Poznaj nasMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, którego Właścicielem (Akcjonariuszem) jest Miasto Stołeczne Warszawa. Jako jedna ze służb stolicy, wykonujemy w imieniu gminy zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  odprowadzania ścieków. Każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 350 milionów litrów wody i odprowadzamy 470 milionów litrów ścieków.

Eksploatujemy ponad 4400 km sieci wodociągowej oraz 4300 km sieci kanalizacyjnej.

Dzięki 135-letniej tradycji łączymy tradycję z nowoczesnością. Jesteśmy dumni, że pozostajemy właścicielem oryginalnej części przedwojennej Warszawy - Stacji Filtrów. Ponadto, korzystając z doświadczenia wielu pokoleń naszych pracowników, pokazujemy, jak można łączyć XIX-wieczną myśl inżynieryjną z technologiami XXI w., jakimi są np. nowoczesne stacje uzdatniania wody czy największa w Polsce oczyszczalnia ścieków „Czajka”.

Realizując działania w ramach strategii społecznej odpowiedzialności, dokładamy szczególnych starań o dbałość i poszanowanie zasobów naturalnych przyrody oraz ochronę naturalnego środowiska. Dbamy o środowisko, czego wyrazem są podejmowane przez nas działania w zakresie m.in. gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii czy gospodarki obiegu zamkniętego

Wodociągi warszawskieLudzie są najważniejszym kapitałem naszego przedsiębiorstwa. To oni tworzą ponad 135-letnią historię wodociągów warszawskich. Dzięki pasji i zaangażowaniu wspólnie dokonaliśmy wielkich przemian, wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania, a zrealizowane inwestycje mają realny wpływ na komfort życia mieszkańców całej aglomeracji.

Naszym pracownikom zapewniamy warunki rozwoju zawodowego, które umożliwiają optymalne wykorzystanie ich potencjału. Szukamy kandydatów o różnym profilu wykształcenia, kompetencjach i osobowościach. Zatrudniamy zarówno wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem, jak i osoby będące na początku swojej kariery zawodowej, które razem z nami chcą doskonalić swoje kwalifikacje.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa