Praca Warszawa Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 4017

Praca w Warszawie

Ścieżka kariery w Warszawie – potencjał stołecznej gospodarki

Zwykło się mówić, że w Warszawie – stolicy Polski – praca leży na ulicy. Analizując stopę bezrobocia w mieście, wcale nie trudno w to uwierzyć – Warszawa charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w całym kraju. Według danych podsumowujących 2019 rok stopa bezrobocia w stolicy Polski wynosiła 1,3 proc., a na jedną ofertę pracy przypadało dokładnie 13 kandydatów. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik bezrobocia wynosił wówczas 4,3 proc.

Choć jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów są budowlańcy, a mnogość inwestycji w stolicy każe sądzić, że to właśnie oni przodują w liczbie zatrudnionych, w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Tak naprawdę jedynie dwie gałęzie gospodarki zapewniają zatrudnienie na poziomie 40 procent ogółu i generują najwięcej miejsc pracy w Warszawie. Mowa tutaj o handlu i transporcie. Wśród najbardziej znaczących firm spedycyjnych i transportowych możemy wyróżnić chociażby ROHLING SUUS Logistics, która zajęła 5. miejsce w TOP 5 największych firm transportowych w Polsce. Z kolei wśród firm, które zatrudniają największą liczbę pracowników, nie sposób pominąć Poczty Polskiej, PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych, Orange Polska, Asseco Poland czy chociażby TESCO. 

Z kolei najmniejszy odsetek zatrudnionych w Warszawie zanotowano w działalności usługowej oraz branży związanej z kulturą i rozrywką. 

Rynek pracy w Warszawie a poziom bezrobocia 

Według danych GUS dostępnych na koniec 2018 roku liczba osób pracujących w mazowieckim wynosiła 309 na 1000 mieszkańców. Na przestrzeni 12 miesięcy sytuacja uległa jednak zmianie – w 2019 roku liczba ta wynosiła już 316. Zupełnie inaczej struktura zatrudnienia kształtowała się w samej stolicy – w 2019 roku w Warszawie na 1000 mieszkańców pracowało aż 549 osób, z czego 53 proc. stanowiły kobiety.

Rynek pracy zmienia się na przestrzeni lat. Większe i mniejsze przemiany zachodzą nie tylko na płaszczyźnie krajowej, ale także tej regionalnej. Ogromne przekształcenia widać w samej Warszawie. Jak zmieniają się warunki zatrudnienia i samo zatrudnienie w stolicy?

Bezrobocie rejestrowane w Warszawie
Oprac. własne, na podstawie danych PUP w warszawie

Dynamikę na rynku pracy w Warszawie doskonale widać na powyższym wykresie. W 2014 roku – stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 4,2 proc., ale już w 2018 roku wynosiła ona 1,5 proc. W lipcu 2020 roku wzrosła do 1,8 proc.

A jak wygląda struktura bezrobotnych mieszkańców stolicy Polski w 2020 roku? Według dostępnych danych opublikowanych przez Urząd Pracy w Warszawie, w lipcu 2020 roku zarejestrowanych bezrobotnych było dokładnie 23 516 osób, z czego 11 505 to kobiety. 

Bezrobocie w Warszawie – panujące trendy 

Temat bezrobocia nieustannie wzbudza wiele emocji. Częstym zjawiskiem jest długotrwałe bezrobocie osób wykształconych, które nie mogą znaleźć pracy w swojej branży. Sytuacja pozostających bez pracy jest jednak bardziej skomplikowana, dlatego mówiąc o bezrobociu, nie sposób pominąć analizy profilu potencjalnych kandydatów na pracowników.

Struktura bezrobotnych w woj. mazowieckim
Oprac. własne, na podstawie danych GUS

 

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, opublikowanych w lipcu 2020 roku, wśród bezrobotnych bardzo dużo było zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy nie mieli prawa do zasiłku. W grupie osób pozbawionych pracy do 30. roku życia oraz tych, którzy długotrwale pozostają bezrobotni, przeważają kobiety. Zupełnie inaczej jest w przypadku osób bezrobotnych, które ukończyły 50. rok życia – tutaj mocno dominują mężczyźni. 

Podobne proporcje występują w samym mieście stołecznym.

Struktura bezrobotnych w Warszawie
Oprac. własne, na podstawie danych GUS

Praca w Warszawie – posada w województwie mazowieckim 

Wskaźnik zawodowej aktywności jest mocno zróżnicowany w zależności od regionu. Współczynnik aktywności zawodowej według BAEL w województwie mazowieckim w IV kwartale 2019 roku kształtował się na poziomie 59,2 proc. W porównaniu z III kwartałem 2019 roku liczba osób pracujących zwiększyła się o 0,9 proc. Najwięcej osób aktywnych zawodowo było w przedziale wiekowym 35-44 lata, a najmniej wśród osób w wieku 55 lat i więcej.

Aktywność  zawodowa w woj. mazowieckim
Oprac. własne, na podstawie danych GUS

 

Na odbiór zawodowej aktywności znaczący wpływ może mieć także fakt, że w 2019 roku w warszawskim regionie stołecznym zlikwidowano ponad 46 tys. miejsc pracy. Jednocześnie niemal 7,5 tysiąca nowych miejsc pracy pozostawało bez pracownika.

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia
Oprac. własne, na podstawie danych GUS

 

W grupie pracujących mieszkańców województwa mazowieckiego największy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (47,8 proc). Grupę o połowę mniejszą stanowiły natomiast osoby z wykształceniem policealnym. Odnotowano także spory odsetek bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Zaledwie 3,7 proc. stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Zatrudnienie od zaraz – praca w Warszawie i okolicach

Zwykle struktura lokalnego rynku pracy różni się nieco od tego wojewódzkiego. Rozróżnienie zapotrzebowania na danych specjalistów w konkretnych miastach jest bardzo ważne z punktu widzenia osób, które poszukują pracy na określonym terytorium. Jak wynika z Barometru zawodów, w Warszawie największe szanse za zatrudnienie mają między innymi kandydaci z sektora produkcji odzieży, magazynierzy czy opiekunowie osób starszych.

 

Duży deficyt

Nadwyżka

krawcy i pracownicy produkcji odzieży

ekonomiści
listonosze i kurierzy  
magazynierzy  
maszyniści   
murarze i tynkarze  
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej  
pielęgniarki i położne  

Źródło: Barometr zawodów 2020

 

Ponadto, pracodawcy mają problem z obsadzeniem stanowisk w branży budowlanej, medycznej, produkcyjnej czy gastronomicznej. Wolne stanowiska pracy w Warszawy czekają między innymi na lekarzy, kucharzy, pracowników służby mundurowych czy przedstawicieli handlowych. Analizując oferty pracy w Warszawie widać, że wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych i lektorów-cudzoziemców, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych. Sporo wakatów jest w sferze budżetowej – praca czeka między innymi na specjalistów administracji publicznej, pracowników socjalnych czy windykatorów. Wśród zawodów nadwyżkowych niezmiennie wskazuje się ekonomistę. 

Co jeszcze możemy zauważyć, przeglądając ogłoszenia o pracę? Warszawa ma ogromny potencjał – to pierwszy wniosek. Stołeczny rynek pracy wykazuje spore zapotrzebowanie na pracowników różnych specjalizacji. 

Warszawa – ile wynosi przeciętne wynagrodzenie?

Nie jest tajemnicą, że Warszawa to miasto, które wyróżnia się pod kątem wysokości wynagrodzenia. Bardzo często średnia pensja warszawiaków zawyża nieco średnią krajową. Jak kształtuje się przeciętne wynagrodzenie w Warszawie? Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że średnie wynagrodzenie w Polsce w II kwartale 2020 roku wyniosło 5381,65 złotych brutto. A jak kształtowały się średnie pensje w Warszawie? Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w lipcu 2020 roku wyniosło 6627 złotych. Dla porównania – w województwie mazowieckim było to 6271 złotych brutto. 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Warszawie

Warszawa zajęła drugie miejsce w Europie pod względem liczby studentów – wyprzedził ją tylko Paryż. Według danych dostępnych na koniec 2019 roku, w Polsce funkcjonuje 369 uczelni wyższych, na których uczy się 1,3 mln studentów. W samej Warszawie jest 235,5 tys. przyszłych absolwentów. Maturzyści mają do wyboru aż 15 uczelni wyższych, z czego największy jest oczywiście Uniwersytet Warszawski. Wśród najbardziej obleganych kierunków należy wymienić ekonomię, finanse czy informatykę. Sporym powodzeniem cieszy się także prawo oraz telekomunikacja. Stolica kształci również znakomitych humanistów – historia sztuki, dziennikarstwo czy kulturoznawstwo cieszą się wcale nie mniejszym powodzeniem. Rzeszę zwolenników ma także filologia angielska, co w perspektywie sporego zapotrzebowania na nauczycieli języków obcych, może okazać się przepisem na sukces.

Instytucje rynku pracy w Warszawie i informacje o zawodzie 

Do zadań instytucji rynku pracy należy przede wszystkim promocja zatrudnienia, ale także łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja społeczeństwa czy zwiększenie mobilności na rynku pracy. Wszystko to ma służyć rozwojowi zasobów ludzkich i efektywnego zatrudnienia.  Wśród instytucji rynku pracy wyróżnić możemy publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy czy agencje zatrudnienia. W przypadku Warszawy naczelną instytucją jest Urząd Pracy w Warszawie. To jednostka samorządu terytorialnego, która świadczy usługi nie tylko dla osób bezrobotnych, ale także pracodawców czy partnerów rynku pracy. 

Urząd Pracy m. st. Warszawy

ul. Grochowska 171B
04-111 Warszawa

Obsługuje osoby z dzielnic: Białołęka, Praga Płd., Praga Płn., Rembertów, Targówek, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m. st. Warszawy

ul. Ciołka 10A
01-402 Warszawa

Obsługuje osoby z dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.


Urząd Pracy m. st. Warszawy

ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa

Dział Ofert Pracy – obsługa pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.