Praca Inżynier Budowy

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 490

 • Asystent Kierownika Działu Serwisu Gwarancyjnego

  ENGIE Services Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Grochowska 312    praca stacjonarna
  asystent  umowa zlecenie  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Zadania i obowiązki: Sporządzanie raportów po spotkaniach; Pomoc przy bieżących zadaniach w dziale; Nadzorowanie postępu usuwania wad gwarancyjnych; Monitorowanie realizacji zamówień;
 • Inżynier / Kierownik robót - branża elektryczna

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / kierownik/koordynator  aplikuj szybko
  4 godz.
  Zakres obowiązków czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy, planowanie i kierowanie i nadzorowanie robotami w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy, nadzór nad realizacją prac instalacyjnych na budowie, koordynacja i kontrola podwykonawców...
 • Konstruktor

  Masterchem Logoplaste Sp. z o.o.   Zielona Góra    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 godz.
  Opis stanowiska: projektowanie i modyfikowanie opakowań PET i zamknięć, uczestnictwo w projektowaniu form rozdmuchowych i wtryskowych, uczestnictwo w projektowaniu maszyn i urządzeń do pakowania opakowań PET i zamknięć, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jakościowych, uczestnictwo w...
 • CONTROL PROCESS S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  6 godz.
  Zakres obowiązków przygotowywanie (wraz z zespołem specjalistów branżowych) harmonogramu wszystkich etapów procesu budowlanego, weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym, udział w przygotowywaniu optymalizacji kosztów związanych z projektem, nadzór nad...
 • CONTROL PROCESS S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  6 godz.
  Zakres obowiązków przygotowywanie (wraz z zespołem specjalistów branżowych) harmonogramu wszystkich etapów procesu budowlanego, weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym, udział w przygotowywaniu optymalizacji kosztów związanych z projektem, nadzór nad...
 • CONTROL PROCESS S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  6 godz.
  Zakres obowiązków przygotowywanie (wraz z zespołem specjalistów branżowych) harmonogramu wszystkich etapów procesu budowlanego, weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym, udział w przygotowywaniu optymalizacji kosztów związanych z projektem, nadzór nad...
 • CONTROL PROCESS S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  6 godz.
  Zakres obowiązków przygotowywanie (wraz z zespołem specjalistów branżowych) harmonogramu wszystkich etapów procesu budowlanego, weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym, udział w przygotowywaniu optymalizacji kosztów związanych z projektem, nadzór nad...
 • CONTROL PROCESS S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  6 godz.
  Zakres obowiązków przygotowywanie (wraz z zespołem specjalistów branżowych) harmonogramu wszystkich etapów procesu budowlanego, weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym, udział w przygotowywaniu optymalizacji kosztów związanych z projektem, nadzór nad...
 • Kierownik Budowy

  W.P.I.P Sp. z o.o. Sp.K.   Wrocław    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator
  7 godz.
  Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; organizacja budowy i kierowanie budową, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi oraz BHP); sporządzenie harmonogramu budowy oraz harmonogramu naprawczego; bieżąca...
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  7 godz.
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane,...
 • Kierownik Robót

  W.P.I.P Sp. z o.o. Sp.K.   Wrocław    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  7 godz.
  Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; organizacja i kierowanie zakresem robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; bieżąca aktualizacja harmonogramów...
 • Inżynier ds. przygotowania inwestycji

  MDI ENERGIA S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  pełny etat  aplikuj szybko
  8 godz.
  Opis stanowiska: Przygotowanie kompletnej dokumentacji do czynności administracyjnych m.in. uzyskiwanie decyzji dot. warunków zabudowy, decyzji o pozwolenia na budowę oraz decyzji środowiskowych. Przygotowanie wstępnych rysunków projektowych dla projektów biogazowni. Posiadanie wiedzy...
 • Kierownik Budowy

  MDI ENERGIA S.A.   Rzeszów    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  pełny etat  aplikuj szybko
  8 godz.
  Opis stanowiska: Planowanie oraz Koordynacja robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu (harmonogram, dokumentację techniczną, przepisy BHP) Weryfikacja dokumentacji wykonawczej oraz prowadzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej nadzorowanych robót; Organizacja oraz uczestnictwo w...
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane,...
 • CONTROL PROCESS S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę
  8 godz.
  Zakres obowiązków przygotowywanie (wraz z zespołem specjalistów branżowych) harmonogramu wszystkich etapów procesu budowlanego, weryfikacja dokumentacji inwestycji pod względem formalnym i technicznym, udział w przygotowywaniu optymalizacji kosztów związanych z projektem, nadzór nad...
 • Inspektor ds. inwestycji budowlanych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Opis stanowiska pracy: Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiedzialny będzie za: monitorowanie procesu projektowego, przygotowanie procesu budowy od momentu pozyskania nieruchomości do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Prowadzenie spraw formalnych i prawnych z tym związanych,...
 • Pracownik serwisu monter – smarownik

  ECOL Sp. z o.o.   Jaworzno    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny za: wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń, wykonywanie serwisów smarowniczych, utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym, diagnozowanie usterek.
 • Kierownik projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych

  STRABAG PFS   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  9 godz.
  Zadania: kompleksowe prowadzenie projektów z branży elektroenergetycznej i instalacji słaboprądowych (SAP, DSO, SSWiN, BMS itp.) zarządzanie projektem od etapu przygotowania budżetu aż do rozliczenia końcowego kontrola terminowości oraz jakości prac nadzorowanie prac podległych...
 • Pracownik serwisu monter – smarownik

  ECOL Sp. z o.o.   Dąbrowa Górnicza    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  9 godz.
  Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny za: wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń, wykonywanie serwisów smarowniczych, utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym, diagnozowanie usterek.
 • Inżynier Budowy

  Lambda S.A.   Szwecja   
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  10 godz.
  (Szwecja)
 • Inżynier Budowy

  Renner Sp. z o.o.   Śląsk    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  10 godz.
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Organizacja, nadzór, koordynacja prac w podległych inwestycjach, czyli: odpowiedzialność za łańcuch dostaw materiałów budowlanych, nadzór nad dyscypliną i jakością pracy wykonawców, przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż, podmiar i przedmiar robót budowlanych....
 • Inżynier Budowy (Konstrukcyjno-Budowlany)

  NES Global Talent   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid)   8 000 - 10 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  10 godz.
  Obowiązki: bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad prowadzonymi robotami; prowadzenie kontroli robót podwykonawców, brygad roboczych robót budowlanych i ich; przygotowywanie zamówień na materiały, sprzęt i usługi; sporządzanie przedmiarów, obmiarów i dokumentacji powykonawczej;...
 • Kierownik budowy

  Lambda S.A.   Niemcy   
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  10 godz.
  Miejsce pracy: Niemcy
 • Kierownik robót

  Lambda S.A.   Szwecja   
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  10 godz.
  Miejsce pracy: Szwecja
 • Partner S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  11 godz.
  Zakres obowiązków: Wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi; Organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem; Dokonywanie zamówień materiałowych, kontrola terminowości oraz...
 • Inżynier Specjalista ds. ofertowania i Kosztorysowania - Branża Drogowa / Sanitarna / Elektryczna / Mostowa

  KOBYLARNIA S.A.   Kobylarnia    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  12 godz.
  Głównymi zadaniami osoby na tym stanowisku będzie: Analiza dokumentacji projektowej i SWZ; Opracowanie ofert przetargowych; Przygotowanie przedmiarów robót; Wycena robót budowlanych; Optymalizacja rozwiązań projektowych i kosztów; Pozyskiwanie ofert od podwykonawców i dostawców...
 • Kierownik Robót Sanitarnych

  GRUPA KDM Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Połczyńska 53    praca mobilna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   9 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)
  12 godz.
  Twój zakres obowiązków Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym; Osiąganie w realizowanych projektach budowlanych / instalacyjnych wyznaczonych celów; Bezpośredni nadzór nad podwykonawcami wykonującymi roboty instalacyjne; Kontrola jakości i...
 • NES Global Talent
  kierownik/koordynator  aplikuj szybko
  12 godz.
  Zakres obowiązków: koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonego kontraktu; zarządzanie budżetem i ryzykiem projektu; przygotowywanie analiz technicznych robót budowlanych; zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole projektów; kontakt z inwestorem; wsparcie...
 • NES Global Talent
  kierownik/koordynator   16 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko
  12 godz.
  Zakres obowiązków: koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonego kontraktu; zarządzanie budżetem i ryzykiem projektu; przygotowywanie analiz technicznych robót budowlanych; zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole projektów; kontakt z inwestorem; wsparcie...
 • NES Global Talent
  kierownik/koordynator  aplikuj szybko
  12 godz.
  Zakres obowiązków: koordynacja i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót drogowych; realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów; nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP; efektywne zarządzanie podległym zespołem; monitoring kosztów...
 • UNIBEP S.A.
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  13 godz.
  Zakres obowiązków: Przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót drogowych, Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym odcinku prac, Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej, Współpraca z...
 • Inżynier Budowy Mostów

  Primost Południe Sp. z o.o.   małopolskie    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  aplikuj szybko
  24 godz.
  OPIS STANOWISKA analiza dokumentacji projektowej, technologicznej itp. ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy, Robót itp. udział w nadzorze nad prawidłowym wykonywaniem robót; pozyskiwanie podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów; sporządzanie i archiwizacja dokumentacji...
 • Inżynier Budowy Mostów

  Primost Południe Sp. z o.o.   mazowieckie    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  aplikuj szybko
  24 godz.
  OPIS STANOWISKA analiza dokumentacji projektowej, technologicznej itp. ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy, Robót itp. udział w nadzorze nad prawidłowym wykonywaniem robót; pozyskiwanie podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów; sporządzanie i archiwizacja dokumentacji...
 • Inżynier budowy

  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.   Zielona Góra    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy; przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót budowlanych; sporządzenie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami; weryfikacja i rozliczanie ilości materiałów dostarczanych na budowę;...
 • Inżynier Budowy

  TRAKCJA S.A.   Szczecin    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska Organizacja i nadzór nad terminowością wykonywania prac budowlanych oraz dostaw materiałów. Nadzorowanie i koordynowanie prac wykonawczych przez podwykonawców i siły własne. Prowadzenie dokumentacji budowy. Tworzenie harmonogramów realizacji robót oraz bieżąca kontrola...
 • Inżynier budowy

  UNIBEP S.A.   Mszczonów    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • KROT INVEST KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. SKA
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  codzienna współpraca z Kierownikiem, Inspektorem Budowy, stały nadzór prac inwestycyjnych w zakresie jakości i terminowości, współtworzenie raportów z postępu prac, uczestnictwo w odbiorach robót i odbiorach końcowych obiektów, przestrzeganie oraz dbanie o porządek i BHP na budowie,...
 • Spravia sp. z o. o.
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Weryfikacja dokumentacji projektowej i materiałów sprzedażowych; Przygotowanie i weryfikacja przedmiarów i obmiarów robót; Przygotowanie zapytań ofertowych i zbieranie ofert od dostawców materiałów i wykonawców; Weryfikacja ofert podwykonawców i generalnego...
 • Inżynier branży sanitarnej

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Zakres obowiązków zależny od doświadczenia: uczestnictwo w realizacji projektów branżowych z zakresu sieci i instalacji sanitarnych, analiza dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, współudział w rozliczaniu robót instalacyjnych, uczestnictwo w...
 • Inżynier Robót Budowlanych

  GRUPA KDM Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Połczyńska 53    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   5 000 - 8 500 zł brutto/mies.
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Bezpośredni nadzór nad podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane; Koordynowanie harmonogramów dla poszczególnych etapów robót; Przygotowywanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej; Weryfikacja ofert dostawców i podwykonawców; Przygotowywanie zamówień na...
 • Inżynier Robót Sanitarnych

  B.P.R.I.I.DROKAN Sp.zo.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Zakres obowiązków: sporządzanie obmiarów i kosztorysów ofertowych; sporządzanie harmonogramów robót; sporządzanie zestawień materiałów i monitorowanie dostaw; wsparcie Kierownika Budowy;
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  specjalista junior / mid / senior / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  1 dni
  Miejsce pracy: Reguły k. Warszawy / budowy na terenie Polski / Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyski Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami sanitarno – wentylacyjnymi, w tym z robotami związanymi z pracami wykonywanymi wewnątrz budynku, nadzór, koordynacja i organizacja prac...
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  specjalista junior / mid / senior / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  1 dni
  Miejsce pracy: Reguły k. Warszawy / budowy na terenie Polski / Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyski Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami elektryczno - teletechnicznymi, w tym z robotami związanymi z pracami wykonywanymi wewnątrz budynku, nadzór, koordynacja i organizacja...
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  specjalista junior / mid / senior / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  1 dni
  Miejsce pracy: Reguły i budowy na terenie Polski Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami budowlano - wykończeniowymi, nadzór, koordynacja i organizacja prac podwykonawców, oraz sił własnych, udział w procesach koordynacyjnych prac projektowych i prefabrykacji budynków modułowych w...
 • Inżynier Elektryk

  NES Global Talent   Zielonka, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Twój zakres obowiązków: planowanie i koordynowanie prac zespołu instalacyjnego w obiektach przemysłowych u klientów; zapewnienie merytorycznego wsparcia technicznego dla zespołu instalacyjnego; przeprowadzanie i nadzorowanie pomiarów/uruchomień elektrycznych; udział w kwalifikacjach i...
 • Specjalista ds. badań urządzeń technicznych

  Urząd Dozoru Technicznego   Wrocław    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Kluczowe obowiązki: Wykonywanie badań materiałowych, diagnostycznych i laboratoryjnych. Przygotowanie raportów i ocena wyników z badań NDT. Przygotowywanie ofert i umów dotyczących badań materiałowych i ekspertyz technicznych. Koordynacja procesu obsługi klienta w obszarach objętych...
 • Kierownik Budowy

  Gold House   Warszawa, Ochota    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat   8 000 - 12 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
  1 dni
  Twój zakres obowiązków prowadzenie inwestycji – budowy budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i założeniami budżetowymi, kierowanie robotami zgodnie z przepisami prawa budowlanego; nadzór nad zgodnością z projektem i jakością robót...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Szczecin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   17 000 - 21 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
  1 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Poznań    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   17 000 - 21 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
  1 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   17 000 - 21 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
  1 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Wrocław    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   17 000 - 21 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko
  1 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...

Oferty urzędu pracy

Praca inżynier budowy

Wraz ze zmianą oczekiwań społeczeństwa, zmienia się infrastruktura miejska. Kluczową osobą, która odpowiada na nowe potrzeby społeczne i bierze aktywny udział we współtworzeniu struktury miast czy dróg, jest inżynier budownictwa, pełniący często funkcję kierownika budowy. Specjalista ten ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Czy wznosi majestatyczne wieżowce, czy też funkcjonalne budynki mieszkalne albo rozbudowuje infrastrukturę drogową czy może przestrzeń rekreacyjną miasta, inżynier budowy ponosi ogromną odpowiedzialność i za estetykę, i funkcjonalność oraz bezpieczeństwo wznoszonych struktur. Mówiąc wprost, głównym zadaniem inżyniera budowy jest najczęściej tworzenie i nadzorowanie projektów budowlanych. Jeśli szukasz nowego miejsca pracy i interesuje Cię dziedzina prac budowlanych, sprawdź, na czym polega rola specjalisty, jakim jest inżynier budowy, jak nim zostać, a także jak znaleźć atrakcyjne oferty pracy w Twojej okolicy oraz szybko aplikować na najlepsze stanowiska.

Charakterystyka zawodu inżyniera budowy

Inżynier budownictwa potrafi przenieść wizję architekta w otaczającą nas rzeczywistość. Zadaniem tego specjalisty jest nie tylko zapewnienie trwałości konstrukcji, ale także dbanie o estetykę i funkcjonalność projektów. Kluczowe w profesji są znajomość prawa budowlanego i dziedziny budownictwa, ale też precyzja, innowacyjność i zdolność do pracy zespołowej oraz zarządzania ludźmi. Inżynierzy najczęściej pracują na stanowiskach kierowników budowy, koordynatorów robót budowlanych lub inspektorów nadzoru budowlanego. 

Inżynier budowy – jak zostać?

Aby zostać inżynierem budownictwa, niezbędne jest zdobycie wykształcenia kierunkowego, czyli w tym wypadku dyplomu uczelni wyższej na kierunku budownictwo. W trakcie studiów adepci budownictwa odbywają praktyki zawodowe, dzięki którym przyszli inżynierzy mają okazję poznać branżę od podszewki i stopniowo doskonalić umiejętności pod okiem fachowców. Po zdobyciu dyplomu istnieje kilka ścieżek specjalizacji, umożliwiających rozwinięcie umiejętności w konkretnych dziedzinach budowlanki. Zwieńczeniem nauki w ramach specjalizacji jest zdobycie uprawnień, które z kolei pozwalają na pracę w zawodzie w danym obszarze budownictwa. Wśród specjalności budowlanych wymienia się:

 • specjalność architektoniczna,
 • specjalność konstrukcyjno-budowlana,
 • specjalność inżynieryjna drogowa,
 • specjalność inżynieryjna mostowa,
 • specjalność inżynieryjna hydrotechniczna,
 • specjalność inżynieryjna wyburzeniowa,
 • specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inżynier ds. budownictwa – predyspozycje zawodowe

Żeby móc pracować jako inżynier budowy, niezbędna jest nie tylko solidna wiedza techniczna, ale i umiejętności organizacyjne i przywódcze, w szczególności zdolność motywowania brygady do pracy. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka elastyczność w reagowaniu na zmienne warunki oraz chęć ciągłego doskonalenia są cechami kluczowymi dla osiągnięcia sukcesu w tej roli. Liczą się również umiejętności komunikacyjne. Inżynier powinien wydawać polecenia i komunikować się z podwładnymi w sposób zrozumiały i rzeczowy, nie pozostawiając pola do interpretacji. Od precyzji komunikacji zależy bowiem sposób realizacji projektu, w tym m.in. bezpieczeństwo konstrukcji. U inżyniera niezbędna jest także odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu oraz presją innych osób. W zawodzie liczy się również wysoka etyka pracy i poszanowanie dla przepisów bhp na budowie.

Jak wygląda praca inżyniera budowy?

Na co dzień inżynier budowy zarządza projektem, prowadzi nadzór nad wykonawstwem i rozwiązuje techniczne problemy i wyzwania. Jego obowiązki zaczynają się od planowania kolejnych etapów budowy, a następnie monitoruje postęp i jakość pracy. Zakres obowiązków inżyniera budownictwa różni się od danego stanowiska, niemniej często zadaniem tego specjalisty jest koordynacja wszystkich działań związanych z wykonaniem projektu, rozliczanie pracy z podwykonawcami i kosztorysantami, kontrola kosztów, weryfikacja założeń projektowych, planowanie pracy i bezpośredni nadzór nad zatrudnionymi robotnikami, sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem bhp w czasie prowadzonych robót, a także oczywiście nadzór ad terminowością i jakością prac, sporządzanie harmonogramów, prowadzenie dokumentacji technicznej i związanej z kosztorysem, sporządzanie przedmiarów czy analiza dokumentacji i kontraktów.

Inżynier robót branżowych

Specjalista ds. robót branżowych to specjalista, który w dziedzinie budownictwa koncentruje się na konkretnych aspektach wybranej infrastruktury budowlanej. Jego ekspertyza jest nieodzowna dla zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa różnego rodzaju systemów w budynkach oraz w terenie. Specjalista szuka praktycznych rozwiązań, ma także za zadaniem zarządzanie zespołem fachowców w taki sposób, by upewnić się, że wszystkie mechaniczne oraz techniczne elementy działają zgodnie z oczekiwaniami. Innymi słowy, głównym zadaniem inżyniera robót branżowych jest nadzór nad przebiegiem konstrukcyjnym, ale też nadzór nad terminowością, tworzenie harmonogramów prac i opracowywanie różnego rodzaju dokumentów, w tym prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji finansowej. Specjalista działa jednak w wybranej wąskiej dziedzinie budowlanej, np. zajmuje się budownictwem drogowym, kolejowym, sanitarnym, mostowym bądź innym.

Inżynier robót sanitarnych

Inżynier robót sanitarnych jest odpowiedzialny za układy, instalacje i urządzenia, które utrzymują nasze miejsca zamieszkania i pracy w czystości i komforcie. Zadaniem tego specjalisty jest projektowanie, a także czuwanie nad instalacją oraz nadzór nad systemami wodno-kanalizacyjnymi i grzewczymi w budynkach i w ich pobliżu. To właśnie dzięki inżynierowi robót sanitarnych możemy cieszyć się bieżącą wodą, ogrzewaniem oraz efektywną gospodarką odpadami.

Inżynier robót drogowych

Kierownik robót budowlanych w zakresie inżynierii drogowej odpowiada za planowanie pracy, projektowanie i czuwanie nad realizacją projektu infrastruktury drogową. Inżynier ten musi w szczególności uwzględnić wyzwania projektowe związane z rzeźbą terenu, ochroną środowiska, przepisami czy potrzebami lokalnych społeczności. Powinien uwzględniać w projektach także takie aspekty jak efektywne zarządzanie ruchem, minimalizacja hałasu oraz estetyka infrastruktury drogowej.

Ile zarabia inżynier budowy?

Wynagrodzenie inżyniera budowy zależy od wielu różnych czynników, miedzy innymi stopnia doświadczenia, zakresu odpowiedzialności pracownika oraz lokalizacji projektu budowlanego. Ogólnie można jednak założyć, że praca w tym zawodzie jest zazwyczaj dobrze wynagradzana, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych i prestiżowych projektów. Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń mediana pensji inżyniera budowy wynosi 6420 zł brutto w przypadku specjalisty i 7470 zł brutto miesięcznie w przypadku starszego specjalisty.

Inżynier budowy – najnowsze oferty pracy w branży budowlanej

W dobie dynamicznego rozwoju infrastruktury zarówno drogowej, jak i mieszkalnej i innej zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów budowy jest na rynku pracy bardzo duże. Przedsiębiorstwa budowlane, agencje projektowe i instytucje rządowe regularnie poszukują specjalistów z uprawnieniami budowlanymi, a to przekłada się na szerokie możliwości zawodowe dla aspirujących inżynierów, również tych stojących na początku kariery. Na stanowiska ogólnobudowlane, związane z procesem inwestycyjnym i inwestycjami budowlanymi, możesz zaaplikować od razu w naszym serwisie Praca.pl. Sprawdź dokładnie opis stanowiska, przeczytaj wymagania, zwracając uwagę na niezbędne uprawnienia. Nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia, nie wahaj się i zaaplikuj. Deficyt w zawodzie powoduje, że pracodawcy chętnie przyjmują również osoby bez dużego stażu pracy, stawiające dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie.

Inżynier budowy – perspektywy zawodowe

Inżynierowie budowy bez trudu znajdą [pracę zarówno w sektorze publicznym, nadzorując projekty infrastrukturalne miast i regionów, jak i w sektorze prywatnym, chociażby współpracując z firmami deweloperskimi przy pracując przy tworzeniu kompleksów mieszkaniowych albo różnego rodzaju obiektów komercyjnych. Kompetencje inżynierów budownictwa są także cenione w międzynarodowym środowisku budowlanym, a polscy specjaliści mają otwarte drzwi do pracy nad ambitnymi projektami na całym świecie.

Inżynier budowy – najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie są najważniejsze obowiązki inżyniera budowy?

Podstawowym zadaniem inżyniera budownictwa na stanowisku kierownika budowy jest nadzór nad całym procesem budowlanym, włącznie z planowaniem robót i kolejnych etapów pracy, koordynacją działań pracowników i podwykonawców, monitorowaniem postępu prac i ich zgodności z projektem. Inżynier budowy współpracuje z różnymi specjalistami, zarządza zespołem pracowników, dba o przestrzeganie przepisów budowlanych, norm bezpieczeństwa. Specjalista ten jest także odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz terminowość realizacji projektu.

 • Jakie umiejętności i wykształcenie są potrzebne, aby pracować jako inżynier budowy?

Praca inżyniera budowy wymaga przede wszystkim ukończenia studiów wyższych związanych z budownictwem, inżynierią lądową lub pokrewnymi dziedzinami. Istotne jest nabycie zaawansowanych umiejętności technicznych, takich jak znajomość technologii budowlanych, rysunku technicznego, umiejętność analizy dokumentacji oraz wiedza z zakresu budowlanych norm i przepisów. W pracy niezbędne są także wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, a także umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność  odporność na stres. Liczy się również wysoka etyka pracy, odpowiedzialność i poszanowanie dla przepisów bhp.

 • Jakie są perspektywy rozwoju kariery dla inżyniera budowy?

Inżynierowie budowy mają szerokie i obiecujące możliwości rozwoju zawodowego. Osoby z doświadczeniem zajmują takie stanowiska jak kierownik projektu czy dyrektor budowy. Warto pamiętać, że inżynierowie mogą specjalizować się w konkretnych dziedzinach, takich jak budownictwo drogowe, konstrukcyjne, energetyczne i inne.