Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Archiwalne oferty pracy

 • Specjalista ds. płac

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa, ul. Żelazna 59A  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  58 dni
  Termin składania CV: 15 kwietnia 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w naliczaniu wynagrodzeń, sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, zna przepisy prawa pracy, podatkowe oraz...
 • Specjalista w Dziale Inwestycji

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  75 dni
  Termin składania CV: do 29 marca 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane, w zakresie: ochrona środowiska, budownictwo wodne, gospodarka wodna, ma co najmniej 3-lenie doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia, zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Prawo...
 • Młodszy Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą

  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  75 dni
  TERMIN SKŁADANIA CV: 29 marca 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, geografia lub pokrewne, sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office oraz oprogramowaniem GIS m.in. QGIS lub...
 • Specjalista w Dziale Organizacyjnym

  specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat
  85 dni
  Termin składania CV: 19 marca 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie minimum średnie, ma minimum roczne doświadczenie zawodowe, sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole, potrafi wykonywać obowiązki pod...
 • Młodszy Specjalista w Wydziale Taryf

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa, ul. Zarzecze 13B  
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  89 dni
  Termin składania CV: 12 marca 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie minimum średnie o kierunku administracyjnym i/lub kierunku ekonomicznym, sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel, z łatwością porusza się w obszarze...
 • Starszy Specjalista w Jednostce Realizacji Projektu

  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  95 dni
  Termin składania CV: 6 marca 2023 r. JEDNOSTKA REALIZACJI PROJEKTU "BUDOWA STOPNI WODNYCH MALCZYCE, LUBIĄŻ I ŚCINAWA" CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ma minimum 3 letnie...
 • Młodszy Specjalista w Nadzorze Wodnym

  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  103 dni
  Termin składania CV: 28 lutego 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo wodne, gospodarka woda, hydrologia, zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony...
 • Pracownik gospodarczy w Wydziale Organizacyjnym

  pracownik fizyczny  umowa o pracę  część etatu
  106 dni
  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie zawodowe o profilu elektrycznym, budowlanym, posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pokrewnym, posiada uprawnienia elektryczne do 1 kV.
 • Specjalista w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  142 dni
  Termin składania CV: 20 stycznia 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych, informatycznych, ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach, zna przepisy ustaw: Prawo wodne,...
 • Starszy Specjalista w Wydziale Monitoringu Finansowego Umów

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa, ul. Żelazna 59A  
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  143 dni
  Termin składania CV: 20 stycznia 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane; na kierunkach: finanse, ekonomia, posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, sprawnie posługuje się narzędziami pakietu; MS Office, w szczególności...
 • Specjalista ds. Microsoft System Center (SCCM i SCOM)

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa, ul. Żelazna 59A  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  143 dni
  Termin składania CV: 20 stycznia 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada minimum średnie wykształcenie, ma minimum roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczne doświadczenie związane z utrzymaniem, implementacją i rozwiązywaniem problemów związanych z SCCM i SCOM, posiada...
 • Zastępca Głównego Księgowego

  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat
  143 dni
  Termin składania CV: 20 stycznia 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: finanse, ekonomia, posiada minimum 6-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym w obszarze finansowo- księgowym oraz minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku...
 • Specjalista w Wydziale Planowania i Kontrolingu

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  151 dni
  Termin składania CV: 12 stycznia 2023 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane w zakresie ekonomii, rachunkowości i finansów, ma minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i finansów, zna przepisy aktów prawnych: Ustawa o finansach...
 • Kierownik Wydziału Analiz Ekonomicznych w Departamencie Gospodarki Wodno - Ściekowej

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   Warszawa, ul. Żelazna 59a  
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  162 dni
  Termin składania CV: 30 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ekonomia, finanse, rachunkowość, ma minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze posiadanego wykształcenia, w tym minimum roczne na stanowisku kierowniczym, zna...
 • Kierownik Wydziału Taryf

  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  165 dni
  Termin składania CV: 28 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: rachunkowość, administracja, finanse, prawo lub pokrewne, ma co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku...
Aktualne oferty pracy

1

aktualnych ofert pracy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59a

00-848 Warszawa