Praca Kadra zarządzająca Najnowsze oferty pracy: 2703

Kierownik Zespołu Kierownik Sklepu Kierownik Budowy Project Manager / Kierownik Projektu Kierownik Zmiany Account Manager Lider Zespołu (Team Leader) Kierownik Magazynu Brygadzista Koordynator / Supervisor Kierownik Działu Kierownik Oddziału Menedżer ds. Rozwoju (Business Development Manager) Wiceprezes Zarządu Koordynator Zespołu Dyrektor ds. Sprzedaży Dyrektor Oddziału Kierownik Marketu Dyrektor Szkoły Dyrektor Regionu Opiekun Marki (Brand Manager) Dyrektor Handlowy Dyrektor Zespołu Kontraktów Dyrektor ds. Technicznych Test Manager / Manager ds. Testów Dyrektor Generalny Kierownik Operacyjny / Kontroler Sklepu Dyrektor Operacyjny Dyrektor Finansowy Naczelnik Wydziału Menedżer ds. Logistyki (Logistics Manager) Import/Export Manager Kierownik Wydziału Kierownik ds. Kadrowo-Płacowych (Payroll Manager) Prezes Zarządu Area Manager Kierownik Zarządzający Dostawami (Supply Chain Manager) Dyrektor ds. Dystrybucji i Logistyki Production Manager Kierownik Help Desk Key Account Manager Dyrektor ds. Administracyjnych Dyrektor Zakładu Produkcyjnego IT Manager Dyrektor ds. Marketingu Dyrektor Banku Quality Manager Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Account Executive Kierownik ds. Marketingu (Marketing Manager) Dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjnego (Plant Manager) Senior Project Manager Główny Księgowy (Chief Accountant) Kierownik ds. Relacji z Klientem Dyrektor ds. Produkcji Dyrektor Sklepu Pre sales Manager Operations Manager Dyrektor ds. Personalnych Kierownik ds. Wdrożeń Koordynator Prac na Terenie Hali Kierownik Kasjerów (Market) Dyrektor placówki bankowej Menedżer ds. Zarządzania Relacjami z Klientem (Customer Relationships Manager) Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Product Group Manager Dyrektor ds. Inwestycji Finansowych Dyrektor ds. Informatyki Dyrektor Główny Księgowy Dyrektor HR Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej Dyrektor Artystyczny (Art Director) PR Manager Kierownik Warsztatu Samochodowego Service Delivery Manager Dyrektor Departamentu Audytu Dyrektor Departamentu Ryzyka i Analiz Dyrektor ds. Zakupów Dyrektor ds. Transportu Manager ds. e-business Dyrektor Regionalny Wicenaczelnik Wydziału Dyrektor ds. Medycznej Obsługi Ubezpieczeń Menedżer Salonu Kierownik ds. Portfela Inwestycyjnego (Portfolio Manager) Sztygar Redaktor Naczelny Wicekierownik Wydziału Dyrektor ds. Klientów Strategicznych Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą (Chief Knowledge Officer) Menedżer ds. Badań Rynkowych (Market Research Manager) Dyrektor ds. Audytu Purchasing Manager Dyrektor Medyczny Dyrektor Naczelny Menedżer ds. Baz Danych (Database manager) Dyrektor ds. Spedycji Międzynarodowej Land Development Director/Real Estate Director Dyrektor Marketu Dyrektor ds. Wsparcia Operacyjnego Kierownik ds. Dystrybucji (Distribution Manager) Dyrektor ds. Bankowości Detalicznej Kierownik ds. Informatyki (Chief Information Officer) Dyrektor Programowy Dyrektor Departamentu Administracji Kredytów Dyrektor Departamentu ds. Klientów Indywidualnych Dyrektor Departamentu ds. Małych Przedsiębiorstw Dyrektor Departamentu Operacji Dyrektor Departamentu Ryzyka i Analiz Kredytowych Dyrektor Departamentu Skarbu Dyrektor Departamentu Windykacji i Restrukturyzacji Dyrektor ds. Aktuariatu Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej Dyrektor ds. Klientów Indywidualnych Dyrektor ds. Likwidacji Szkód Dyrektor ds. Oceny Ryzyka Dyrektor ds. Operacji Bankowych i Organizacji Dyrektor ds. Rachunkowości Dyrektor ds. Reasekuracji Dyrektor ds. Spedycji Krajowej Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży Dyrektor ds. Wydawniczych Dyrektor Kreatywny Dyrektor Pionu Kredytów Dyrektor Schroniska dla Zwierząt Kierownik ds. Lokalizacji (Localization Manager) Kierownik ds. Planowania edycji Kierownik Hurtowni R&D Manager Z-ca Dyrektora Marketu