Proponujemy dostęp do naszych informacji i materiałów prasowych. Jeżeli chcesz skorzystać z publikowanych przez nas materiałów, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.

Zasady korzystania z treści z serwisu Praca.pl

Treści zamieszczane w portalu Praca.pl chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za zgodą Praca.pl sp. z o. o. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w dziale „Centrum Prasowe” portalu Praca.pl. Korzystanie z tekstów i innych utworów (dalej: Materiały) zamieszczonych w dziale „Centrum Prasowe”, tj. w szczególności ich rozpowszechnianie w druku i w internecie, wymaga jednoznacznej zgody Praca.pl sp. z o. o. Zgoda udzielana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, a prośby o nią należy przesyłać pod adres pr@praca.pl. W przypadku uzyskania zgody, warunki korzystania z Materiałów są następujące:
  • Materiał może być wykorzystany jedynie w całości, bez żadnych zmian (nie jest dozwolone w szczególności skracanie i redagowanie tekstów oraz modyfikacja grafik). Modyfikacje są dopuszczalne tylko, o ile została na nie udzielona wyraźna zgoda i tylko w zakresie objętym tą zgodą.
  • Każdy rozpowszechniony Materiał powinien być opatrzony, w widocznym miejscu, nazwą „Praca.pl”. W przypadku rozpowszechniania w internecie, nazwa „Praca.pl” powinna być jednocześnie aktywnym odnośnikiem do strony „www.praca.pl”.
  • Jeżeli Materiał jest opatrzony imieniem i nazwiskiem, inicjałami lub pseudonimem autora, rozpowszechnianie go wymaga podania również tych danych.
  • Niezależnie od uzyskania zgody, informacja o rozpowszechnianiu Materiału (publikacji, umieszczeniu w internecie) powinna być każdorazowo przekazywana pod adres pr@praca.pl. W przypadku rozpowszechniania w internecie, informacja powinna zawierać bezpośredni odnośnik do przedruku.
  • Zgoda na rozpowszechnianie Materiałów udzielana jest bezpłatnie, chyba że została jednoznacznie udzielona pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia.