Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach jest producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. To największy tego typu system zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Polsce i jeden z największych w Europie. Charakteryzuje się: wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania wody, siecią rurociągów umożliwiających przerzut wody pomiędzy poszczególnymi rejonami aglomeracji, możliwościami magazynowania wody i wyrównywania jej rozbiorów poprzez zbiorniki sieciowe, rezerwami produkcyjnymi umożliwiającymi dostawy wody nawet w przypadku wystąpienia awarii któregoś z elementów systemu.

Więcej

Benefity

Premia
Pracownicy Spółki otrzymują premię pieniężną z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Dodatkowe świadczenia pieniężne
NPracownicy Spółki nabywają prawo do nagrody jubileuszowej zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
Pracownicy Spółki mogą korzystać z Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, w ramach której mogą uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na okres do 24 miesięcy.

Świąteczne bonusy
Pracownicy Spółki otrzymują premie świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia.

Konkursy wewnątrzfirmowe
W każdym roku organizowane są zawody wędkarskie oraz regaty żeglarskie o Puchar Prezesa GPW SA

Ubezpieczenie na życie
Pracownicy Spółki oraz pełnoletni członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez PZU w trzech wariantach cenowych.

Więcej

Proces rekrutacji

Krok Przesłanie aplikacji Przesłanie aplikacji
Krok Kontakt z kandydatem Kontakt z kandydatem
Krok Spotkanie rekrutacyjne Spotkanie rekrutacyjne
Krok Propozycja współpracy Propozycja współpracy