Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń

31 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Golub-Dobrzyń
Ogłoszenie o naborze Nr 52413

Warunki pracy

Praca biurowa, komputer, kontrole w terenie, praca poza siedzibą inspektoratu, wyjazdy służbowe, samochód służbowy. W budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenia kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • Prowadzenia rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
 • weryfikacji przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
 • Prowadzenia monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Kontroli pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Prowadzenia dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości
 • Pobierania próbek i przeprowadzania badań urzędowych żywności, oraz organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń przez powiatowego lekarza weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obsługi komputera oraz programów Word i Excel
 • prawojazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny