TAURON Polska Energia S.A.

od 51 do 250 prac. Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka

TAURON Polska Energia S.A. wcześniej występująca pod nazwą Energetyka Południe S.A., powstała 6 grudnia 2006 roku w związku z realizacją rządowego Programu dla elektroenergetyki. Program zakładał utworzenie czterech dużych podmiotów gospodarczych, które skonsolidować miały zarówno dystrybutorów jak i wytwórców energii. Celem konsolidacji było stworzenie podmiotów na tyle silnych, by mogły skutecznie konkurować z innymi europejskimi przedsiębiorstwami na wolnym rynku energii. 9 maja 2007 Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe S.A. akcje Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z Katowic, Enionu S.A. z Krakowa, EnergiiPro Koncernu Energetycznego SA z Wrocławia oraz Elektrowni Stalowa Wola SA. W skład holdingu obok wymienionych czterech spółek wchodzą także inne podmioty. W zakresie obrotu energią są to: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., Pierwsza Kompania Handlowa Polska Energia sp. z o.o. W dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: TAURON Ekoenergia sp. z o.o. W obszarze wydobycia węgla: Południowy Koncern Węglowy SA. Ponadto TAURON Polska Energia S.A. przejął kontrolę nad Elektrociepłownią Tychy S.A. oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Katowice S.A. Grupa TAURON jest dziś jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem w wysokości ponad 8 miliardów zł. Holding zatrudnia ponad 28 tys. osób.

Archiwalne oferty pracy

TAURON Polska Energia S.A.

Ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice