Giełdy Pracy dla niepełnosprawnych w Lublinie

2009-01-1423 stycznia 2009 roku w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie, w godzinach 9.00-12.00 odbywać się będą Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Udział w nich wezmą osoby zarejestrowane w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi oraz spełniające ściśle określone kryteria, m. in. posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zameldowane na terenie województwa lubelskiego, niepracujące, ale i te niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Organizatorzy zapraszają  pracodawców wyrażających chęć zatrudnienia niepełnsprawnych. Głównym celem tych spotkań jest pomoc tym osobom w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez rozwój usług pośrednictwa pracy, a co za tym idzie znalezienie odpowiedniego zatrudnienia oraz nawiązanie kontaktów z pracodawcami, wsparcie informacyjne i doradcze. Zadaniem Giełd Pracy jest przełamanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych, a także zniesienie stereotypów społecznych przede wszystkim poprzez przekonanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Portal Praca.pl jest patronem medialnym tej inicjatywy.

Przeczytaj także: