O nas
Firma TP TELTECH Sp. z o.o. istnieje od 2001 roku.
Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Orange Polska S.A. i działamy na terenie całego kraju.
Głównym obszarem naszej działalności jest dostarczanie Klientom z sektora B2B najnowocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
W oparciu o kluczowe umiejętności specjalistów i zasoby własne, oferujemy kompleksowe usługi obejmujące:
 • doradztwo,
 • opracowanie koncepcji,
 • projektowanie,
 • budowę utrzymanie i serwisowanie szerokiego zakresu infrastruktury teletechnicznej, systemów zabezpieczeń elektronicznych i monitoringu.
Fundamentem, na którym budujemy prestiż i stabilną pozycję naszej Firmy, jest dbałość o stałe pogłębianie wiedzy rozwój naszych umiejętności oraz kompetencji.
Tworzymy Zespół certyfikowanych specjalistów ze znajomością najnowszych technologii. Wyróżniają nas unikatowe kompetencje:
 • Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0127/02 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na terenie całego kraju (SUFO)
 • Wdrożony i stosowany od 2008 r. system zarządzania jakością - certyfikat PN-EN ISO 9001:2009
 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia
 • Świadectwa i certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz ITB dla całego systemu monitoringu pożarowego
 • Uprawnienia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące
 • Certyfikaty renomowanych, uznanych na świecie producentów sprzętu, materiałów i technologii
 • Własna ogólnopolska, dedykowana sieć radiowa, pracująca zgodnie z wydanymi przez UKE zezwoleniami i przydziałami częstotliwości
 • Sprawdzony i przetestowany model współpracy operacyjnej z kluczowymi instytucjami: Państwowa Straż Pożarna, Samorządy terytorialne
 • Wyspecjalizowane, całodobowe centra odbiorcze SMA (Stacja Monitorowania Alarmów), zapewniające bezawaryjną obsługę oraz ciągłość dozoru

Aktualne oferty pracy TP TELTECH Sp. z o.o.

Archiwalne oferty pracy TP TELTECH Sp. z o.o.