TAURON Polska Energia S.A.

od 51 do 250 prac. Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka

TAURON Polska Energia S.A. wcześniej występująca pod nazwą Energetyka Południe S.A., powstała 6 grudnia 2006 roku w związku z realizacją rządowego Programu dla elektroenergetyki. Program zakładał utworzenie czterech dużych podmiotów gospodarczych, które skonsolidować miały zarówno dystrybutorów jak i wytwórców energii. Celem konsolidacji było stworzenie podmiotów na tyle silnych, by mogły skutecznie konkurować z innymi europejskimi przedsiębiorstwami na wolnym rynku energii. 9 maja 2007 Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe S.A. akcje Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z Katowic, Enionu S.A. z Krakowa, EnergiiPro Koncernu Energetycznego SA z Wrocławia oraz Elektrowni Stalowa Wola SA. W skład holdingu obok wymienionych czterech spółek wchodzą także inne podmioty. W zakresie obrotu energią są to: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., Pierwsza Kompania Handlowa Polska Energia sp. z o.o. W dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: TAURON Ekoenergia sp. z o.o. W obszarze wydobycia węgla: Południowy Koncern Węglowy SA. Ponadto TAURON Polska Energia S.A. przejął kontrolę nad Elektrociepłownią Tychy S.A. oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Katowice S.A. Grupa TAURON jest dziś jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem w wysokości ponad 8 miliardów zł. Holding zatrudnia ponad 28 tys. osób.

Aktualne oferty pracy

Firma TAURON Polska Energia S.A. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Zobacz archiwalne oferty pracy

TAURON Polska Energia S.A.

Ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice