Millions of users, thousands of jobs, years of practice and experienced labour market experts - all this constitutes one of the largest job boards which is Praca.pl. The job board was estabilished in 2004 and year by year it has gained more and more users. Praca.pl nie jest jedynie giełdą pracy, żywo współpracującą z pracodawcami i kandydatami. Portal oferuje również szereg usług, takich jak pisanie CV oraz tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych na różne języki.

Files to download