Praca.pl Praca
inspektor nadzoru budowlanego

Praca inspektor nadzoru budowlanego

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 50

 • Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.   Słupsk    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  18 godz.
  Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: nadzór technicznych nad zasobem położonym w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego obsługa miast: Słupsk, Ustka, Darłowo, Siemirowice, Czarne; wykonywanie przeglądów...
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  16 godz.
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane,...
 • Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.   Słupsk    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  18 godz.
  Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: nadzór technicznych nad zasobem położonym w obszarze działania Oddziału Terenowego Pomorskiego obsługa miast: Słupsk, Ustka, Darłowo, Siemirowice, Czarne; wykonywanie przeglądów...
 • Kierownik robót

  Chemobudowa Kraków S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  19 godz.
  Twój zakres obowiązków: pełnienie funkcji Kierownika Robót Budowlanych (budowlanych, sanitarnych, elektrycznych) zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego; bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót; wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem technicznym oraz...
 • Kierownik Budowy

  Chemobudowa Kraków S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  19 godz.
  Twój zakres obowiązków: nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane oraz standardami firmy; planowanie zadań produkcyjnych i środków niezbędnych do ich wykonania; realizacja robót, gospodarka powierzonymi środkami produkcji, zabezpieczenie mienia budowy;...
 • Inspektor nadzoru branży drogowej

  Katowickie Inwestycje SA   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, udział w spotkaniach dotyczących przekazania wykonawcom terenu budowy, udział w spotkaniach odbiorowych, przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, weryfikacja i akceptacja wniosków...
 • Inspektor Nadzoru

  Poczta Polska S.A.   Warszawa, ul. Łączyny 8​​    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę; praca stacjonarna od poniedziałku do piątku Twoje zadania: uczestniczenie w projektach z zakresu inwestycji i remontów, koordynowanie realizacji zadań budowlanych, inwestycyjnych i remontowych, udział w konstruowaniu planów inwestycyjnych i remontowych,...
 • Inspektor Nadzoru

  Poczta Polska S.A.   Radom, ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego 2​    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat; praca stacjonarna od poniedziałku do piątku Twoje zadania: uczestniczenie w projektach z zakresu inwestycji i remontów, koordynowanie realizacji zadań budowlanych, inwestycyjnych i remontowych, udział w konstruowaniu planów inwestycyjnych i...
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

  Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Będziesz odpowiadać za: przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych i usług w zakresie branży elektrycznej, udział w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy, przekazywanie...
 • Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą

  Urząd Dozoru Technicznego   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Kluczowe obowiązki: Prowadzenie spraw dotyczących remontów i inwestycji budowlanych w jednostkach organizacyjnych UDT w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej. Nadzór/koordynacja zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą UDT, w skład której wchodzą...
 • Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Prowadzenie nadzoru technicznego nad powierzonym zasobem nieruchomości w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: nadzór nad realizacją zadań i czynności wynikających z umów o zarządzanie/administrowanie nieruchomościami, koordynowanie i monitorowanie kontroli okresowych stanu...
 • Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.   Żagań, Świętoszów    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: nadzór techniczny nad zasobem położonym w Świętoszowie, wykonywanie przeglądów technicznych; dokonywanie czynności związanych z przekazywaniem/zdawaniem lokali, sporządzanie...
 • Koordynator / Inżynier Budowy

  Trebbi Polska Sp. z o.o.   Gdańsk    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   7 000 - 10 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  rekrutacja online  aplikuj szybko
  2 dni
  Zakres obowiązków: Pełnienie obowiązków inżyniera budowy/koordynatora prac/asystenta na inwestycjach prowadzonych przez firmę Wsparcie zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego; Administrowanie projektem; Pomoc w realizacji postępowań przetargowych, kontrola kosztów projektu; Pomoc w...
 • Inspektor nadzoru branży sanitarnej

  Katowickie Inwestycje SA   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  weryfikacja dokumentacji projektowych w zakresie ich zgodności i celowości przyjętych rozwiązań z koncepcją, metropolitalnymi standardami rowerowymi i pieszymi oraz wytycznymi użytkowników, udział w wyborze wykonawców robót inwestycyjnych, weryfikacja zgodności projektu z przedmiarem...
 • Inspektor / Inspektorka Nadzoru Branży Sanitarnej

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa na zastępstwo  pełny etat
  3 dni
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przeprowadzanie kontroli okresowych i sporządzanie oceny stanu technicznego w zakresie posiadanych uprawnień, Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla robót oraz sprawdzanie...
 • Inspektor / Inspektorka Nadzoru Branży Sanitarnej

  Polskie Koleje Państwowe S.A.   Białystok    praca mobilna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Sprawowanie na wyznaczonych budowach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego, a w szczególności: prowadzenie na budowie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami...
 • Pracownik ds. obiektów i budowli

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie i opiniowanie warunków technicznych, przepisów, wytycznych i instrukcji związanych z utrzymaniem, diagnostyką i naprawą obiektów i budowli specjalnych oraz wnioskowanie odnośnie ustanawiania standardów dla ich budowy, koordynowanie...
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji i remontów z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i...
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za: Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji i remontów z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i...
 • Główny specjalista ds. Inwestycji i remontów - inspektor nadzoru

  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Reprezentowanie Spółki na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, projektem technicznym i przepisami prawa, pozwoleniem na budowę, konsultowanie kwestii budzących wątpliwości z zespołem prawnym i bezpośrednim przełożonym; Sprawowanie funkcji inspektora...
 • Unihouse S.A.
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Współpracę z Działem Projektowym i Fabryką Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim w zakresie przygotowania kontraktu do realizacji; Współpracę z kierownikiem w zakresie sporządzenia i kontroli budżetu kontraktu; Wsparcie kierownika w...
 • Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale GIS i Analiz Rozwojowych

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, ul. Zaruskiego 4    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  (Pion Rozwoju / Dział GIS i Analiz Rozwojowych)
 • Specjalista ds. Inwestycji Budowlanych

  PLAY   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  10 dni
  Twoje zadania: Nadzór w terenie realizacji inwestycji budowy/ rozbudowy sieci światłowodowej oraz HFC; Współpraca z firmami podwykonawczymi w zakresie poprawności budowy / rozbudowy sieci światłowodowej oraz HFC; Kontrola zgodności z przepisami dotyczącymi rozmieszczenia i użytkowania...
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego   Gliwice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  23 godz.
 • Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej   Dąbrowa Górnicza    praca stacjonarna
  23 godz.
 • Starszy specjalista

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy   Bydgoszcz    praca stacjonarna
  23 godz.
 • Starszy specjalista

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku   Gdańsk    praca stacjonarna
  23 godz.
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach   Polkowice    praca stacjonarna
  1 dni
 • Starszy inspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Warszawa    praca stacjonarna
  1 dni
 • Młodszy inspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Gdańsk    praca stacjonarna
  1 dni
 • Nadinspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Rybnik    praca stacjonarna
  1 dni
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach   Tarnowskie Góry    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  3 dni
 • Inspektor

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  3 dni
 • Starszy inspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Kielce    praca stacjonarna
  3 dni
 • Starszy inspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Warszawa    praca stacjonarna
  3 dni
 • Starszy specjalista

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Szczecin    praca stacjonarna
  3 dni
 • Inspektor

  Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku   Gdańsk    praca stacjonarna
  4 dni
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie   Bełchatów    praca stacjonarna
  6 dni
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie   Tczew    praca stacjonarna
  7 dni
 • Starszy inspektor nadzoru budowlanego

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie   Szczecin    praca stacjonarna
  7 dni
 • Starszy inspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Warszawa    praca stacjonarna
  7 dni
 • Starszy inspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Wrocław    praca stacjonarna
  7 dni
 • Inspektor

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)
  7 dni
 • Starszy inspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Kielce    praca stacjonarna
  8 dni
 • Starszy specjalista

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu   Wrocław    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  8 dni
 • Inspektor

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie   Sulęcin    praca stacjonarna
  8 dni
 • Starszy inspektor zakładów górniczych

  Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach   Katowice    praca stacjonarna
  9 dni