Praca Bydgoszcz

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 349

Praca w Bydgoszczy

Bydgoszcz jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego i jednym z największy miast w Polsce. Pod względem liczby ludności zajmuje 8. pozycję w kraju. Najwięcej stanowisk pracy w Bydgoszczy zapewniają firmy działające między innymi w branży handlowej, mechaniki samochodowej, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego.

W Bydgoszczy pielęgnuje się ideę inteligentnego miasta. Nowoczesne rozwiązania, integracja różnych obszarów funkcjonowania aglomeracji, mają ułatwić mieszkańcom stworzenie spójnej, zadowolonej z życia społeczności. Funkcjonują tu między innymi bezobsługowe wypożyczalnie rowerów. Działa także inteligentny system transportowy (łączący monitoring wizyjny z informacją przystankową, parkingową, naprowadzanie uczestników ruchu drogowego na alternatywne trasy). W ofercie kulturalnej miasta znajdują się teatry, liczne muzea – np. Muzeum Mydła i Historii Brudu, Wojsk Lądowych, Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Jedną z ważniejszych atrakcji jest opera w Bydgoszczy. W programie pojawiają się opery, operetki, balet czy musicale. Przewidziano także wystąpienia dla najmłodszych. Bardzo ważna dla mieszkańców jest Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, wpisana do rejestru zabytków. Leży między głównym nurtem Brdy a węższą jej odnogą – Młynówką. Zadbana roślinność, liczne mosty, kładki, bulwary, kamienice przyciągają zarówno turystów, jak i bydgoszczan.

Bydgoszcz, aglomeracja bydgoska, kujawsko-pomorskie

Powiat bydgoski położony jest w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jego siedzibą jest Bydgoszcz. Od północy graniczy z powiatami tucholskim, świeckim i sępoleńskim, od wschodu z powiatami chełmińskim i toruńskim, od południa – inowrocławskim i żnińskim, a od zachodu z powiatem nakielskim. Zajmuje obszar niespełna 1400 km², co stanowi 7,8 proc. powierzchni całego województwa.

BYDGOSZCZ – POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, LICZBA MIESZKAŃCÓW

Bydgoszcz zlokalizowana jest w północnej części Polski. To miasto na prawach powiatu, a także siedziba wojewody oraz podporządkowanych mu jednostek. Obok Torunia jest drugim miastem stołecznym województwa kujawsko-pomorskiego. Leży na styku czterech makroregionów Pojezierzy Południowobałtyckich, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim.

Według danych GUS na koniec 2021 roku Bydgoszcz zamieszkiwało blisko 342 tys. osób. Na przestrzeni roku liczba ludności nieco spadła – przykładowo, pod koniec 2019 roku wynosiła 348 tys. mieszkańców. 

Gęstość zaludnienia jest w Bydgoszczy stosunkowo wysoka – na poziomie blisko 1942 os./km². 

BYDGOSZCZ – RYNEK PRACY, BEZROBOCIE, BAROMETR ZAWODÓW

Z roku na rok możemy zaobserwować liczne zmiany na rynku pracy nie tylko w województwie, ale także na terenie miasta. W przypadku Bydgoszczy rynek pracy na przestrzeni ostatnich lat zmierzył się z ogromnymi wyzwaniami. Jeszcze w 2014 roku stopa bezrobocia kształtowała się tu na poziomie 7,4%. Wartość ta spadała z roku na rok i tak pod koniec 2018 roku wynosiła już 3,6%, a rok później, w grudniu 2019 roku, już tylko 2,8%. Był to zarazem najniższy poziom wskaźnika bezrobocia od początku lat 90. Zgodnie z najnowszymi danymi (kwiecień 2022 r.) stopa bezrobocia w Bydgoszczy jest jeszcze niższa – 2,2%. Oto jak zmieniał się poziom bezrobocia w tym mieście i w Polsce w szczególnie trudnym okresie pandemii:

Bezrobocie w Polsce i w Bydgoszczy

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w końcu kwietnia 2022 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście wynosiła 3,6 tys. osób.

Osoby zainteresowane pracą w Bydgoszczy i w województwie kujawsko-pomorskim mogą przyjrzeć się prognozom Barometru zawodów na rok 2022. Ten wskazuje zawody deficytowe i nadwyżkowe. Badanie może być dla kandydatów poszukujących zatrudnienia pewnego rodzaju kierunkowskazem. Problemu ze znalezieniem stanowiska na terenie województwa raczej nie będą miały osoby posiadające doświadczenie w branży przemysłowej, budowlanej, transportowej, gastronomiczno-spożywczej czy medycznej – co odzwierciedlają także oferty pracy w Bydgoszczy i okolicach. Kłopot ze zdobyciem posady mogą mieć z kolei ekonomiści, bibliotekarze czy osoby z ogólnie rozumianym wykształceniem humanistycznym (filozofowie, historycy, politolodzy, kulturoznawcy). 

Barometr zawodów 2022 – Bydgoszcz
Duży deficyt szukających pracy Nadwyżka szukających pracy
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
pielęgniarki i położne 
przetwórcy mięsa i ryb 
ślusarze
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
ekonomiści 
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy


STUDIA BYDGOSZCZ – NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE KIERUNKI STUDIÓW

Bydgoszcz to ważny i liczący się w kraju ośrodek naukowy i kulturalny. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim uczelnią, zarówno pod względem oferowanych kierunków kształcenia, jak i liczby studentów. Bydgoszcz to także Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego czy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. Ta ostatnia jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby kandydatów aspirujących na jej studentów. Wśród najpopularniejszych kierunków studiów w Bydgoszczy wskazać należy psychologię, filologię angielską, lingwistykę stosowaną czy bezpieczeństwo narodowe. Umysły ścisłe wybierają z kolei budownictwo, inżynierię biomedyczną lub budowę maszyn, informatykę. 

PRACA DLA STUDENTA BYDGOSZCZ

W Bydgoszczy każdego roku pobiera naukę około 28 tys. studentów. Wielu z nich decyduje się na łączenie zajęć na uczelni z pracą zawodową. Praca dla studenta w Bydgoszczy czeka przede wszystkim w usługach (handlu, teleobsłudze klientów, ochronie, opiece nad dziećmi i zwierzętami domowymi), gastronomii, transporcie, a także w branży edukacyjnej. Warto już na studiach szukać także pracy w wybranym zawodzie, w czym pomagają między innymi biura karier uczelni wyższych. 

PRACA DORYWCZA BYDGOSZCZ

Praca dorywcza, weekendowa czy sezonowa w Bydgoszczy dostępna jest między innymi w lokalach gastronomicznych, firmach transportowych (przewóz osób, dostawy), w ramach świadczenia usług opiekuńczych, korepetycji, pilnowania mienia, sprzątania. Bez trudu można znaleźć także oferty zdalnych zleceń np. dla copywriterów, grafików. 

BYDGOSZCZ – ŚREDNIE WYNAGRODZENIE

Z danych opublikowanych w kwietniu 2022 roku przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wynosiło 6626,95 zł brutto. W województwie kujawsko-pomorskim zarobki były przeciętnie niższe, na poziomie  5777,98 zł brutto miesięcznie. 

FIRMY BYDGOSZCZ

Według danych pochodzących z rejestru REGON w końcu kwietnia 2022 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działalność gospodarczą prowadziło 215 682 podmiotów. Największe zatrudnienie w regionie generują przedsiębiorstwa działające w segmencie handlu, naprawy pojazdów samochodowych, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. Niemal połowa podmiotów gospodarczych jest w podregionie bydgosko-toruńskim. W samej Bydgoszczy we wskazanym okresie działało 45 075 podmiotów gospodarki narodowej.  Wśród ważnych branż wyróżnić można także branżę chemiczną i elektromaszynową. Co więcej, Bydgoszcz słynie między innymi z produkcji taboru kolejowego i tramwajowego. Jest jednym z głównych krajowych ośrodków branży informatycznej i usług dla biznesu Business Process Outcourcing.

Bydgoszcz - najliczniej reprezentowane sekcje PKD

Wśród najbardziej znaczących firm z regionu wymienić możemy chociażby Grupę Pekabex, Grupę ZUE, BPO International, Control Process S.A. czy NES Global Talent. 

PUP BYDGOSZCZ

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy obsługuje mieszkańców terenów: miasta Bydgoszcz, Koronowo, Solec Kujawski oraz gminy Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko  i Sicienko.

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

ul. Toruńska 147

85-950 Bydgoszcz

telefon: 52 360 43 00

e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl

W mieście znajduje się też Oddział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Mailowo można skontaktować się z nim poprzez formularz na stronie urzędu. 

WUP w Toruniu – Oddział w Bydgoszczy

ul. Ignacego Paderewskiego 26, 

85-075 Bydgoszcz

telefon: 52 339 95 36

Źródła: Barometr zawodów, GUS, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy