Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA to największy niekomercyjny promotor zdrowego trybu życia, poprzez sport i rekreację wśród mieszkańców Warszawy i okolic. W ośrodkach AKTYWNEJ WARSZAWY realizowane są programy mające na celu upowszechnienie sportu wśród mieszkańców stolicy oraz podniesienie sprawności fizycznej wielu grup społecznych. Jesteśmy unikatową jednostką mającą ośrodki zróżnicowane zarówno pod kątem infrastruktury, jak i lokalizacji oraz oferowanych usług. Proponujemy szeroką ofertę imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i najstarszych mieszkańców Warszawy. Od lat świadczymy usługi w zakresie sportu i rekreacji oraz zarządzamy największymi obiektami sportowymi będącymi własnością samorządu m.st. Warszawy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej aktywnawarszawa.waw.pl

Archiwalne oferty pracy

 • Specjalista ds. finansowo-księgowych

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  24 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, księgowanie w systemie finansowo – księgowym przyjętych do użytkowania środków trwałych, rozliczanie inwestycji, rozliczanie inwentaryzacji,...
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  56 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: opracowywanie zbiorczego planu finansowego Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA; opracowywanie analiz, raportów, zestawień i opracowań związanych pracą działu finansowo – księgowego; udział w pracach związanych...
 • Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  119 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: opracowywanie zbiorczego planu finansowego Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA; opracowywanie analiz, raportów, zestawień i opracowań związanych pracą działu finansowo – księgowego; udział w pracach związanych...
 • Starszy referent ds. finansowo-księgowych

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  119 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo - księgowych oraz wystawiane dowodów księgowych; Uzgadnianie zapisów z kontami księgi głównej oraz uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami; Kontrola kompletności...
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  119 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo – księgowych oraz wystawiane dowodów księgowych; Uzgadnianie zapisów z kontami księgi głównej oraz uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami; Kontrola kompletności...
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych (środki trwałe)

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  157 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, księgowanie w systemie finansowo – księgowym przyjętych do użytkowania środków trwałych, rozliczanie inwestycji, rozliczanie inwentaryzacji,...
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. planowania i analiz)

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  157 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: opracowywanie zbiorczego planu finansowego Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA; opracowywanie analiz, raportów, zestawień i opracowań związanych pracą działu finansowo – księgowego; udział w pracach związanych...
 • Specjalista ds. kadrowo-płacowych

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  162 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: prowadzenie spraw pracowników wynikających ze stosunku pracy, prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy, realizacja zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, prowadzenie spraw związanych z PFRON...
 • Starszy specjalista ds. inwestycji i remontów

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  253 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: opracowywanie planów remontowych (w szczególności w zakresie finansowym, koncepcji modernizacji obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCSAW) wraz z określeniem podstawowych założeń...
 • Specjalista ds. kadrowo-płacowych

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  256 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: prowadzenie spraw pracowników wynikających ze stosunku pracy, prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy, realizacja zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, prowadzenie spraw związanych z PFRON...
 • Konserwator

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, Ośrodek Górka Szczęśliwicka    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  259 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Wykonywanie czynności elektrycznych i mechanicznych mających na celu utrzymanie urządzeń technicznych i instalacji elektrycznych w stanie pozwalającym na bezpieczne ich użytkowanie oraz usuwanie powstałych usterek i nieprawidłowości, Obsługa...
 • Specjalista ds. zamówień publicznych

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  287 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz opracowywanie dokumentacji pod względem formalno-prawnym; przygotowywanie i przeprowadzanie...
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych (środki trwałe)

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  295 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, księgowanie w systemie finansowo – księgowym przyjętych do użytkowania środków trwałych, rozliczanie inwestycji, rozliczanie inwentaryzacji,...
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. planowania i analiz)

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  296 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: opracowywanie zbiorczego planu finansowego Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA; opracowywanie analiz, raportów, zestawień i opracowań związanych pracą działu finansowo – księgowego; udział w pracach związanych...
 • Specjalista ds. finansowo-księgowych (ds. windykacji)

  STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA   Warszawa, ul. Rozbrat 26    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  298 dni
  Główne odpowiedzialności: prowadzenie działań windykacyjnych wobec Kontrahentów SCSAW, stała współpraca i bieżący kontakt z Kancelarią Prawną dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej, naliczanie odsetek oraz rekompensat za koszty odzyskiwania należności od nieterminowych wpłat....
Aktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

1

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Rozbrat 26

00-429 Warszawa