Jeśli chcesz opublikować materiał prasowy portalu Praca.pl, pragniesz uzyskać komentarz dotyczący rynku pracy lub chcesz zaprosić eksperta Praca.pl do swojego programu, skontaktuj się z nami. Z biurem prasowym prosimy kontaktować się także w sprawie patronatów, eventów i sponsoringu. Biuro prasowe portalu Praca.pl Aleksandra Wesołowska
PR Manager
tel. 606 485 038
e-mail: a.wesolowska@praca.pl