Praca Warszawa

Najnowsze oferty pracy: 2093

Praca w Warszawie

Rynek pracy w Warszawie należy do najbardziej konkurencyjnych. Stolica Polski charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia, prezentując jednocześnie najbardziej rozwinięte centrum biznesowe w kraju. Biorąc pod uwagę zaplecze techniczne i infrastrukturalne, nie powinny dziwić szacunki mówiące o tym, że aż 60 procent największych firm zagranicznych działających w Polsce lokuje swój kapitał właśnie w Warszawie. To z kolei otwiera drogę specjalistom wielu branż. Jest jednak pewien zawód, którego przedstawiciele mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy w 2020 roku w Warszawie. Zanim jednak przeanalizujemy sytuację poszczególnych branż na rynku pracy, zatrzymajmy się na chwilę przy charakterystyce samego miasta.

Warszawa

Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, którego ustrój określany został odrębną ustawą z 2002 roku. Jest gminą miejską posiadającą status miasta na prawach powiatu. W skład miasta stołecznego Warszawy wchodzi 18 dzielnic – jednostek pomocniczych.

Jak wygląda warszawski rynek pracy? Kto ma największe szanse na znalezienie zatrudnienia od zaraz?

Warszawa – położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

Warszawa – stolica Polski i województwa mazowieckiego. Położona jest w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej.

Na imponującej powierzchni liczącej sobie ponad 517 km mieszka w sumie 1 777 972 osób, co stanowi aż 33 proc. ludności całego województwa mazowieckiego. Jednocześnie Warszawa jest miastem o największej gęstości zaludnienia w Polsce. Ludność stolicy to około 4,5 proc. mieszkańców całego kraju. Według danych GUS dostępnych na koniec 2018 roku liczba osób pracujących w mazowieckim wynosiła 309 na 1000 mieszkańców. Na przestrzeni 12 miesięcy sytuacja uległa jednak zmianie – w 2019 roku liczba ta wynosiła już 316. Zupełnie inaczej struktura zatrudnienia kształtowała się w samej stolicy – w 2019 roku w Warszawie – na 1000 mieszkańców pracowało aż 549 osób, z czego 53 proc. stanowiły kobiety.

Przez środek miasta przepływa Wisła, która dzieli Warszawę na dwie części – lewobrzeżna część miasta położona jest na Równinie Warszawskiej, a pozostała obejmuje obszar Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły oraz Równiny Wołomińskiej.

Studia Warszawa – najczęściej wybierane kierunki studiów

Warszawa zajęła drugie miejsce w Europie pod względem liczby studentów – wyprzedził ją tylko Paryż. Według danych dostępnych na koniec 2019 roku, w Polsce funkcjonuje 369 uczelni wyższych, na których uczy się 1,3 mln studentów. W samej Warszawie jest 235,5 tys. przyszłych absolwentów. Maturzyści mają do wyboru aż 15 uczelni wyższych, z czego największy jest oczywiście Uniwersytet Warszawski. Wśród najbardziej obleganych kierunków należy wymienić ekonomię, finanse czy informatykę. Sporym powodzeniem cieszy się także prawo oraz telekomunikacja. Stolica kształci również znakomitych humanistów – historia sztuki, dziennikarstwo czy kulturoznawstwo cieszą się wcale nie mniejszym powodzeniem. Rzeszę zwolenników ma także filologia angielska, co w perspektywie sporego zapotrzebowania na nauczycieli języków obcych, może okazać się przepisem na sukces.

Warszawa – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Zwykło się mówić, że w Warszawie – stolicy Polski – praca leży na ulicy. Analizując stopę bezrobocia w mieście, wcale nie trudno w to uwierzyć – Warszawa charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w całym kraju. Według danych podsumowujących 2019 rok stopa bezrobocia w stolicy Polski wynosiła 1,3 proc., a na jedną ofertę pracy przypadało dokładnie 13 kandydatów. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik bezrobocia wynosił wówczas 4,3 proc.

Rynek pracy zmienia się na przestrzeni lat. Większe i mniejsze przemiany zachodzą nie tylko na płaszczyźnie krajowej, ale także tej regionalnej. Ogromne przekształcenia widać w samej Warszawie. W 2014 roku – stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 4,2 proc., ale już w 2018 roku wynosiła ona 1,5 proc. W lipcu 2020 roku wzrosła do 1,8 proc.

A jak wygląda struktura bezrobotnych mieszkańców stolicy Polski w 2020 roku? Według dostępnych danych opublikowanych przez Urząd Pracy w Warszawie, w lipcu 2020 roku zarejestrowanych bezrobotnych było dokładnie 23 516 osób, z czego 11 505 to kobiety. 

Temat bezrobocia nieustannie wzbudza wiele emocji. Częstym zjawiskiem jest długotrwałe bezrobocie osób wykształconych, które nie mogą znaleźć pracy w swojej branży. Sytuacja pozostających bez pracy jest jednak bardziej skomplikowana, dlatego mówiąc o bezrobociu, nie sposób pominąć analizy profilu potencjalnych kandydatów na pracowników.

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, opublikowanych w lipcu 2020 roku, wśród bezrobotnych bardzo dużo było zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy nie mieli prawa do zasiłku. W grupie osób pozbawionych pracy do 30. roku życia oraz tych, którzy długotrwale pozostają bezrobotni, przeważają kobiety. Zupełnie inaczej jest w przypadku osób bezrobotnych, które ukończyły 50. rok życia – tutaj mocno dominują mężczyźni. Podobne proporcje występują w samym mieście stołecznym. 

Wskaźnik zawodowej aktywności jest mocno zróżnicowany w zależności od regionu. Współczynnik aktywności zawodowej według BAEL w województwie mazowieckim w IV kwartale 2019 roku kształtował się na poziomie 59,2 proc. W porównaniu z III kwartałem 2019 roku liczba osób pracujących zwiększyła się o 0,9 proc. Najwięcej osób aktywnych zawodowo było w przedziale wiekowym 35-44 lata, a najmniej wśród osób w wieku 55 lat i więcej. 

Na odbiór zawodowej aktywności znaczący wpływ może mieć także fakt, że w 2019 roku w warszawskim regionie stołecznym zlikwidowano ponad 46 tys. miejsc pracy. Jednocześnie niemal 7,5 tysiąca nowych miejsc pracy pozostawało bez pracownika.

W grupie pracujących mieszkańców województwa mazowieckiego największy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (47,8 proc). Grupę o połowę mniejszą stanowiły natomiast osoby z wykształceniem policealnym. Odnotowano także spory odsetek bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Zaledwie 3,7 proc. stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Zwykle struktura lokalnego rynku pracy różni się nieco od tego wojewódzkiego. Rozróżnienie zapotrzebowania na danych specjalistów w konkretnych miastach jest bardzo ważne z punktu widzenia osób, które poszukują pracy na określonym terytorium. Jak wynika z Barometru zawodów, w Warszawie największe szanse za zatrudnienie mają między innymi kandydaci z sektora produkcji odzieży, magazynierzy czy opiekunowie osób starszych. 

Źródło: Barometr zawodów 
DUŻY DEFICYT NADWYŻKA

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

listonosze i kurierzy

magazynierzy

maszyniści 

murarze i tynkarze

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

pielęgniarki i położne

ekonomiści

 

Ponadto, pracodawcy mają problem z obsadzeniem stanowisk w branży budowlanej, medycznej, produkcyjnej czy gastronomicznej. Wolne stanowiska pracy czekają między innymi na lekarzy, kucharzy, pracowników służby mundurowych czy przedstawicieli handlowych. Ponadto, w Warszawie wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych i lektorów-cudzoziemców, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych. Sporo wakatów jest w sferze budżetowej – praca czeka między innymi na specjalistów administracji publicznej, pracowników socjalnych czy windykatorów. Wśród zawodów nadwyżkowych niezmiennie wskazuje się ekonomistę. 

Co jeszcze możemy zauważyć, przeglądając ogłoszenia o pracę? Warszawa ma ogromny potencjał – to pierwszy wniosek. Stołeczny rynek pracy wykazuje spore zapotrzebowanie na pracowników różnych specjalizacji. 

Firmy Warszawa 

Choć jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów są budowlańcy, a mnogość inwestycji w stolicy każe sądzić, że to właśnie oni przodują w liczbie zatrudnionych, w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Tak naprawdę jedynie dwie gałęzie gospodarki zapewniają zatrudnienie na poziomie 40 procent ogółu. Mowa tutaj o handlu i transporcie. Wśród najbardziej znaczących firm spedycyjnych i transportowych możemy wyróżnić chociażby ROHLING SUUS Logistics, która zajęła 5. miejsce w TOP 5 największych firm transportowych w Polsce. Z kolei wśród firm, które zatrudniają największą liczbę pracowników, nie sposób pominąć Poczty Polskiej, PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych, Orange Polska, Asseco Poland czy chociażby TESCO. 

Z kolei najmniejszy odsetek zatrudnionych w Warszawie zanotowano w działalności usługowej oraz branży związanej z kulturą i rozrywką. 

Warszawa – średnie wynagrodzenie 

Nie jest tajemnicą, że Warszawa to miasto, które wyróżnia się pod kątem wysokości wynagrodzenia. Bardzo często średnia pensja warszawiaków zawyża nieco średnią krajową. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że średnie wynagrodzenie w Polsce w II kwartale 2020 roku wyniosło 5381,65 złotych brutto. A jak kształtowały się średnie pensje w Warszawie? Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w lipcu 2020 roku wyniosło 6627 złotych. Dla porównania – w województwie mazowieckim było to 6271 złotych brutto.

PUP Warszawa

Do zadań instytucji rynku pracy należy przede wszystkim promocja zatrudnienia, ale także łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja społeczeństwa czy zwiększenie mobilności na rynku pracy. Wszystko to ma służyć rozwojowi zasobów ludzkich i efektywnego zatrudnienia.  Wśród instytucji rynku pracy wyróżnić możemy publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy czy agencje zatrudnienia. W przypadku Warszawy naczelną instytucją jest Urząd Pracy m.st. Warszawy. To jednostka samorządu terytorialnego, która świadczy usługi nie tylko dla osób bezrobotnych, ale także pracodawców czy partnerów rynku pracy. 

Urząd Pracy m. st. Warszawy
ul. Grochowska 171B
04-111 Warszawa

Obsługuje osoby z dzielnic: Białołęka, Praga Płd., Praga Płn., Rembertów, Targówek, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m. st. Warszawy
ul. Ciołka 10A
01-402 Warszawa

Obsługuje osoby z dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Urząd Pracy m. st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa

Dział Ofert Pracy – obsługa pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

Szukaj pracy w mieście