PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Aktualne oferty pracy

 • specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 godz.
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w Zespole Inżyniera Projektu. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, analizowanie i opiniowanie...
 • Asystent projektanta w branży sieci teletechnicznych

  młodszy specjalista (junior) / asystent  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja, analizy i wsparcie w opiniowaniu opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez zewnętrznych wykonawców, w tym w ramach prac zespołów opiniowania projektów inwestycyjnych (ZOPI), wsparcie w analizach dotyczących...
 • Projektant w branży sieci teletechnicznych

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja, analizy i opiniowanie opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez zewnętrznych wykonawców, w tym w ramach prac zespołów opiniowania projektów inwestycyjnych (ZOPI), pełnienie nadzoru autorskiego dla projektów...
 • pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: dokonywanie weryfikacji parametrów i regulacji przekaźników zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i wymaganiami producenta w celu utrzymania ich w pełnej sprawności, prowadzenie dokumentacji realizowanych prac w celu dokonania ewidencji i rozliczeń,...
 • pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym, prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku, obsługa urządzeń w celu przygotowania drogi przebiegu,...
 • Pracownik ds. wsparcia użytkownika

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: świadczenie usług I linii wsparcia informatycznego dla użytkowników końcowych, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługami informatycznymi, bieżąca ewidencja i obsługa zgłoszeń z określeniem ich priorytetu i kierowaniem do właściwych...
 • Pracownik ds. organizacji utrzymania linii kolejowych

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 godz.
  Zakres obowiązków: przygotowanie długookresowych planów robót utrzymaniowych na liniach kolejowych, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie zbierania zapotrzebowania jednostek na roboty utrzymaniowe, udział w tworzeniu przepisów i standardów wewnętrznych oraz...
 • Projektant w branży sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  7 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja, analizy i opiniowanie opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez zewnętrznych wykonawców, w tym w ramach prac zespołów opiniowania projektów inwestycyjnych (ZOPI), pełnienie nadzoru autorskiego dla projektów...
 • Projektant w branży elektroenergetycznej​

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  7 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja, analizy i opiniowanie opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez zewnętrznych wykonawców, w tym w ramach prac zespołów opiniowania projektów inwestycyjnych (ZOPI), pełnienie nadzoru autorskiego dla projektów...
 • Asystent projektanta w branży sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych

  młodszy specjalista (junior) / asystent  umowa o pracę  pełny etat
  7 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja, analizy i wsparcie w opiniowaniu opracowań przedprojektowych i projektowych przygotowywanych przez zewnętrznych wykonawców, w tym w ramach prac zespołów opiniowania projektów inwestycyjnych (ZOPI), wsparcie w analizach dotyczących...
 • Naczelnik Wydziału Automatyki

  kierownik/koordynator / menedżer  umowa o pracę  pełny etat
  7 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w sprawach pracowniczych, rozpoznawanie...
 • Analityk danych pomiarowych

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę i ocenę stanu technicznego infrastruktury kolejowej ze szczególnym naciskiem na branżę energetyczną w celu zapewnienia jej bezpiecznej eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres zadań wykonywanych na...
 • Monter nawierzchni kolejowej

  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej, konserwowanie i naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej, udział w pracach załadunkowych i...
 • Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach, ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego, wynikającej z...
 • Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Ostrów Wielkopolski  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach, ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego, wynikającej z...
Zobacz archiwalne oferty pracy

63

aktualnych ofert pracy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa