Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty

Praca Bydgoszcz Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 371

Praca w Bydgoszczy

Bydgoszcz jako siedziba wojewody województwa kujawsko-pomorskiego to ważny ośrodek gospodarczy na mapie naszego kraju. Pod względem liczby ludności plasuje się na ósmym miejscu wśród innych miast Polski. Prężnie działają tu gałęzie przemysłu, handlu oraz logistyki.

Istotnymi pod względem inwestycji oraz zatrudnienia są między innymi: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego czy Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, w którym pierwszorzędną rolę odgrywają podmioty z sektora prywatnego (97%). Jeśli chodzi o strukturę jednostek według PKD, największą grupę stanowi handel, naprawa pojazdów samochodowych (22,4%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8%), budownictwo (9,8%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (9,0%).

Do ważnych branż należy także: chemiczna, business process outsourcing (BPO)/shared service center (SSC), spożywcza i elektromaszynowa. Miasto słynie między innymi z produkcji taboru kolejowego i tramwajowego.

Warto dodać, że Bydgoski Klaster Przemysłowy, z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych, posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, co dowodzi, jak wielkie znaczenie dla gospodarki krajowej ma to miasto i jak ważna jest jego rola na arenie międzynarodowej. W mieście nie brakuje też start-upowców oraz lokalnych przedsiębiorców. W Bydgoszczy funkcjonuje także wiele centrów handlowych, które stanowią spory zasób miejsc pracy.

Jeżeli kogoś interesuje praca w Bydgoszczy od zaraz, powinien przyjrzeć się prognozom Barometru zawodów. Na rok 2020 przewiduje się duży deficyt w takich zawodach jak: inżynier mechanik, lekarz, masarz i przetwórca ryb, monter maszyn i urządzeń, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych, operator obrabiarek skrawających, pielęgniarka i położna, projektant i administrator baz danych, programista.

Jak w statystykach przedstawia się Bydgoszcz? Liczba mieszkańców wyniosła w 2018 roku 350 178 osób, z czego 185 424 to kobiety (współczynnik feminizacji wyniósł 113). Zawartych małżeństw było 1855, saldo migracji wyniosło -1056. Powierzchnia miasta wynosi 175,98 km kwadratowych.

Miasto Bydgoszcz to ważny ośrodek naukowy i kulturalny. Funkcjonuje tu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Jest też szeroka oferta ośrodków kształcących najmłodszych, dzieci oraz młodzież. Oprócz przedszkoli, szkół podstawowych, liceów i techników funkcjonują również szkoły branżowe i szkoły przysposabiające do pracy. Miasto oferuje także miejsca w ośrodkach kształcenia dla dorosłych – szkoły podstawowe i licea pomagają zdobywać nowe umiejętności, kwalifikacje niezbędne w poszukiwaniu zatrudnienia, przy zmianie miejsca pracy czy negocjowaniu stawek wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to do wyboru są liczne obiekty sportowe – stadiony, baseny kryte, tor żużlowy, kręgielnie, pole golfowe, strzelnice. Z jednej strony miejsca, gdzie można poćwiczyć kondycję, z drugiej – obserwować ważne wydarzenia o charakterze sportowym.

W Bydgoszczy pielęgnuje się ideę inteligentnego miasta. Nowoczesne rozwiązania, integracja różnych obszarów funkcjonowania aglomeracji, mają ułatwić mieszkańcom stworzenie spójnej, zadowolonej z życia społeczności.

Funkcjonują tu między innymi bezobsługowe wypożyczalnie rowerów. Działa także inteligentny system transportowy (łączący monitoring wizyjny z informacją przystankową, parkingową, naprowadzanie uczestników ruchu drogowego na alternatywne trasy).

W ofercie kulturalnej miasta znajdują się teatry, liczne muzea – np. Muzeum Mydła i Historii Brudu, Wojsk Lądowych, Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Jedną z ważniejszych atrakcji jest opera w Bydgoszczy. W programie pojawiają się opery, operetki, balet czy musicale. Przewidziano także wystąpienia dla najmłodszych.

Bardzo ważna dla mieszkańców jest Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, wpisana do rejestru zabytków. Leży między głównym nurtem Brdy a węższą jej odnogą – Młynówką. Zadbana roślinność, liczne mosty, kładki, bulwary, kamienice przyciągają zarówno turystów, jak i bydgoszczan. Wśród innych ważnych miejsc i obiektów, które z pewnością należy odwiedzić, planując weekend w Bydgoszczy, znajduje się przede wszystkim Stary Rynek, Spichrze nad Brdą, Kanał Bydgoski i śluzy, Wieża Ciśnień, fragmenty miejskich murów.

W mieście dba się także o najmłodszych. Podstawę stanowią ośrodki sportowe, domy kultury. Interesujące atrakcje w Bydgoszczy dla dzieci oferuje Leśny Park Kultury I Wypoczynku „Myślęcinek". Ciekawą opcją jest udział w grach miejskich. Uczestnicy mają możliwość zwiedzenia najważniejszych atrakcji miasta, poznawania jego historii w ciekawy i angażujący sposób.

Interesującą atrakcją są bydgoskie autografy. To pamiątkowe tablice, wbudowane w powierzchnię ulicy Długiej. Znajdują się tam nazwiska ludzi sportu, polityki, sceny artystycznej, np. Zbigniew Boniek, Jerzy Hoffman, Tomasz Gollob, Irena Santor.

Mówiąc o Bydgoszczy, należy również przywołać nazwisko polskiego malarza i grafika Leona Wyczółkowskiego. Artysta był mocno związany z miastem. W muzeum urządzano mu indywidualne wystawy, jeszcze za jego życia. Z kolei po śmierci Wyczółkowskiego, wedle życzenia artysty, miastu przekazano sporą część jego dorobku – malarskiego, graficznego, a także liczne szkice i inne prace.