Praca Specjalista ds. Zamówień Warszawa

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 38

 • Przedstawiciel Medyczny

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  4 godz.
  Pracując u NAS zyskasz: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Ambitną i pełną wyzwań pracę nastawioną na ciągły rozwój osobisty, Jasną ścieżkę awansu, zależną od Ciebie! Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników sprzedaży, Możliwość ciągłego rozwoju i...
 • Specjalista ds. umów

  NES Global Talent   Warszawa  
  specjalista (mid)  aplikuj szybko
  8 godz.
  Zakres obowiązków: przygotowywanie umów dla danego projektu – w porozumieniu z Działem Prawnym oraz Kierownictwem, opracowywanie i weryfikacja umów oraz aneksów z podwykonawcami oraz związanej z nimi dokumentacji, negocjowanie postanowień umownych z podwykonawcami, wspólnie z...
 •  
 • Specjalista ds. Obsługi Klienta z językiem włoskim i angielskim

  Foundever   Warszawa   praca zdalna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie
  1 dni
  Do twoich zadań należeć będzie: Telefoniczna oraz emailowa obsługa klienta zgodna z najwyższymi standardami; Dążenie do osiągania wyznaczonych przez managerów wskaźników zadowolenia klientów; Zaangażowanie i zrozumienie problemów klienta aby jak najlepiej mu pomóc.
 • Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  2 dni
  Zadania: Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opracowywanie projektów umów o udzielenie zamówienia;...
 • Pracownik ds. zamówień operacyjnych na dostawy i roboty budowlane

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: realizacja postępowań przetargowych w Spółce oraz udział w komisjach przetargowych, sporządzanie/uzgadnianie umów/porozumień dokumentacji przetargowych, przygotowywanie protokołów z postępowań pracy komisji przetargowej, przygotowywanie...
 • Specjalista ds. logistyki / zakupów

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Będziesz odpowiadać za: realizowanie zakupów w ramach wybranej kategorii zakupowej (np. części tramwajowe, materiały torowo- budowlane), terminową realizację zapotrzebowania pod planowane zużycie materiałów, opracowanie harmonogramów dostaw, regulowanie terminów dostaw, analizę stanów...
 • Specjalista ds. procesu inwestycyjnego

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Będziesz odpowiadać za: przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł zgodnie z wewnętrzną procedurą obowiązującą w Spółce, udział w komisjach przetargowych dotyczących udzielania zamówień publicznych na usługi oraz roboty...
 • Pracownik ds. analiz ekonomiczno - finansowych i sprawozdawczości inwestycyjnej

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja i opiniowanie opracowań projektowych w części ekonomiczo - finansowej, sprawozdawczość z zakresu środków własnych inwestycyjnych, udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań z realizacji w Regionie planu działalności inwestycyjnej...
 • Kierownik robót budowlanych - Inżynier robót budowlanych

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   mazowieckie  
  kierownik/koordynator  rekrutacja online
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Zarządzanie robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i strategią organizacji, Organizacja, koordynacja, nadzór i odbiór realizacji prac budowalnych, wraz z koordynacja pracy i efektywności sił własnych, podwykonawców, dostawców,...
 • Kierownik Projektu - Kierownik Budowy

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   mazowieckie  
  kierownik/koordynator  rekrutacja online
  2 dni
  Twój zakres obowiązków Zarządzanie projektami budowlanymi i/lub robotami budowlanymi zgodnie z umową, przepisami prawa i strategią organizacji, Organizacja, koordynacja i nadzór realizacji prac budowalnych, wraz z koordynacja pracy i efektywności sił własnych, podwykonawców i dostawców,...
 • Specjalista ds. techniki taboru

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Będziesz odpowiadać za: określanie wymagań technicznych dla planowo - zapobiegawczych obsług technicznych taboru, określanie wymagań technicznych dla napraw głównych tramwajów, aktualizowanie dokumentacji planowo - zapobiegawczych obsług technicznych i procedur dotyczących napraw...
 • Główny specjalista ds. obiektów budowlanych

  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Będziesz odpowiadać za: opracowanie wykazu, uzgodnienie i bieżący monitoring zadań dotyczących inwestycji i remontów obiektów kubaturowych Spółki, określanie zakresu zadań dotyczących inwestycji i remontów obiektów kubaturowych, przy współpracy z pozostałymi wewnętrznymi...
 • Project Controls Expert (W/M/X)

  Jacobs   Warszawa  
  starszy specjalista (senior) / ekspert / kierownik/koordynator  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  To deliver a complete Project Controls capability to both internal and external stakeholders within Jacobs supporting the Head of Project Controls/PMO and managing, when necessary, utilizing Jacobs processes and procedures and tools. To support the seamless delivery of the projects....
 • Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  4 dni
  Opis stanowiska pracy: zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym we współpracy z Działem Prawnym; wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w...
 • Specjalista ds. obsługi klienta z j. niemieckim

  Foundever   Warszawa   praca zdalna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie
  4 dni
  Do Twoich codziennych zadań będzie należało: Obsługa klienta w języku niemieckim (połączenia przychodzące i wychodzące); Obsługa próśb klientów, takich jak modyfikowanie, anulowanie lub aktualizowanie istniejących zamówień; Przekazywanie klientowi ważnych aktualizacji dotyczące...
 • Specjalista w Dziale Administracyjno – Gospodarczym Kampusy WUM

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Główne zadania: uczestniczenie w przygotowywaniu planów rzeczowo-finansowych dla zadań realizowanych przez Dział oraz zgłaszanie potrzeb w tym zakresie; sporządzanie i kompletowanie dokumentacji do zawierania umów z wykonawcami; przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia...
 • Główny Specjalista ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru

  specjalista mid / senior
  5 dni
  Opis stanowiska: Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy i przygotowanie projektu umowy, organizowanie spotkań...
 • Młodszy Specjalista ds. ofertowania

  Victor Energy Sp.zo.o.   Warszawa, Praga-Północ  
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat   6 000 - 9 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online  aplikuj szybko
  5 dni
  Współudział w opracowywaniu ofert handlowych pod nadzorem bardziej doświadczonych członków Zespołu. Prowadzenie rozmów z podwykonawcami w zakresie uszczegółowienia zakresów prac. Utrzymywanie pozytywnych relacji z Inwestorami. Współpraca z innymi działami Spółki.
 • Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Stanowisko pracy ds. oceny wniosków o płatność i kontroli ex post Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 3 osoby/3 etaty - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 • Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych

  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  5 dni
  Stanowisko pracy ds. oceny ekonomicznej Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej...
 • Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej, sporządzanie i...
 • Specjalista ds. obsługi klienta z j. francuskim

  Foundever   Warszawa   praca zdalna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie
  6 dni
  Do Twoich codziennych zadań będzie należało: Obsługa klienta w języku francuskim; Obsługa próśb klientów, takich jak modyfikowanie, anulowanie lub aktualizowanie istniejących zamówień; Przekazywanie klientowi ważnych aktualizacji dotyczące zamówień; Zarządzanie informacjami o koncie klienta.
 • Asystent ds. Obsługi Klienta

  KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE Sp. z o.o. Sp. k.   Warszawa, ul. Jacka Odrowąża 3B   
  asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko
  6 dni
  Zadania: udział w tworzeniu nowych produktów; bieżąca obsługa klienta; aktywne poszukiwanie nowych klientów; przygotowywanie ofert handlowych; uczestniczenie w negocjacjach handlowych;
 • Zastępca Dyrektora Projektu (zespół 1/11)

  dyrektor  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
  6 dni
  Opis stanowiska Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad kontraktami na roboty budowlane realizowane w ramach projektów: Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, Zabudowa samoczynnej blokady liniowej...
 • Pracownik biura obsługi klienta

  Klient portalu Praca.pl   Warszawa, Bemowo  
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat
  9 dni
  Zapewnienie sprawnej obsługi klienta – odpowiadanie na zapytania klientów poprzez mail oraz infolinię; Rejestracja oraz obsługa zgłoszonych napraw w systemie CRM; Przyjmowanie przesyłek; Przygotowanie przesyłek do wysyłki (przesyłki małe maksymalnie do 5kg) Przygotowanie przesyłek do...
 • Starszy specjalista

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Warszawa  
  1 dni
 • Główny specjalista

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie   Warszawa  
  1 dni
 • Specjalista

  Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie   Warszawa  
  2 dni
 • Specjalista

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie   Warszawa  
  2 dni
 • Specjalista

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Warszawa  
  2 dni
 • Starszy specjalista

  Ministerstwo Finansów w Warszawie   Warszawa  
  starszy specjalista (senior)
  2 dni
 • Główny księgowy

  Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie   Warszawa  
  2 dni
 • Główny specjalista

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie   Warszawa  
  3 dni
 • Główny specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie   Warszawa  
  5 dni
 • Główny specjalista

  Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie   Warszawa  
  5 dni
 • Specjalista

  Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie   Warszawa  
  6 dni
 • Radca prawny

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie   Warszawa  
  6 dni
 • Główny specjalista

  Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie   Warszawa  
  7 dni

Szukaj pracy w mieście