystko w zależności od rodzaju zawartej umowy, czyli: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, z czego składa się Twoje wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość.

Aby lepiej zobrazować poszczególne elementy naliczania pensji, dobrze jest zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami.

Oto kilka z nich:

 • wartość wynagrodzenia brutto - to wysokość wynagrodzenia wraz ze składnikami: podatku i składkami ZUS, o które pomniejszana jest faktycznie wypłacana pensja
 • wartość wynagrodzenia netto - to tzw. wynagrodzenie na rękę, które jest wypłacane pracownikowi po potrąceniu wszelkich obciążeń wynikających z umowy
 • koszty pracodawcy - to koszt, który ponosi pracodawca tytułem wynagradzania swojego pracownika wynikający z umowy o pracę
 • koszty uzyskania przychodu - jest to rodzaj poniesionego wydatku w celu uzyskania przychodu, bądź też utrzymania źródła przychodów

Należy pamiętać, że każdy rodzaj umowy określa dokładnie składniki wynagrodzenia, które znacznie różnią się między sobą

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.