Praca Inżynier Budowy

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 396

 • Inżynier budowy

  UNIBEP S.A.   Bydgoszcz    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 godz.
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • Inżynier budowy / Majster budowy

  UNIBEP S.A.   Białoruś, Mińsk    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  5 godz.
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami wraz z cyklicznym rozliczaniem terminowości i jakości...
 • Kierownik Robót Teletechnicznych

  Trakcja S.A.   Szczecin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  5 godz.
  Opis stanowiska Kierowanie robotami teletechnicznymi na zadaniu A i B przy modernizacji infrastruktury linii kolejowych nr.: 273, 351, 401, 406. Monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną...
 • Inżynier Budowy

  Milimex S.A.   Śląsk    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 godz.
  Zakres obowiązków: weryfikacja dokumentacji technicznej, organizacja i przeprowadzanie odbiorów wewnętrznych robót, przygotowanie wykonanych robót do odbiorów inwestorskich, sporządzanie przedmiarów, obmiarów, zestawień materiałowych, opracowanie wycen robót dodatkowych, rozliczanie...
 • Kierownik Budowy

  Milimex S.A.   Śląsk    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 godz.
  Zakres obowiązków: kierowanie i koordynacja prac prowadzonych na budowie zgodnie z dokumentacją techniczną i harmonogramem, nadzór i kontrola jakości wykonywanych robót, koordynacja, nadzór i rozliczanie prac podwykonawców, prowadzenie dokumentacji budowy, raportowanie stanu i zaawansowania...
 • Inżynier budowy

  Inżynieria Polska Sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   9 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 godz.
  Twój zakres obowiązków Planowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac sanitarnych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz zgodnie z umową zawartą z Inwestorem. Nadzór nad pracownikami, rozliczanie czasu pracy; Prowadzenie dokumentacji w zakresie...
 • AB INDUSTRY S.A.
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  7 godz.
  Planowanie oraz koordynacja robót zgodnie z dokumentacją, harmonogramem oraz przepisami prawa budowlanego i BHP, Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie, Przygotowanie zapytań ofertowych pod zakresy instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych, Weryfikacja dokumentacji oraz...
 • AB INDUSTRY S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  7 godz.
  Planowanie oraz koordynacja robót elektrycznych zgodnie z dokumentacją, harmonogramem oraz przepisami prawa budowlanego i BHP, Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie, Przygotowanie zapytań ofertowych pod zakresy instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych, Weryfikacja...
 • Kierownik robót elektrycznych

  NES Global Talent   warmińsko-mazurskie    praca mobilna
  kierownik/koordynator
  7 godz.
  Zakres obowiązków: Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami; Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na realizowanych kontraktach. Kontakt z Inwestorem i jego przedstawicielami. Kontrola jakości i terminowości prowadzonych prac. Sprawowanie kontroli przestrzegania...
 • Inżynier budowy / Inżynier robót

  Jww Invest S. A.   Niemcy   
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  8 godz.
  Zakres obowiązków: przygotowanie, realizacja i rozliczanie zleconych prac, organizacja podwykonawcza budowy, zarządzanie podległym zespołem pracowników, planowanie i organizacja prac dla brygad, weryfikacja dokumentacji technicznej pod kątem poprawności przyjętych rozwiązań, prowadzenie...
 • Inżynier / Inżynierka Budowy

  specjalista junior / mid / senior  pełny etat
  8 godz.
  Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; bezpośredni dozór nad wykonywanymi pracami budowlanymi; nadzór nad jakością i terminowością wykonanych prac; weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zgłaszanie nieścisłości w dokumentacji; nadzór nad koordynacją dostaw...
 • Kierownik Budowy

  kierownik/koordynator  pełny etat
  8 godz.
  Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; organizacja budowy i kierowanie budową, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi oraz BHP); sporządzenie harmonogramu budowy oraz harmonogramu naprawczego; bieżąca...
 • kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  8 godz.
  Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; organizacja i kierowanie zakresem robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; bieżąca aktualizacja harmonogramów...
 • Kierownik Robót Trakcyjnych

  NES Global Talent   Limanowa    praca stacjonarna
  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  8 godz.
  Zakres obowiązków: koordynacja i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót; realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów; nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP efektywne zarządzanie podległym zespołem monitoring kosztów budowy oraz...
 • Kierownik Robót

  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  8 godz.
  Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; organizacja i kierowanie zakresem robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; bieżąca aktualizacja harmonogramów...
 • Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM
  specjalista mid / senior / junior / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  8 godz.
  praca na budowach firmy na terenie całego kraju; praca może być wykonywana również na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Inżynier budowy - specjalność konstrukcyjno-budowlana

  NES Global Talent   pomorskie    praca mobilna
  specjalista (mid)
  9 godz.
  Opis stanowiska: Budowa wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych dla Generalnego Wykonawcy; Prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i zasadami BHP; Kompletowanie dokumentacji budowy, Opracowanie harmonogramów, kontrola...
 • Inżynier budowy – branża energetyczna

  NES Global Talent   pomorskie    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  9 godz.
  Twój zakres obowiązków • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz Kierownikiem Budowy, • Przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców, • Prowadzenie gospodarki materiałowej na budowie – pozyskiwanie ofert na materiały budowlane i sprzęt, dokonywanie zamówień, •...
 • Inżynier elektryk - branża kolejowa

  NES Global Talent   pomorskie    praca mobilna
  specjalista (mid)
  9 godz.
  Opis stanowiska: koordynacja i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót torowych; prowadzenie dokumentacji technicznej kontraktu; tworzenie operatów kolaudacyjnych; przygotowywanie protokołów robót zanikających, eksploatacyjnych; korespondencję z podwykonawcami;...
 • Kierownik robót elektrycznych

  NES Global Talent   pomorskie    praca mobilna
  kierownik/koordynator
  9 godz.
  Zakres obowiązków: Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami; Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na realizowanych kontraktach. Kontakt z Inwestorem i jego przedstawicielami. Kontrola jakości i terminowości prowadzonych prac. Sprawowanie kontroli przestrzegania...
 • Inżynier budowy

  UNIBEP S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 godz.
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • VENS sp. z o.o.
  specjalista senior / mid  kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  10 godz.
  Pełnienie funkcji Inżyniera projektu / Project Managera w projekcie rozbudowy istniejącego zakładu o powierzchnie produkcyjno-magazynowe; Nadzór oraz koordynacja inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej;...
 • Inżynier / Kierownik Robót - branża elektryczna

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  10 godz.
  Zakres obowiązków: czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy: wykonywanie zestawień materiałowych i kosztorysów, nadzorowanie pracowników, koordynacja branżowa, tworzenie dokumentacji warsztatowej, wykonywanie dokumentacji powykonawczej, zamawianie materiałów produkcyjnych.
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  10 godz.
  Miejsce pracy: Reguły i budowy na terenie Polski. Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami budowlano - wykończeniowymi, nadzór, koordynacja i organizacja prac podwykonawców, oraz sił własnych, udział w procesach koordynacyjnych prac projektowych i prefabrykacji budynków modułowych w...
 • Murapol Real Estate S.A.
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  11 godz.
  Twój zakres obowiązków Obsługa reklamacji w Oddziale; Sporządzanie dokumentacji z realizacji przebiegu reklamacji; Raportowanie na bieżąco usterek problematycznych, zgłaszanie nierzetelnych wykonawców; Przeprowadzanie oględzin, wysyłanie pism zgodnie z procedurą; Wzywanie wykonawców,...
 • Inżynier Budowy - Specjalista ds. Reklamacji

  Murapol Real Estate S.A.   Bydgoszcz    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  11 godz.
  Twój zakres obowiązków Obsługa reklamacji w Oddziale; Sporządzanie dokumentacji z realizacji przebiegu reklamacji; Raportowanie na bieżąco usterek problematycznych, zgłaszanie nierzetelnych wykonawców; Przeprowadzanie oględzin, wysyłanie pism zgodnie z procedurą; Wzywanie wykonawców,...
 • NES Global Talent
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   8 000 - 10 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  11 godz.
  Obowiązki: nadzorowanie i koordynacja robót prowadzonych na terenie budowy; kontrola przebiegu prac zgodnie z założeniami harmonogramu; współpraca z podwykonawcami oraz doglądanie ich prac; sporządzanie dokumentacji technicznej raportowanie postępów prac;
 • Inżynier Projektu

  Rockfin S.A.   Małkowo, ul. Pałacowa 9    praca hybrydowa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  11 godz.
  Opis stanowiska: Opracowywanie wymagań technicznych projektów, dobór komponentów, określenie parametrów projektowych; Dobór rozwiązań technicznych projektu; Przygotowanie założeń technicznych do oferty dla Klienta; Opracowanie technicznych warunków zakupowych projektów; Prowadzenie...
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  11 godz.
  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych zadań inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane,...
 • Inżynier robót elektrycznych

  GRUPA KDM Sp. z o.o.   Warszawa, ul. Połczyńska 53    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  12 godz.
  Twój zakres obowiązków Bezpośredni nadzór nad podwykonawcami wykonującymi roboty elektryczne; Koordynowanie harmonogramów prac firm podwykonawczych; Przygotowywanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej; Kontrola kosztorysów z zakresu robót elektrycznych w odniesieniu do projektów;...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Szczecin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   17 000 - 19 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 godz.
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy Zarządzanie procesami budowy Prowadzenie dokumentacji budowy Sprawowanie nadzoru...
 • Banimex
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 godz.
  ZADANIA: pełnienie funkcji kierownika robót zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP oraz przepisami wew. Firmy; analiza dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót, opracowywanie...
 • Banimex
  kierownik/koordynator  kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  12 godz.
  Miejsce pracy: cała Polska
 • Majster budowy

  UNIBEP S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • Inżynier Budowy

  Cermag Construction Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Co będzie należeć do Twoich obowiązków: koordynacja robót podwykonawców we współpracy z kierownikiem budowy; realizacja prac lub powierzonego frontu robót zgodnie z harmonogramem prac budowlanych; weryfikacja dokumentacji projektowej; prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej w tym...
 • Specjalista ds. Przygotowania i Realizacji Kontraktów

  Trakcja S.A.   Szczecin    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska Bieżąca współpraca z budowami. Przygotowywanie raportów oraz zestawień na potrzeby kontraktu. Odpowiedzialność za proces ofertowania i pozyskiwania dostawców (przygotowywanie zapytań ofertowych i prowadzenie negocjacji). Przygotowywanie i monitorowanie zamówień na...
 • Specjalista ds. przygotowania inwestycji i remontów

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Główny zakres obowiązków: sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia i zapytań ofertowych przygotowywanie wniosków na Zarząd Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowań na wybór wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych przygotowywanie i przeprowadzanie...
 • Inspektor nadzoru budowlanego

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  nadzór na pracownikami, podwykonawcami, dokonywanie obmiaru, kontrola robót budowlanych, dostaw materiałów, bhp na budowie itp.
 • Inżynier Serwisu Wykrawarek CNC (wykrawanie blach)

  TBS Consulting   Warszawa    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat   10 000 - 12 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: Prowadzenie instalacji i serwisu maszyn na obszarze Polski. Przeprowadzanie diagnostyki urządzeń. Prowadzenie dokumentacji serwisowej. Wsparcie dla operatorów maszyn w zakresie prawidłowego użytkowania wymienionych urządzeń. Raportowanie do Dyrektora Serwisu w Polsce.
 • Kierownik Budowy

  MIRBUD S.A.   Rzeszów    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska: zarządzanie budową i organizacja pracy na budowie, kierowanie budową zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i BHP, zarządzanie podległymi zasobami (zespół pracowników, dostawcy, podwykonawcy), Prowadzenie dokumentacji budowy,...
 • Kierownik Budowy

  MIRBUD S.A.   Powidz    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska: zarządzanie budową i organizacja pracy na budowie, zarządzanie podległymi zasobami (zespół pracowników, dostawcy, podwykonawcy), sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót przez podwykonawców, dostawców, odpowiedzialność za terminowe...
 • Kierownik budowy

  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego i aktach wykonawczych tego prawa, kosztorysowanie i planowanie robót.
 • Kierownik Biura Budowy

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  menedżer / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Opis stanowiska: Wsparcie Dyrektora Technicznego; Analiza rynku i konkurencji; Przygotowywanie dokumentacji technicznej; Przygotowywanie prezentacji i koordynacja działań marketingowych; Prowadzenie mediów społecznościowych i administracja strony www;
 • Pracownik ds. obiektów inżynieryjnych

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres obowiązków: koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z obiektami inżynieryjnymi, wykonywanie zadań zgodnie z założonym planem oraz obowiązującymi w Spółce standardami, udział we wdrażaniu, mających zastosowanie w działalności Spółki, technicznych specyfikacji...
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  W trakcie okresu próbnego miejscem wykonywania pracy będzie Warszawa. Po okresie próbnym istnieje możliwość wyboru miejsca wykonywania pracy w Warszawie lub Gdańsku. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja, analizy i opiniowanie opracowań przedprojektowych i projektowych...
 • Kierownik robót elektrycznych

  NES Global Talent   Szczecin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   12 000 - 15 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Obowiązki Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy, Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót, Systematyczne prowadzenie rozliczenia kosztowego podwykonawców,...
 • Kierownik Robót wykończeniowych

  Cermag Construction Sp. z o.o.   Wrocław    praca mobilna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Co będzie należeć do Twoich obowiązków: Organizacja, prowadzenie i nadzór nad realizacją robót budowlanych i prac wykończeniowych Weryfikacja postępu i jakości prac Pozyskiwanie, weryfikacja ofert dostawców i podwykonawców, negocjacje handlowe Współpraca z przedstawicielami Inwestora...
 • Kierownik robót sanitarnych

  KOBYLARNIA S.A.   Miękinia    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  1 dni
  Zakres obowiązków: organizowanie, planowanie i prowadzenie robót sanitarnych, zgodnie z przepisami prawa, wymogami warunków Kontraktu i zarządzeniami Nadzoru; weryfikacja dokumentacji projektowej, analiza kosztowa zastosowanych rozwiązań technicznych oraz udział w procesie kalkulacji oferty;...
 • Inspektor ds. elektrycznych

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY   Warszawa, ul. K. Bronikowskiego 9    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Opis stanowiska Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót elektrycznych z projektem, przepisami oraz zasadami...
 • Kierownik Robót Elektroenergetycznych

  Trakcja S.A.   Gliwice    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Opis stanowiska Organizacja, nadzór oraz koordynacja robót na powierzonym odcinku, w zakresie elektroenergetycznym; Realizacja robót zgodnie z dokumentacją, przepisami prawa budowlanego oraz harmonogramem; Kierowanie pracą podległych sił własnych i podwykonawców oraz kontrola i koordynacja...

Oferty urzędu pracy

Praca inżynier budowy

Wraz ze zmianą oczekiwań społeczeństwa, zmienia się infrastruktura miejska. Kluczową osobą, która odpowiada na nowe potrzeby społeczne i bierze aktywny udział we współtworzeniu struktury miast czy dróg, jest inżynier budownictwa, pełniący często funkcję kierownika budowy. Specjalista ten ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Czy wznosi majestatyczne wieżowce, czy też funkcjonalne budynki mieszkalne albo rozbudowuje infrastrukturę drogową czy może przestrzeń rekreacyjną miasta, inżynier budowy ponosi ogromną odpowiedzialność i za estetykę, i funkcjonalność oraz bezpieczeństwo wznoszonych struktur. Mówiąc wprost, głównym zadaniem inżyniera budowy jest najczęściej tworzenie i nadzorowanie projektów budowlanych. Jeśli szukasz nowego miejsca pracy i interesuje Cię dziedzina prac budowlanych, sprawdź, na czym polega rola specjalisty, jakim jest inżynier budowy, jak nim zostać, a także jak znaleźć atrakcyjne oferty pracy w Twojej okolicy oraz szybko aplikować na najlepsze stanowiska.

Charakterystyka zawodu inżyniera budowy

Inżynier budownictwa potrafi przenieść wizję architekta w otaczającą nas rzeczywistość. Zadaniem tego specjalisty jest nie tylko zapewnienie trwałości konstrukcji, ale także dbanie o estetykę i funkcjonalność projektów. Kluczowe w profesji są znajomość prawa budowlanego i dziedziny budownictwa, ale też precyzja, innowacyjność i zdolność do pracy zespołowej oraz zarządzania ludźmi. Inżynierzy najczęściej pracują na stanowiskach kierowników budowy, koordynatorów robót budowlanych lub inspektorów nadzoru budowlanego. 

Inżynier budowy – jak zostać?

Aby zostać inżynierem budownictwa, niezbędne jest zdobycie wykształcenia kierunkowego, czyli w tym wypadku dyplomu uczelni wyższej na kierunku budownictwo. W trakcie studiów adepci budownictwa odbywają praktyki zawodowe, dzięki którym przyszli inżynierzy mają okazję poznać branżę od podszewki i stopniowo doskonalić umiejętności pod okiem fachowców. Po zdobyciu dyplomu istnieje kilka ścieżek specjalizacji, umożliwiających rozwinięcie umiejętności w konkretnych dziedzinach budowlanki. Zwieńczeniem nauki w ramach specjalizacji jest zdobycie uprawnień, które z kolei pozwalają na pracę w zawodzie w danym obszarze budownictwa. Wśród specjalności budowlanych wymienia się:

 • specjalność architektoniczna,
 • specjalność konstrukcyjno-budowlana,
 • specjalność inżynieryjna drogowa,
 • specjalność inżynieryjna mostowa,
 • specjalność inżynieryjna hydrotechniczna,
 • specjalność inżynieryjna wyburzeniowa,
 • specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inżynier ds. budownictwa – predyspozycje zawodowe

Żeby móc pracować jako inżynier budowy, niezbędna jest nie tylko solidna wiedza techniczna, ale i umiejętności organizacyjne i przywódcze, w szczególności zdolność motywowania brygady do pracy. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka elastyczność w reagowaniu na zmienne warunki oraz chęć ciągłego doskonalenia są cechami kluczowymi dla osiągnięcia sukcesu w tej roli. Liczą się również umiejętności komunikacyjne. Inżynier powinien wydawać polecenia i komunikować się z podwładnymi w sposób zrozumiały i rzeczowy, nie pozostawiając pola do interpretacji. Od precyzji komunikacji zależy bowiem sposób realizacji projektu, w tym m.in. bezpieczeństwo konstrukcji. U inżyniera niezbędna jest także odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu oraz presją innych osób. W zawodzie liczy się również wysoka etyka pracy i poszanowanie dla przepisów bhp na budowie.

Jak wygląda praca inżyniera budowy?

Na co dzień inżynier budowy zarządza projektem, prowadzi nadzór nad wykonawstwem i rozwiązuje techniczne problemy i wyzwania. Jego obowiązki zaczynają się od planowania kolejnych etapów budowy, a następnie monitoruje postęp i jakość pracy. Zakres obowiązków inżyniera budownictwa różni się od danego stanowiska, niemniej często zadaniem tego specjalisty jest koordynacja wszystkich działań związanych z wykonaniem projektu, rozliczanie pracy z podwykonawcami i kosztorysantami, kontrola kosztów, weryfikacja założeń projektowych, planowanie pracy i bezpośredni nadzór nad zatrudnionymi robotnikami, sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem bhp w czasie prowadzonych robót, a także oczywiście nadzór ad terminowością i jakością prac, sporządzanie harmonogramów, prowadzenie dokumentacji technicznej i związanej z kosztorysem, sporządzanie przedmiarów czy analiza dokumentacji i kontraktów.

Inżynier robót branżowych

Specjalista ds. robót branżowych to specjalista, który w dziedzinie budownictwa koncentruje się na konkretnych aspektach wybranej infrastruktury budowlanej. Jego ekspertyza jest nieodzowna dla zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa różnego rodzaju systemów w budynkach oraz w terenie. Specjalista szuka praktycznych rozwiązań, ma także za zadaniem zarządzanie zespołem fachowców w taki sposób, by upewnić się, że wszystkie mechaniczne oraz techniczne elementy działają zgodnie z oczekiwaniami. Innymi słowy, głównym zadaniem inżyniera robót branżowych jest nadzór nad przebiegiem konstrukcyjnym, ale też nadzór nad terminowością, tworzenie harmonogramów prac i opracowywanie różnego rodzaju dokumentów, w tym prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji finansowej. Specjalista działa jednak w wybranej wąskiej dziedzinie budowlanej, np. zajmuje się budownictwem drogowym, kolejowym, sanitarnym, mostowym bądź innym.

Inżynier robót sanitarnych

Inżynier robót sanitarnych jest odpowiedzialny za układy, instalacje i urządzenia, które utrzymują nasze miejsca zamieszkania i pracy w czystości i komforcie. Zadaniem tego specjalisty jest projektowanie, a także czuwanie nad instalacją oraz nadzór nad systemami wodno-kanalizacyjnymi i grzewczymi w budynkach i w ich pobliżu. To właśnie dzięki inżynierowi robót sanitarnych możemy cieszyć się bieżącą wodą, ogrzewaniem oraz efektywną gospodarką odpadami.

Inżynier robót drogowych

Kierownik robót budowlanych w zakresie inżynierii drogowej odpowiada za planowanie pracy, projektowanie i czuwanie nad realizacją projektu infrastruktury drogową. Inżynier ten musi w szczególności uwzględnić wyzwania projektowe związane z rzeźbą terenu, ochroną środowiska, przepisami czy potrzebami lokalnych społeczności. Powinien uwzględniać w projektach także takie aspekty jak efektywne zarządzanie ruchem, minimalizacja hałasu oraz estetyka infrastruktury drogowej.

Ile zarabia inżynier budowy?

Wynagrodzenie inżyniera budowy zależy od wielu różnych czynników, miedzy innymi stopnia doświadczenia, zakresu odpowiedzialności pracownika oraz lokalizacji projektu budowlanego. Ogólnie można jednak założyć, że praca w tym zawodzie jest zazwyczaj dobrze wynagradzana, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych i prestiżowych projektów. Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń mediana pensji inżyniera budowy wynosi 6420 zł brutto w przypadku specjalisty i 7470 zł brutto miesięcznie w przypadku starszego specjalisty.

Inżynier budowy – najnowsze oferty pracy w branży budowlanej

W dobie dynamicznego rozwoju infrastruktury zarówno drogowej, jak i mieszkalnej i innej zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów budowy jest na rynku pracy bardzo duże. Przedsiębiorstwa budowlane, agencje projektowe i instytucje rządowe regularnie poszukują specjalistów z uprawnieniami budowlanymi, a to przekłada się na szerokie możliwości zawodowe dla aspirujących inżynierów, również tych stojących na początku kariery. Na stanowiska ogólnobudowlane, związane z procesem inwestycyjnym i inwestycjami budowlanymi, możesz zaaplikować od razu w naszym serwisie Praca.pl. Sprawdź dokładnie opis stanowiska, przeczytaj wymagania, zwracając uwagę na niezbędne uprawnienia. Nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia, nie wahaj się i zaaplikuj. Deficyt w zawodzie powoduje, że pracodawcy chętnie przyjmują również osoby bez dużego stażu pracy, stawiające dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie.

Inżynier budowy – perspektywy zawodowe

Inżynierowie budowy bez trudu znajdą [pracę zarówno w sektorze publicznym, nadzorując projekty infrastrukturalne miast i regionów, jak i w sektorze prywatnym, chociażby współpracując z firmami deweloperskimi przy pracując przy tworzeniu kompleksów mieszkaniowych albo różnego rodzaju obiektów komercyjnych. Kompetencje inżynierów budownictwa są także cenione w międzynarodowym środowisku budowlanym, a polscy specjaliści mają otwarte drzwi do pracy nad ambitnymi projektami na całym świecie.

Inżynier budowy – najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie są najważniejsze obowiązki inżyniera budowy?

Podstawowym zadaniem inżyniera budownictwa na stanowisku kierownika budowy jest nadzór nad całym procesem budowlanym, włącznie z planowaniem robót i kolejnych etapów pracy, koordynacją działań pracowników i podwykonawców, monitorowaniem postępu prac i ich zgodności z projektem. Inżynier budowy współpracuje z różnymi specjalistami, zarządza zespołem pracowników, dba o przestrzeganie przepisów budowlanych, norm bezpieczeństwa. Specjalista ten jest także odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz terminowość realizacji projektu.

 • Jakie umiejętności i wykształcenie są potrzebne, aby pracować jako inżynier budowy?

Praca inżyniera budowy wymaga przede wszystkim ukończenia studiów wyższych związanych z budownictwem, inżynierią lądową lub pokrewnymi dziedzinami. Istotne jest nabycie zaawansowanych umiejętności technicznych, takich jak znajomość technologii budowlanych, rysunku technicznego, umiejętność analizy dokumentacji oraz wiedza z zakresu budowlanych norm i przepisów. W pracy niezbędne są także wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, a także umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność  odporność na stres. Liczy się również wysoka etyka pracy, odpowiedzialność i poszanowanie dla przepisów bhp.

 • Jakie są perspektywy rozwoju kariery dla inżyniera budowy?

Inżynierowie budowy mają szerokie i obiecujące możliwości rozwoju zawodowego. Osoby z doświadczeniem zajmują takie stanowiska jak kierownik projektu czy dyrektor budowy. Warto pamiętać, że inżynierowie mogą specjalizować się w konkretnych dziedzinach, takich jak budownictwo drogowe, konstrukcyjne, energetyczne i inne.