Praca Prawnik

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 42

 • Prawnik in-house

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  kontrakt B2B  rekrutacja online  aplikuj szybko
  19 godz.
  Zakres obowiązków formalnoprawna obsługa procesu inwestycyjnego, w szczególności sporządzanie i uzgadnianie treści umów zawieranych przez spółkę (m.in. umowy o roboty budowlane, dostawy, usługi, umowy o prace projektowe); analiza i sporządzanie dokumentacji procesu inwestycyjnego (m.in....
 • CONTROL PROCESS S.A.
  specjalista (mid)
  1 dni
  Zakres obowiązków Bieżące doradztwo prawne oraz pełna obsługa prawna spółki (w tym spółek z grupy kapitałowej i podmiotów powiązanych) oraz prowadzonych przez nią projektów. Przygotowywanie projektów opinii i analiz prawnych, pism procesowych, projektów umów i innych aktów...
 • Prawnik – branża budowlana

  NES Global Talent   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  aplikuj szybko
  1 dni
  ZADANIA: Koordynacja wszystkich aspektów administracji kontraktowej, w tym reagowanie na i śledzenie roszczeń, Podstawowa analiza i interpretacja umów, kierowanie do członków zespołu w celu obsługi, archiwizowania i utrzymywania poufności wszystkich materiałów roboczych. Negocjowanie oraz...
 • Radca prawny ds. obsługi inwestycji

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: doradztwo prawne w zakresie realizowanych przez Spółkę inwestycji liniowych w ramach umów na roboty budowlane, prowadzenie negocjacji w sporach z wykonawcami robót budowlanych, zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,...
 • Radca Prawny

  Selgros Cash&Carry   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Do Twoich zadań będą należeć m.in.: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów umów i innych aktów, pisanie pism procesowych, prowadzenie rejestru spraw sądowych i administracyjnych, występowanie w charakterze...
 • Aplikant Radcowski

  Selgros Cash&Carry   Poznań    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Do Twoich zadań będą należeć m.in.: redagowanie pism, prowadzenie zestawień, sprawozdawczość, weryfikacja umów i dokumentów wewnątrzzakładowych, wsparcie przełożonego oraz pracowników działu w prowadzonych projektach.
 • Specjalista ds. Kadr i Płac

  Ecco Holiday Sp. z o.o.   Poznań, Blisko "Pestki"    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  część etatu
  1 dni
  Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników oraz zleceniobiorców; Pełny i samodzielny proces naliczania wynagrodzeń oraz dokonywania potrąceń zgodnie z przepisami; Sporządzanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US, GUS, PFRON; Przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń,...
 • Prawnik – radca prawny / adwokat / aplikant radcowski / aplikant adwokacki

  Murapol Architects Drive S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Zakres obowiązków: analiza sytuacji prawnej nieruchomości wraz z analizą formalno-prawną, kompletowanie dokumentów formalnych i technicznych dotyczących nieruchomości, koordynowanie i nadzorowanie realizacji działań w ramach procesu inwestycyjnego, analiza przepisów prawa, w tym...
 • Radca Prawny in-house

  Securitas Polska   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Opis firmy Jesteśmy skandynawskim koncernem ochrony.Pozycję lidera na światowym rynku zdobyliśmy dzięki pracownikom oraz nowoczesnym zintegrowanym rozwiązaniom technicznym.Do naszego zespołu w Warszawie poszukujemy obecnie kandydatów na stanowisko:Radca Prawny in-house Opis oferty pracy...
 • Radca Prawny / Radczyni Prawna (obszar obsługi prawnej bankowości korporacyjnej oraz organów banku)

  mBank S.A.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Szukamy kandydata(-ki) z uprawnieniami radcy prawnego / radczyni prawnej, adwokata(-ki) lub aplikanta(-ki). Chcielibyśmy powiększyć nasz zespół o osobę lubiącą rozwiązywać złożone problemy prawne, posiadającą umiejętność wyjścia poza schemat. Zależy nam na nietuzinkowej...
 • Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior) / praktykant/stażysta  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  3 dni
  wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji), czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych, protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, archiwizowanie akt procesowych oraz...
 • Asystent sędziego

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent
  3 dni
  I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9, ul. Płockiej 5 oraz ul. Przyokopowej 33. II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 14 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 19 października 2023 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu...
 • Stowarzyszenie SURSUM CORDA
  specjalista (mid)  umowa zlecenie / kontrakt B2B  część etatu / tymczasowa/dodatkowa   4 100 - 4 300 zł / mies. (w zal. od umowy)  rekrutacja online
  3 dni
  Pełnienie w 2024 r. stałych dyżurów w punkcie NPP lub NPO w wybranym powiecie i udzielanie świadczeń zgodnie z ww. ustawą. Zakres obowiązków osobista obecność w punkcie w uzgodnionych terminach - potwierdzana na karcie czasu pracy i przez zalogowanie się w systemie informatycznym, a...
 • Specjalista ds. compliance

  Dino Polska S.A.   Krotoszyn    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżące doradztwo z zakresu compliance; Udział w projektowaniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych; Identyfikacja ryzyk compliance, określanie środków zaradczych i ich monitoring; Przeprowadzanie analiz, prezentacji i materiałów...
 • Asystent Sędziego

  Sąd Okręgowy we Wrocławiu   Wrocław, ul. Sądowa 1    praca stacjonarna
  asystent  pełny etat / część etatu
  4 dni
  Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 – 1 etat; 1 – 0.9 etatu.
 • Specjalista w Dziale Kontraktów i Aneksów

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, Plac Starynkiewicza 5    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  9 dni
  (Pion Zamówień Publicznych/ Dział Kontaktów i Aneksów)
 • Prawnik

  CONTROL PROCESS S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  10 dni
  Zakres obowiązków analiza/ weryfikacja dokumentów prawnych – umowy, aneksy, porozumienia, przygotowanie i opiniowanie umów podwykonawczych (głównie roboty budowalne), weryfikacja projektów korespondencji z kontrahentami i urzędami, wysyłanej w imieniu Spółki, bieżące wsparcie...
 • Prawnik / Specjalista w dziale Zamówień Publicznych

  CONTROL PROCESS S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  10 dni
  Zakres obowiązków Wsparcie prawne przygotowywania i składania ofert w postępowaniach prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych, obejmujące: analizę treści dokumentacji postępowań, przygotowanie wniosków i zaleceń dla przygotowujących ofertę; przygotowanie propozycji wniosków...
 • Radca prawny

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Łódź    praca stacjonarna
  2 dni
 • Specjalista

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Starszy specjalista

  Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Radca prawny

  Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Radca prawny

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Radca prawny

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  7 dni
 • Radca prawny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świnoujściu   Świnoujście    praca stacjonarna
  8 dni
 • Referendarz

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  9 dni