Praca Bychawa

Najnowsze oferty pracy: 5

Praca lubelskie najnowsze oferty pracy

Praca w Bychawie

Bychawa leży niedaleko najważniejszego centrum kulturalnego, oświatowego i gospodarczego Polski Wschodniej – Lublina. To nieduże miasteczko nad rzekami Gałęzówką i Kosarzewką, w centrum województwa lubelskiego. Jedno z dwóch miast w powiecie lubelskim. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy i tym samym regionalnym ośrodkiem administracyjnym. Jako część aglomeracji lubelskiej rozwija się gospodarczo. W jakich kierunkach? Kto bez problemu znajdzie w Bychawie pracę, a dla kogo niekoniecznie jest to dobry kierunek na rozwój zawodowy? Warto poznać to miasteczko bliżej i sprawdzić, co ma do zaoferowania.

Bychawa – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Historia Bychawy jest długa i ciekawa. Z podmokłych terenów wieki temu korzystali myśliwi i rybacy, a położenie osady na szlaku handlowym umożliwiało jej rozwój. Pierwsza wzmianka o Bychawie, ówczesnej wsi, pochodzi z 1325 r., a prawa miejskie miejscowości nadał król Zygmunt Stary w 1537 r. Przywilej obowiązywał aż do XIX w., w 1863 r. Bychawa straciła prawa miejskie. W 1958 ponownie stała się miastem.

Co ciekawego warto zobaczyć w Bychawie? Ruiny zamku, rozległe tereny zalesione, w tym Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Rezerwat przyrody „Podzamcze” zachęcają do spacerów i odpoczynku na łonie przyrody. Miasto przyciąga także amatorów wędkarstwa z całego regionu. W tutejszych stawach rybnych czy zalewie „Podzamcze” złowić można np. karpia, leszcza, szczupaka czy jesiotra. Także miłośnicy dawnych dziejów z pewnością dostrzegą walory miejscowości, w której zachowało się wiele z dawnego układu urbanistycznego: Stare Miasto XVI-w. z położonym przy głównym trakcie do Lublina rynkiem, Śródmieście zabudowane na przełomie XIX i XX w., a także Podzamcze. To tam w XVI w. wzniesiono w Bychawie zamek. Także na przedmieściach współczesne zabudowania przeplatają się z zabytkowymi.

Miasto zajmuje powierzchnię 6,7 km², gmina – 146 km². 4,8 tys. osób zamieszkuje Bychawę, gmina natomiast liczy około 11 tys. mieszkańców. Miejscowość znajduje się 30 km od Lublina, a bliskie sąsiedztwo dużej aglomeracji ma wpływ na jej rozwój. Tym bardziej że Bychawa przynależy do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach zawartej w 2008 r. umowy gmina Lublin i nieodległe od niej powiaty: lubelski, lubartowski, łęczyński i świdnicki podjęły współpracę na rzecz promocji gospodarczej regionu, zwiększenia jego potencjału inwestycyjnego, a w efekcie rozwoju rynku zatrudnienia. Atutami LOM są dostępność komunikacyjna, w tym bliskość wschodniej granicy Polski, kapitał ludzki, rozwinięta sieć instytucji otoczenia biznesu czy niskie koszty pracy, a także dostępność ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców działających w ramach Podstrefy Lublin.

Rynek pracy, oferty pracy – Bychawa

Rynek pracy w Bychawie kształtują jednak przede wszystkim małe firmy oraz zakłady należące do sektora publicznego. Niemal 96% ze wszystkich 497 podmiotów gospodarki narodowej w mieście zatrudnia maksymalnie 9 osób, a między 10 a 49 – 13, z czego 12 w sektorze publicznym. 7 jednostek (6 budżetowych i jedna prywatna firma) deklaruje stan kadry w przedziale 50– 249 pracowników, a największy pracodawca, również z sektora publicznego, utrzymuje między 250 a 999 miejsc pracy.

Bychawscy przedsiębiorcy zdecydowanie stawiają na handel i naprawę pojazdów – ta sekcja PKD jest najliczniejsza (123 firmy). Wiele podmiotów zajmuje się też różnorodnymi usługami, budownictwem, transportem i gospodarką magazynową, opieką zdrowotną i pomocą społeczną, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną oraz przetwórstwem przemysłowym.

Osoby poszukujące pracy w województwie lubelskim, np. absolwenci, którzy stoją przed wyborem, gdzie znaleźć pracę po studiach, wskazówki dotyczące zapotrzebowania na poszczególne zawody w zależności od regionu Polski znajdą w prognozie Barometr zawodów. Zgodnie z nią w powiecie lubelskim lista zawodów deficytowych, a więc takich, w których więcej jest ofert niż kandydatów do pracy, jest dość różnorodna. Ta część województwa odznacza się przede wszystkim brakami kadrowymi w szkolnictwie. W deficycie są nauczyciele (języków obcych i lektorzy, nauczania początkowego, przedszkoli, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych), asystenci w edukacji, logopedzi i audiofonolodzy, a także opiekunki dziecięce. Z zatrudnieniem nie powinni mieć też trudności psycholodzy i psychoterapeuci, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne oraz samodzielni księgowi.

Zapotrzebowanie odnotowuje się też w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym. Pozostałe deficytowe profesje to: elektryk, elektromechanik i elektromonter, kierowca samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, monter elektronik, projektant i administrator baz danych, programista oraz spawacz.

Podsumowując, Bychawa to spokojne, położone niedaleko studenckiego Lublina miasteczko. Tutejszy rynek zatrudnienia nie cechuje duże zróżnicowanie, jednak w powiecie nie odnotowuje się wysokiego bezrobocia. W lipcu 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 6,4%, w Polsce było to 6,1%, ale w województwie lubelskim – 8,1%. Wiele miejsc pracy dostępnych jest w stolicy województwa i sąsiadujących z Bychawą miejscowościach.

PUP Bychawa:

Adres: ul. Mickiewicza 11, 23-100 Bychawa
E-mail: luluby@praca.gov.pl lub pupbychawa@puplublin.pl

Telefon: 81 566-00-36, 81 566-02-89.

Szukaj pracy w mieście