Praca Inspektor Budowlany

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 78

 • Inspektor nadzoru robót budowlanych

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  9 godz.
  Opis stanowiska: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Wykonywanie okresowych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo...
 • Inspektor ds. sanitarnych

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  9 godz.
  Opis stanowiska: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych, Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót sanitarnych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy...
 • Kierownik robót

  Chemobudowa Kraków S.A.   Wrocław  
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 godz.
  Twój zakres obowiązków: nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane oraz standardami firmy; planowanie zadań produkcyjnych i środków niezbędnych do ich wykonania; realizacja robót, gospodarka powierzonymi środkami produkcji, zabezpieczenie mienia budowy;...
 • Specjalista ds. kontroli jakości

  UNIBEP S.A.   Legnica  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 godz.
  Twój zakres obowiązków: Kontrola wykonywanych prac budowlanych i technologicznych, Tworzenie dokumentów jakościowych – tj. protokołów pomiarowych, protokołów badań wizualnych, list materiałowych itd. dla realizowanych prac, Kompletacja dokumentacji jakościowej od podwykonawców,...
 •  
 • specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 godz.
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w Zespole Inżyniera Projektu. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, analizowanie i opiniowanie...
 • Główny Specjalista ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru

  specjalista mid / senior
  7 godz.
  Opis stanowiska: Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy i przygotowanie projektu umowy, organizowanie spotkań...
 • Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Ostrów Wielkopolski  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach, ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego, wynikającej z...
 • Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie badań diagnostycznych w celu zebrania informacji o obiektach i urządzeniach, ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, sporządzanie dokumentacji do książki obiektu budowlanego, wynikającej z...
 • Inspektor nadzoru robót budowlanych

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  9 godz.
  Opis stanowiska: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Wykonywanie okresowych przeglądów zgodnie z art. 62 prawo...
 • Inspektor ds. sanitarnych

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  9 godz.
  Opis stanowiska: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych, Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót sanitarnych z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy...
 • Inspektor ds. elektrycznych

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  9 godz.
  Opis stanowiska: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót elektrycznych z projektem, przepisami oraz zasadami...
 • Inspektor Budowlany / Dyrektor Techniczny

  Klient portalu Praca.pl   Warszawa, okolice  
  specjalista (mid) / kierownik/koordynator / dyrektor
  11 godz.
  Prowadzenie odbiorów prac realizowanych przez podwykonawców i pracowników firmy, Sporządzanie dokumentacji technicznej dotyczącej bieżących inwestycji, Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w poszczególnych inwestycjach.
 • Specjalista ds. BHP

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Analiza i określanie ryzyka BHP dla prowadzonych inwestycji, Kontrola warunków pracy, przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska na realizowanej budowie, Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP, ppoż. i ochrony środowiska, prowadzenie dokumentacji związanej...
 • Inżynier ds. budowlanych (K/M)

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Osoba zatrudniona na stanowisku Inżyniera ds. budowlanych będzie odpowiedzialna za: Utrzymanie budynków w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości; Terminowa realizacja przeglądów budowlanych oraz związanych z infrastrukturą...
 • UNIBEP S.A.
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Do Twoich obowiązków będzie należeć: Przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót drogowych, Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym odcinku prac, Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej,...
 • Inżynier Budowy - budownictwo drogowe

  UNIBEP S.A.   Augustów  
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Do Twoich obowiązków będzie należeć: Przygotowywanie dokumentacji technicznej dla robót drogowych, Kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na powierzonym odcinku prac, Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej,...
 • Inspektor Nadzoru Sanitarnego

  Poczta Polska S.A.   Poznań, ul. Głogowska 17  
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę- współpraca od maja br., pełen etat, praca od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 Twoje zadania: opracowywanie robót i kosztorysów inwestorskich dla zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie branży sanitarnej, nadzór inwestorski nad realizacją zadań...
 • Inspektor Nadzoru Sanitarnego

  Poczta Polska S.A.   Poznań, ul. Głogowska 17  
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę- współpraca od maja br., pełen etat, praca od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 Twoje zadania: opracowywanie robót i kosztorysów inwestorskich dla zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie branży sanitarnej, nadzór inwestorski nad realizacją zadań...
 • Inspektor ds. BHP

  UNIBEP S.A.   Białystok  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres obowiązków: Wykonywanie czynności z zakresu działań służby BHP w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu Ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie...
 • Specjalista ds. Harmonogramowania

  ALTOR Sp. z o. o.   Łódź  
  specjalista junior / mid / senior  aplikuj szybko
  3 dni
  Tworzenie i aktualizowanie szczegółowych harmonogramów realizacji inwestycji, Bieżąca współpraca z podwykonawcami, pracownikami nadzoru na budowie oraz kompletacja danych harmonogramowych, Współpraca z działem roszczeń, Kompilacja i analiza harmonogramów podwykonawców w relacji do...
 • Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  3 dni
  Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: wykonywanie przeglądów technicznych, dokonywanie czynności związanych z przekazywaniem/zdawaniem lokali, sporządzanie przedmiarów i kosztorysów przy wykorzystaniu programu NORMA...
 • Inspektor Nadzoru Sanitarnego

  Poczta Polska S.A.   Poznań, ul. Głogowska 17  
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat, praca od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 Twoje zadania: opracowywanie robót i kosztorysów inwestorskich dla zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie branży sanitarnej, nadzór inwestorski nad realizacją zadań remontowych i...
 • specjalista junior / mid / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  praca na budowach firmy na terenie całego kraju praca może być wykonywana również na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej praca przy instalacjach sanitarnych;
 • Inżynier Budowy

  Lambda S.A.   Szwecja  
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  (Szwecja)
 • Inżynier budowy

  GRUPA KDM Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Połczyńska 53  
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój zakres obowiązków Bezpośredni nadzór nad podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane; Koordynowanie harmonogramów dla poszczególnych etapów robót; Przygotowywanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej; Weryfikacja ofert dostawców i podwykonawców; Przygotowywanie zamówień na...
 • Inżynier budowy

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Miejsce pracy: Łódź Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: Bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami na budowie; Analiza i kontrola dokumentacji technicznej; Sporządzanie zestawień i zapotrzebowań materiałowych; Kontrola jakości prac; Działania w zakresie...
 • Dino Polska S.A.
  specjalista (mid)  umowa o pracę
  5 dni
  Głównym zadaniem będzie przygotowywanie oraz nadzorowanie procesu inwestycyjnego a w szczególności: Analiza dokumentacji zagrożeń dla inwestycji; Przeprowadzanie wizyt technicznych; Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem optymalizacji procesu budowlanego; Sprawowanie kontroli...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Administracji

  Ośrodek Przetwarzania Informacji   Warszawa   praca zdalna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zakres obowiązków: Nadzór nad realizacją umów, kontakty z Wykonawcami; Nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych, remontów i modernizacji (w tym przygotowywanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych zgodnie z procedurą ZP); Planowanie prac zapobiegającym awariom oraz reagowanie...
 • NES Global Talent
  specjalista mid / senior  aplikuj szybko
  6 dni
  Cel pracy Głównym zadaniem Inspektora Nadzoru Elektrycznego jest prowadzenie i koordynacja prac na miejscu oraz zapewnienie ekspertyzy elektrycznej podczas instalacji, we współpracy z Inspektorem Mechanicznym i w fazie wykończeniowej, w celu przygotowania farmy wiatrowej do uruchomienia. Aby to...
 • Specjalista ds. BHP

  Banimex   śląskie  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  6 dni
  Miejsce pracy: województwo śląskie
 • Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Sieci Wodociągowej

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  (Pion Rozwoju/Dział Warunków i Uzgodnień Projektów Technicznych/Wydział Rozwoju Sieci Wodociągowej)
 • Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  (Pion Rozwoju/Dział Warunków i Uzgodnień Projektów Technicznych/Wydział Rozwoju Sieci Kanalizacyjnej)
 • Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.   Świnoujście  
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  8 dni
  Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: Nadzór techniczny nad zasobem położonym w Świnoujściu, Kołczewie, Dziwnowie i Międzyzdrojach, wykonywanie przeglądów technicznych; dokonywanie czynności związanych z...
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie   Lublin  
  20 godz.
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu   Zgierz  
  20 godz.
 • Inspektor wojewódzki

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu   Wrocław  
  20 godz.
 • Główny inspektor mostowy

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Warszawa  
  20 godz.
 • Terenowy inspektor drogowy

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Jędrzejów  
  20 godz.
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim   Ostrów Wielkopolski  
  1 dni
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie   Braniewo  
  1 dni
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie   Wąbrzeźno  
  1 dni
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie   Gryfino  
  1 dni
 • Inspektor

  Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku   Świnoujście  
  1 dni
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie   Opoczno  
  1 dni
 • Inspektor wojewódzki

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu   Wrocław  
  1 dni
 • Inspektor

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Warszawa  
  1 dni
 • Starszy inspektor nadzoru budowlanego

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie   Warszawa  
  1 dni
 • Inspektor wojewódzki

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach   Bielsko-Biała  
  1 dni
 • Starszy specjalista

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku   Gdańsk  
  starszy specjalista (senior)
  1 dni
 • Inspektor

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie   Staszów  
  2 dni
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie   Konin  
  2 dni
 • Starszy inspektor

  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim   Krosno Odrzańskie  
  2 dni

Oferty urzędu pracy

Szukaj pracy w mieście