Praca Kierownik Budowy

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 206

 • Inżynier budowy

  UNIBEP S.A.   Włocławek    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • Kierownik projektu instalacji sanitarnych

  STRABAG PFS   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zadania: prowadzenie i nadzorowanie robót z branży klimatyzacja, ogrzewnictwo, instalacje sanitarne i przeciwpożarowe; zarządzanie projektem od etapu przygotowania budżetu do rozliczenia końcowego; zarządzanie powierzonymi robotami i raportowanie do przełożonego; kontrola terminowości oraz...
 • Kierownik Wydziału Koordynacji Technicznej

  AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  18 godz.
  Nadzorowanie realizacji zadań przyporządkowanych Wydziałowi Koordynacji Technicznej, w szczególności: Kierowanie pracą i koordynowanie działań osób zatrudnionych na podległych stanowiskach. Koordynowanie i realizacja w trybie przetargowym zamówień usług lub dostaw na potrzeby...
 • Kierownik Robót Budowlanych

  Spravia sp. z o. o.   Poznań    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Twój zakres obowiązków: Bieżący nadzór nad jakością i terminowością robót budowlanych w ścisłej współpracy z kierownikiem budowy i inżynierami budowy Samodzielne zarządzanie odcinkiem robót powierzonym przez kierownika budowy Weryfikacja dokumentacji projektowej Koordynację robót...
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  23 godz.
  Miejsce pracy: Reguły i budowy na terenie Polski. Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami budowlano - wykończeniowymi, nadzór, koordynacja i organizacja prac podwykonawców, oraz sił własnych, udział w procesach koordynacyjnych prac projektowych i prefabrykacji budynków modułowych w...
 • Inżynier / Kierownik Robót - branża elektryczna

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  23 godz.
  Zakres obowiązków: czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy: wykonywanie zestawień materiałowych i kosztorysów, nadzorowanie pracowników, koordynacja branżowa, tworzenie dokumentacji warsztatowej, wykonywanie dokumentacji powykonawczej, zamawianie materiałów produkcyjnych.
 • Inżynier budowy

  UNIBEP S.A.   Włocławek    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • Climamedic Sp. z o.o. Sp.k.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  kierowanie robotami budowlanymi / elektrycznymi / sanitarnymi, planowanie i koordynacja robót w oparciu o dokumentację techniczną, przepisy BHP oraz wymagania kontraktu, nadzór nad kadrą techniczną budowy, koordynacja, rozliczanie i kontrola firm podwykonawczych, zbieranie ofert, ich analiza i...
 • Kierownik / Kierowniczka Robót Drogowych

  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.   Zielona Góra    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zadania: nadzór oraz analiza dokumentacji związanej z realizacją budowy; prowadzenie oraz organizacja robót pracowników własnych oraz podwykonawców; nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz aktualną wiedzą techniczną; współpraca na...
 • Kierownik Robót Drogowych

  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zadania: nadzór oraz analiza dokumentacji związanej z realizacją budowy; prowadzenie oraz organizacja robót pracowników własnych oraz podwykonawców; nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami, zasadami sztuki budowlanej oraz aktualną wiedzą techniczną; współpraca na...
 • Kierownik Robót Sanitarnych (m/k)

  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.   Zielona Góra    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zadania: Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych; Nadzór i koordynacja robót podwykonawców; Udział w procesie ofertowania; Weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań; Sporządzanie dokumentacji podwykonawczej;...
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  specjalista mid / senior / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  1 dni
  Miejsce pracy: Reguły k. Warszawy / budowy na terenie Polski / Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyski Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami sanitarno – wentylacyjnymi, w tym z robotami związanymi z pracami wykonywanymi wewnątrz budynku, nadzór, koordynacja i organizacja prac...
 • Kierownik projektu instalacji sanitarnych

  STRABAG PFS   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zadania: prowadzenie i nadzorowanie robót z branży klimatyzacja, ogrzewnictwo, instalacje sanitarne i przeciwpożarowe; zarządzanie projektem od etapu przygotowania budżetu do rozliczenia końcowego; zarządzanie powierzonymi robotami i raportowanie do przełożonego; kontrola terminowości oraz...
 • Kierownik / Inżynier budowy - instalacje sanitarne

  BK BUD sp. z o.o.   Wrocław    praca mobilna
  specjalista mid / junior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków nadzorowanie i realizacja prac sanitarnych; kompletowanie dokumentacji budowlanej; pomoc w obliczeniach przedmiarów robót; pomoc w kosztorysowaniu robót budowlanych; współpraca z innymi pracownikami budowy; kontakt z Podwykonawcami oraz dostawcami; kontakt z...
 • Majster budowy

  UNIBEP S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • Kierownik robót sanitarnych

  UNIBEP S.A.   pomorskie    praca mobilna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie instalacji sanitarnych prowadzonych na budowie na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji, Prowadzenie przetargu oraz wybór firm podwykonawczych, Sporządzanie harmonogramów oraz prowadzenie...
 • Kierownik budowy

  Vp Invest Development SPK   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego. Weryfikacja dokumentacji projektowej. Nadzorowanie stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi. Prowadzenie kontroli...
 • Kierownik budowy

  Transtolbud - Piekutowski sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Opis stanowiska Prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym, procedurami firmowymi oraz wymogami kontraktu, Nadzorowanie opracowań: harmonogramu realizacji i finansowego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, planu zarządzania...
 • Kierownik Robót Budowlanych

  NES Global Talent   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator   11 000 - 14 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Obowiązki: Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną; Organizowanie oraz nadzorowanie pracy Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; Bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót,...
 • Kierownik Robót Drogowych

  Stecol Corporation Sp. z o.o. Oddział w Polsce   Radzyń Podlaski    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów, odcinek Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy) ZAKRES OBOWIĄZKÓW: nadzór nad wykonywaniem prac na budowie zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę, zasadami sztuki budowlanej, standardami jakościowymi,...
 • Kierownik robót sanitarnych

  NES Global Talent   Szczecin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   13 000 - 17 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Zakres zadań nadzorowanie realizacji instalacji sanitarnych (wewnętrznych) na placu budowy, koordynacja praca własnej grupy inżynierów, nadzór i kontrola nad postępami prac, przygotowywanie obmiaru postępu robót, przeprowadzanie przetargów dla podwykonawców, koordynowanie prac...
 • Koordynator Projektów Żelbetowych

  Lambda S.A.   Warszawa    praca mobilna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Monitorowanie i koordynacja procesu formalnego w zakresie przygotowania i realizacji projektów żelbetowych na terenie Polski i zagranicy (Szwecja, Austria, Niemcy, Francja, Norwegia), Dbanie o przestrzeganie zapisów umownych i ofertowych na realizowanych projektach,...
 • Inżynier budowy

  UNIBEP S.A.   Sochaczew    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • Specjalista / Specjalistka ds. kontroli jakości

  JT S.A.   Jaworzno    praca mobilna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Miejsce pracy: Jaworzno woj. śląskie oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: Kontrola prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych; Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych...
 • Kierownik robót

  UNIBEP S.A.   pomorskie    praca mobilna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami wraz z cyklicznym rozliczaniem terminowości i jakości...
 • Victor Energy Sp. z o.o.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   7 500 - 11 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Opis stanowiska Wsparcie Kierownika Budowy oraz Kierownika Projektu w codziennych zadaniach w trakcie realizacji projektów na budowie. Kontrola prac podwykonawców. Współpraca z dostawcami. Prowadzenie biura budowy. Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. Przygotowywanie...
 • Inżynier budowy

  UNIBEP S.A.   pomorskie    praca mobilna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Wrocław    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   17 000 - 21 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Poznań    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   17 000 - 21 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   17 000 - 21 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Szczecin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   17 000 - 21 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...
 • Kierownik Budowy

  NES Global Talent   Kraków    praca mobilna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat   16 000 - 19 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Obowiązki: Realizacja budowy zgodnie z założonym harmonogramem; Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych; Kontrola oraz prowadzenie rozliczeń podwykonawców i dokumentacji budowy; Zarządzanie procesami budowy; Prowadzenie dokumentacji budowy; Sprawowanie...
 • Kierownik budowy i utrzymania obiektów

  STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy   Piekary Śląskie    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Opis stanowiska: Utrzymanie infrastruktury technicznej istniejących obiektów zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawa budowlanego, Realizacja harmonogramu przeglądów, Nadzór nad prowadzoną dokumentacją techniczną i książką obiektów, Nadzór nad realizacją inwestycji, Przygotowywanie...
 • Kierownik Robót

  K.O.B Kobnext Sp. z o.o.   Szwecja   
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  3 dni
  Zakres obowiązków: Koordynacja prac budowlanych; Zarządzanie pracą zespołu pracowników; Prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów i bieżące raportowanie;
 • Kierownik Robót

  Chemobudowa Kraków S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Twój zakres obowiązków nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane oraz standardami firmy; planowanie zadań produkcyjnych i środków niezbędnych do ich wykonania; realizacja robót, gospodarka powierzonymi środkami produkcji, zabezpieczenie mienia budowy;...
 • Kierownik Robót Wiertniczych

  NES Global Talent   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Obowiązki: Nadzór nad brygada wiertniczą; Organizacja prac na budowie; Współpraca z podwykonawcami i zleceniobiorcami; Raportowanie z budowy; Logistyka i koordynacja prac na budowie; Utrzymywanie porządku na budowie i kontroli bhp;
 • Kierownik robót elektrycznych

  NES Global Talent   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   20 000 - 25 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Zakres obowiązków: nadzór techniczny, jakościowy i terminowy nad realizacją robót elektrycznych i teletechnicznych, nadzorowanie pracy podwykonawców lub pracowników oraz kontrolowanie realizacji robót elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z kontraktem, projektem, harmonogramem i BHP,...
 • Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 2/3/2)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Giżycko    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych, współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji...
 • Kierownik budowy

  Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.   Szczecin    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Zakres obowiązków: Nadzorowanie inwestycji/robót budowlanych związanych z budownictwem przemysłowym w celu kontroli postępu robót zgodnych ze sztuką budowlaną oraz zapewnienia zgodności do założeń i specyfikacji projektu oraz standardów bezpieczeństwa (zasad BHP, PPOŻ. i ochrony...
 • Murapol Architects Drive S.A.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Twój zakres obowiązków: pełnienie funkcji kierownika budowy w rozumienia Prawa Budowlanego; kontrola jakości realizowanych robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową; kontrola przestrzegania przepisów BHP; organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem;...
 • kierownik/koordynator
  4 dni
  Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; organizacja budowy i kierowanie budową, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi oraz BHP); sporządzenie harmonogramu budowy oraz harmonogramu naprawczego; bieżąca...
 • Kierownik Budowy / Robót

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B
  4 dni
  Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji budowy; organizacja budowy i kierowanie budową, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi oraz BHP); sporządzenie harmonogramu budowy oraz harmonogramu naprawczego; bieżąca...
 • Kierownik Kontraktu / Kierownik Budowy

  Cermag Construction Sp. z o.o.   Świebodzice    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Co będzie należeć do Twoich obowiązków: organizacja i nadzór nad realizacją całości inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie analiza dokumentacji projektowej pod kątem jej prawidłowości, spójności oraz możliwych optymalizacji kosztowych raportowanie i współpraca z...
 • Primost Południe Sp. z o.o.
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  OPIS STANOWISKA planowanie i organizacja placu budowy; koordynacja prac sił własnych i podwykonawczych; prowadzenie dokumentacji budowy technicznej w tym dokumentacji finansowej powykonawczej i odbiorczej; nadzór nad harmonogramem uwzględniającym rzeczowy i finansowy plan wykonania; analiza...
 • Kierownik Robót Budowlanych

  GRUPA KDM Sp. z o.o.   Rzeszów, i okolice    praca mobilna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  część etatu   9 000 - 13 500 zł / mies. (w zal. od umowy)
  4 dni
  Twój zakres obowiązków Prowadzenie powierzonych budów w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym; osiąganie w realizowanych projektach budowlanych wyznaczonych celów; Bezpośredni nadzór nad podwykonawcami i zespołem; Kontrola jakości i terminowości wykonywanych...
 • Kierownik / Inżynier robót torowych

  ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA sp. z o.o.   Wrocław    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Sprawowanie koordynacji i nadzoru nad całością procesu realizacji robót torowych. Harmonogramowanie prac oraz nadzór nad terminowością ich wykonania. Kontrola jakości wykonywanych prac. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.
 • Kierownik Robót

  Murapol Venture Partner S.A.   Łódź    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online
  4 dni
  Twój zakres obowiązków: Wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi; Egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych robót; Organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem;...
 • Główny Specjalista w Zespole Interoperacyjności Kolei

  Trakcja S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Opis stanowiska Monitorowanie przebiegu certyfikacji pod kątem interoperacyjności systemu kolei na poszczególnych kontraktach kolejowych. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z jednostkami notyfikowanymi, wyznaczonymi i oceniającymi, oraz w kontaktach z Urzędem Transportu Kolejowego. Regularne...
 • Koordynator / Inżynier Budowy

  Trebbi Polska Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat   5 000 - 8 500 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  4 dni
  Zakres obowiązków: Pełnienie obowiązków inżyniera budowy/koordynatora prac/wsparcia dla Project Managera na projektach aranżacji biur fit-out w Warszawie na których firma Trebbi Polska sp. z o.o. świadczy usługi zarządzania projektem, koordynacji i nadzoru; W dalszej perspektywie możliwa...
 • Inżynier budowy

  UNIBEP S.A.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi...
 • Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 2/7/6)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Gdańsk    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych, współudział w pozyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji...
 • Asystent Kierownika Kontraktu (zespół 2/7/7)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Gdańsk    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektów: Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia, Prace na odcinku Glincz – Kartuzy, Faza II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: współudział w...

Oferty urzędu pracy

Praca Kierownik Budowy

Kierownik budowy to osoba, która godzi ze sobą wizję architekta z rzeczywistością budowlaną. Osoba na tym stanowisku stoi w centrum prac budowlanych, dlatego musi mieć wysoko rozwiniętą umiejętność planowania realizacji robót, zarządzania zasobami oraz koordynacji zespołu. Rozglądasz się za nowym miejscem pracy lub zastanawiasz, jak poprowadzić swoją ścieżkę zawodową? Poznaj kluczowe aspekty roli kierownika budowy, jego obowiązki i wyzwania, które stają przed nim w dynamicznym świecie budownictwa. 

Charakterystyka zawodu kierownika budowy

Zakres obowiązków kierownika budowy może być bardzo szeroki i różnorodny. To osoba odpowiedzialna przede wszystkim za nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót, ale też kwestiami budżetowymi i związanymi z przepisami całego procesu budowlanego. Do jego zadań należy prowadzenie dokumentacji budowy. Osoba na stanowisku kierownika planuje i organizuje, a także koordynuje prace, nadzoruje i zarządza procesem budowy zgodnie z wyznaczonymi standardami, dokumentacją techniczną, przepisami bhp w miejscu pracy oraz własnym doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną. Kierownik budowy musi balansować między aspiracjami architektonicznymi a realnymi wyzwaniami budowlanymi, dbając przy tym nieustannie o płynność procesu i terminy realizacji planów konstrukcyjnych.

W czasie pełnienia funkcji kierownika budowy istotny jest aspekt pracy z ludźmi. Oczywiście w przypadku kierownika budowy obowiązki planowania i bieżącej kontroli prac są niezwykle ważne. Ale ten zawód to nie tylko organizacja pracy na papierze, dbanie o specyfikację techniczną instalacji i urządzeń oraz przydzielanie robót zgodnie z harmonogramem i zgodnie z wyznaczonymi standardami firmy, ale też stałe zarządzanie podległym zespołem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma osobisty kontakt z majstrami i robotnikami, podwykonawcami, inspektorami nadzoru budowlanego, deweloperami, architektami, urzędnikami czy specjalistami ds. prawa budowlanego. Dlatego kierownikami budowy zostają osoby nie tylko biegłe w sztuce budownictwa, z doświadczeniem w pracy na budowie, ale i mające odpowiednie predyspozycje interpersonalne, odporne na stres i różnego rodzaju presje. Pracodawcy poszukujący osób na stanowisko kierownika budowy zwracają uwagę na umiejętności komunikacyjne, zdolność odnalezienia się w różnorodnym środowisku, zarządzania np. wielonarodowym zespołem (gdyż do pracy w budownictwie przyjmowani są często cudzoziemcy, np. Ukraińcy).

Jak zostać kierownikiem budowy?

Żeby zostać kierownikiem budowy, konieczne jest zdobycie wykształcenia związanego z budownictwem, a konkretnie ukończenie studiów inżynierskich na kierunku budownictwo. Niezwykle cenne jest też doświadczenie w pracy na stanowiskach niższego szczebla w branży budowlanej. Posady tej nie przydziela się bowiem nowicjuszom, a zwykle wśród wymagań jest co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Kierownik budowy powinien posiadać głęboką wiedzę techniczną, umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do efektywnego zarządzania zespołem. Cenny może być np. kurs z zarządzania procesem lub zarządzania procesami.

Inżynier budowy – studia, uprawnienia budowlane

Inżynier budowy to osoba o wyższym wykształceniu technicznym, która posiada wiedzę potrzebną do planowania, nadzorowania i realizacji różnego rodzaju projektów budowlanych. Musi ukończyć studia na kierunkach związanych z budownictwem. Te dostarczają podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Co więcej, aby pracować jako inżynier budowy, konieczne jest uzyskanie uprawnień budowlanych, odpowiednich w zależności od skomplikowania i profilu projektu. 

Uprawnienia budowlane to oficjalne zezwolenia, które umożliwiają osobom wykonującym zawód w branży budowlanej prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie prac projektowych, kierowanie budową lub wykonywanie określonych prac budowlanych. Posiadanie uprawnień budowlanych gwarantuje kompetencje i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania specjalistycznych i odpowiedzialnych zadań w obszarze budownictwa.

Aby zdobyć uprawnienia budowlane, konieczne jest spełnienie wymagań ustawowych, w tym posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego w danej specjalizacji. Następnie osoba ubiegająca się o uprawnienia musi zdać egzamin przed komisją. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, w zależności od rodzaju uprawnień. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kandydat otrzymuje oficjalne świadectwo potwierdzające jego kompetencje w danej dziedzinie budownictwa.

Uprawnienia budowlane są kategoryzowane według różnych grup zawodowych oraz poziomów skomplikowania prac. Obejmują one m.in. projektowanie, nadzór, kierowanie budową, wykonywanie instalacji czy też prace konserwatorskie. Posiadanie uprawnień budowlanych stanowi ważny element kariery zawodowej w branży budowlanej, ponieważ pozwala na legalne i profesjonalne wykonywanie prac.

Kierownik budowy – specjalności w zawodzie

Kierownik budowy w czasie prowadzenia kariery zawodowej może skupić się na konkretnych aspektach procesu budowlanego. Może specjalizować się w budownictwie mieszkaniowym, infrastrukturalnym, budowie sieci czy też na przykład w budownictwie zrównoważonym. Na inżynierów budowy czeka praca np. jako kierownik robót sanitarnych, kierownik robót drogowych. Wybór specjalizacji zależy od Twoich zainteresowań i pasji, ale warto także zwracać uwagę na bieżące trendy w branży budowlanej i zawody przyszłości.

Stanowisko kierownika budowy – predyspozycje zawodowe

Praca jako kierownik budowy, oprócz dogłębnej wiedzy specjalistycznej, wymaga przede wszystkim odpowiedzialności i zdolności do podejmowania szybkich decyzji. Na tym stanowisku nie sprawdzi się osoba niezdecydowana i targana licznymi wątpliwościami. Niezwykle istotne są zarazem umiejętności dotyczące organizacji pracy własnej, jak i organizacji placu budowy, koordynacji prac konstrukcyjno - budowlanych i wielu równoległych procesów. Cenna jest zatem znajomość technik organizacyjnych, a współcześnie także oprogramowania do zarządzania projektami. Ponadto kierownik projektu budowlanego powinien być komunikatywny i umieć efektywnie koordynować pracę zespołu. Ponadto, umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów oraz przewidywania potencjalnych wyzwań i zagrożeń są bardzo ważne w zapewnieniu płynności procesu budowlanego.

Koordynacja robót budowlanych zgodnie z projektem, nadzór nad terminową i jakościową realizacją robot, kontakt z różnego rodzaju osobami i instytucjami bywają bardzo stresujące. Kierownik budowy powinien umieć sobie poradzić z tym stresem i wysoką odpowiedzialnością, potrafić oddzielić życie prywatne od zawodowego, a także kierować się wysoką etyką zawodową w pracy.

Prowadzenie budowy – wyzwania, trudności, BHP

Prowadzenie budowy to zadanie pełne wyzwań i nierzadko generujące wysoki poziom stresu. Kierownik budowy musi zarządzać różnorodnymi zespołami pracowników, harmonogramami oraz dostawami materiałów. To właśnie on dba o to, by wszystko działało jak w zegarku. Współpraca z wieloma podwykonawcami i konieczność dostosowywania się do nieprzewidywalnych sytuacji, takich jak zmienne warunki atmosferyczne, zmieniające się przepisy prawa czy wymagania klienta, to codzienność kierownika prac budowlanych. Co więcej, praca na budowie wiąże się z zagrożeniami, dlatego kierownik budowy ma za zadanie monitorować przestrzeganie procedur BHP i dbać o to, by wszyscy pracujący byli chronieni środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej. Należy także pamiętać, że budowa nie zawsze prowadzona jest w pobliżu miejsca zamieszkania osoby na tym stanowisku. Często jest to więc praca w delegacji, co wiąże się np. z koniecznością dłuższej rozłąki z rodziną.

Jak wygląda praca kierownika budowy?

Można powiedzieć, że praca kierownika budowy to swego rodzaju połączenie biurowej organizacji i terenowej aktywności. W biurze kierownik budowy zajmuje się planowaniem, koordynacją, dokumentacją i komunikacją z inwestorem, podwykonawcami, inspektorami nadzoru budowlanego, urzędnikami i innymi zainteresowanymi stronami. Na placu budowy zaś nadzoruje postępy prac, rozwiązuje bieżące problemy, kontroluje jakość wykonywanych działań i dba o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów budowlanych. Bez wątpienia jest to praca, która wymaga elastyczności, umiejętności przywództwa i szybkiego reagowania na zmienne okoliczności.

Kierownik budowy – co robi?

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za cały proces budowlany, od początku do końca i oddania budynku do użytkowania. Dlatego też kierownik musi łączyć w sobie umiejętności techniczne, zarządcze i interpersonalne. Kluczowe obowiązki na tym stanowisku to:

 • planowanie i organizacja prac. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie szczegółowego rozkładu działań budowlanych. To on ustala harmonogram prac, koordynuje dostawy materiałów i zasobów oraz zapewnia, że cały proces przebiega zgodnie z założonymi terminami;
 • nadzór nad postępami prac, w szczególności terminową i jakościową realizacją robót. Kierownik budowy monitoruje postępy prac na placu budowy. Regularnie sprawdza, czy prace są wykonywane zgodnie z planem i spełniają określone standardy jakości. W razie potrzeby wprowadza korekty i dostosowuje plany do zmieniających się warunków;
 • koordynacja zespołów. Osoba obejmująca posadę kierownika budowy zarządza zespołami, nadzoruje pracę pracowników i rozdziela im zadania. To on dba o efektywną komunikację między różnymi brygadami i podwykonawcami;
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i norm. Kierownik budowy musi dbać o to, żeby prace odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i standardami budowlanymi. To on również kontroluje, czy wszyscy pracujący na budowie stosują się do procedur BHP i innych przepisów;
 • prowadzenie komunikacji z inwestorem i innymi interesariuszami. Kierownik budowy utrzymuje stałą komunikację z inwestorem lub zarządem projektu. Informuje ich o postępach prac, ewentualnych problemach i w razie potrzeby podejmuje decyzje. Współpraca z inwestorem jest kluczowa dla zrozumienia oczekiwań i dostosowania działań budowlanych do ich oczekiwań.

Kierownik kontraktu budowlanego – obowiązki

Kierownik kontraktu budowlanego to osoba odpowiedzialna za realizację projektu budowlanego zgodnie z umową i wymaganiami inwestora. Zadania zawodowe kierownika kontraktu budowlanego obejmują organizację prac, kontrolę budżetu i terminów oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów i trudności. Kierownik kontraktu pełni rolę pośrednika między inwestorem a wykonawcami i czuwa, by cały proces przebiegał sprawnie i zgodnie z założeniami.

Ile zarabia kierownika budowy?

Zarobki kierownika budowy zależą od wielu czynników, jak chociażby stopień skomplikowania projektu, lokalizacja placu budowy, doświadczenie pracownika. Średnie zarobki kierownika budowy w Polsce wahają się, jednak można oczekiwać, że doświadczeni specjaliści będą osiągać wynagrodzenie na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Istotne jest również to, że w miarę zdobywania doświadczenia i specjalizacji, zarobki zazwyczaj rosną. Jak podaje Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, mediana zarobków kierownika budowy to 10 000 złotych brutto miesięcznie.

Praca jako kierownik robót budowlanych – warunki zatrudnienia

Kierownik budowy pełni kluczową rolę w organizacji i nadzorowaniu wielu różnych aspektów procesu budowlanego. W zakresie obowiązków kontrola jakości i terminowości, prowadzenie prac zgodnie ze standardami firmy, obsługa dokumentacji technicznej i projektowej, nadzorowanie i koordynowanie robót budowlanych itp. Pracując na tym stanowisku, można spotkać się zarówno z formą zatrudnienia na etat w firmach budowlanych, jak i z możliwością pracy jako samodzielny przedsiębiorca. Umowy mogą obejmować umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło, umowę menedżerską czy kontrakt b2b, zależnie od konkretnych warunków i preferencji zainteresowanych stron. System czasu pracy często jest elastyczny, dostosowany do potrzeb placu budowy, co może oznaczać zarówno prace na zmiany, w tym weekendy, jak i przerwy w sezonie zimowym.

Kierownik budowy – perspektywy zawodowe

Kierownik budowy to jedno z najwyższych stanowisk w branży budowlanej. Możliwy jest jednak dalszy rozwój w zawodzie. Doświadczenie zdobywane na stanowisku kierownika może prowadzić do awansu na wyższe stanowiska zarządcze, takie jak kierownik projektu czy dyrektor techniczny. Również zdolność efektywnego zarządzania projektami budowlanymi otwiera drogę do działalności na własny rachunek, jako konsultant budowlany lub właściciel firmy budowlanej.

Kierownik budowy – oferty pracy

Oferty pracy dla kierowników budowy często pojawiają się w różnych sektorach budowlanych, od mieszkaniowego po przemysłowy. Wraz z dynamicznym rozwojem branży i zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę, rośnie liczba dostępnych stanowisk. Praca kierownik budowy – oferty związane z branżą konstrukcyjną i budowlaną łatwo znajdziesz na Praca.pl. Żeby zobaczyć najnowsze oferty, wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwę stanowiska. Zaleca się także ustawienie Job Alerty dla tego stanowiska!

Kierownik budowy – najczęściej zadawane pytania:

 • Jakie kwalifikacje są wymagane?

Aby pracować jako kierownik budowy, musisz mieć wykształcenie wyższe techniczne uzupełnione odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Niezbędne są też uprawnienia budowlane. Pracodawcy poszukują osób mających umiejętności przywódcze, potrafiących zarządzać zespołem, kreatywnych w rozwiązywaniu problemów i doskonale zorganizowanych.

 • Jaki jest zakres obowiązków kierownika budowy?

Kierownik budowy, jak sama nazwa wskazuje, kieruje budową. Nadzoruje cały proces budowlany, włącznie z planowaniem, organizacją, kontrolą prac oraz współpracą z podwykonawcami i inwestorem. Czuwa nad terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym, prowadzi dokumentację techniczną i projektową, egzekwuje prawidłowość i terminowość wykonywanych robót, monitoruje jakość prac, a także kontaktuje się z różnego rodzaju osobami i instytucjami mającymi wpływ na kształt procesu budowlanego.