Praca Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy: 685

Praca w Bydgoszczy

Bydgoszcz jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego i jednym z największy miast w Polsce. Pod względem liczby ludności zajmuje 8. pozycję w kraju. Najwięcej stanowisk pracy w Bydgoszczy zapewniają firmy działające między innymi w branży handlowej, mechaniki samochodowej, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego.

W Bydgoszczy pielęgnuje się ideę inteligentnego miasta. Nowoczesne rozwiązania, integracja różnych obszarów funkcjonowania aglomeracji, mają ułatwić mieszkańcom stworzenie spójnej, zadowolonej z życia społeczności. Funkcjonują tu między innymi bezobsługowe wypożyczalnie rowerów. Działa także inteligentny system transportowy (łączący monitoring wizyjny z informacją przystankową, parkingową, naprowadzanie uczestników ruchu drogowego na alternatywne trasy). W ofercie kulturalnej miasta znajdują się teatry, liczne muzea – np. Muzeum Mydła i Historii Brudu, Wojsk Lądowych, Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Jedną z ważniejszych atrakcji jest opera w Bydgoszczy. W programie pojawiają się opery, operetki, balet czy musicale. Przewidziano także wystąpienia dla najmłodszych. Bardzo ważna dla mieszkańców jest Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, wpisana do rejestru zabytków. Leży między głównym nurtem Brdy a węższą jej odnogą – Młynówką. Zadbana roślinność, liczne mosty, kładki, bulwary, kamienice przyciągają zarówno turystów, jak i bydgoszczan.

Bydgoszcz, aglomeracja bydgoska, kujawsko-pomorskie

Powiat bydgoski położony jest w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jego siedzibą jest Bydgoszcz. Od północy graniczy z powiatami tucholskim, świeckim i sępoleńskim, od wschodu z powiatami chełmińskim i toruńskim, od południa – inowrocławskim i żnińskim, a od zachodu z powiatem nakielskim. Zajmuje obszar niespełna 1400 km², co stanowi 7,8 proc. powierzchni całego województwa.

Bydgoszcz – położenie geograficzne, liczba mieszkańców

Bydgoszcz zlokalizowana jest w północnej części Polski. Jest miastem na prawach powiatu, a także siedzibą wojewody oraz podporządkowanych mu jednostek. Obok Torunia to drugie miasto stołeczne województwa kujawsko-pomorskiego. Położone jest na styku czterech makroregionów Pojezierzy Południowobałtyckich, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim.

Według danych GUS na koniec 2018 roku Bydgoszcz zamieszkiwało 350 178 osób, co stanowiło 17 proc. ludności całego województwa kujawsko-pomorskiego. Na 1000 mieszkańców pracowały wówczas jedynie 353 osoby. Na przestrzeni roku liczba ludności nieco spadła i na koniec 2019 roku wynosiła już 348 190 mieszkańców. A jak zmienia się sytuacja na rynku wojewódzkim? Zbiorowość osób pracujących w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2019 roku wynosiła 880 tys., co w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej oznacza wzrost o 2 tys. osób. Co ciekawe, aż o 7 tys. wzrosła liczba aktywnych kobiet, natomiast zmalał odsetek aktywnych zawodowo mężczyzn.

Bydgoszcz – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Według danych opublikowanych przez Barometr zawodów, w połowie 2019 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działalność gospodarczą prowadziło 201 825 podmiotów, co oznaczało roczny wzrost o 1,7 proc. Największe zatrudnienie generowały przedsiębiorstwa działające w segmencie handlu, naprawy pojazdów samochodowych, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. Niemal połowa podmiotów gospodarczych skupiona była w podregionie bydgosko-toruńskim. Wśród ważnych branż wyróżnić można także branżę chemiczną i elektromaszynową. Co więcej, Bydgoszcz słynie między innymi z produkcji taboru kolejowego i tramwajowego. Jest jednym z głównych krajowych ośrodków branży informatycznej i usług dla biznesu Business Process Outcourcing.

Wśród najbardziej znaczących firm z regionu wymienić możemy chociażby Grupę Pekabex, Grupę ZUE, BPO International, Control Process S.A. czy NES Global Talent. Warto też wspomnieć, że każdego roku prężność firm działających w województwie kujawsko-pomorskim doceniana jest przez dziennik „Rzeczpospolita”. W 2019 roku na liście 500 największych polskich przedsiębiorstw znalazło się 14 firm z województwa.

Z roku na rok możemy zaobserwować liczne zmiany na rynku pracy nie tylko w województwie, ale także na płaszczyźnie samego miasta. W przypadku Bydgoszczy, rynek pracy na przestrzeni ostatnich lat zmierzył się z ogromnymi przeobrażeniami. Jeszcze w 2014 roku stopa bezrobocia w mieście kształtowała się na poziomie 7,4 proc. Wartość ta spadała z roku na rok i tak w 2018 roku wynosiła już 3,6 proc. To jednak nie wszystko! Dokładnie rok później, na koniec 2019 roku, Bydgoszcz mogła pochwalić się rekordowo niską stopą bezrobocia – wskaźnik wynosił wówczas 2,8 proc. i był najniższy od początku lat 90. Kilka miesięcy później poziom bezrobocia zanotował jednak niewielki wzrost i na koniec lipca 2020 roku wynosił już 3,2 proc.

Bydgoszcz - bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w lipcu 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 5532 osoby, z czego 55 proc. stanowiły kobiety. W miesiącu zgłoszono 889 ofert pracy w Bydgoszczy, co oznacza, że na jedno stanowisko przypadało 6 kandydatów. Brak doświadczenia czy może dezaktualizacja umiejętności? Zbyt duża konkurencja na rynku pracy czy zbyt małe zapotrzebowanie na konkretne specjalizacje? Przyczyny bezrobocia mogą być różne. Warto jednak przyjrzeć się tym, które mają bezpośredni związek z profilem kandydata. 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy podsumowujących II kwartał 2020 roku wynika, że największy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby z przedziału 35-44 lata (1454 osoby) i 25-34 (1450 osób). Nieco mniej mieszkańców miasta pozostających bez zatrudnienia to kandydaci w wieku 45-54 lata (1104 osoby). Najmniejszy odsetek bezrobotnych zanotowano wśród osób po 60. roku życia.

Bydgoszcz - wiek a bezrobocie

Najczęściej wśród osób pozostających bez pracy dominują absolwenci z dyplomem szkół wyższych oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W przypadku Bydgoszczy wygląda to zupełnie inaczej. Może się wydawać, że stolica województwa kujawsko-pomorskiego stanowi pod tym względem ewenement. Według danych za II kwartał 2020 roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych w Bydgoszczy stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (1282 bezrobotnych). Nieco mniejszy odsetek to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i policealnym (kolejno 1199 i 1173). Bezrobotni absolwenci szkół wyższych uplasowali się dopiero na trzecim miejscu pod względem liczebności grupy (1107 osób).

Bezrobotni w Bydgoszczy wg kryterium wieku

Osoby zainteresowane pracą w Bydgoszczy i w województwie kujawsko-pomorskim mogą przyjrzeć się prognozom Barometru zawodów na rok 2020. Ten wskazuje deficytowe i nadwyżkowe zawody, które dla kandydatów poszukujących zatrudnienia mogą być pewnego rodzaju kierunkowskazem. Problemu ze znalezieniem stanowiska na terenie województwa raczej nie będą miały osoby posiadające doświadczenie w branży przemysłowej, budowlanej, transportowej, gastronomiczno-spożywczej czy medycznej – co odzwierciedlają także oferty pracy w Bydgoszczy i okolicach. Kłopot z obsadzeniem stanowisk mogą mieć natomiast pracodawcy działający w branży usługowej. Kierowcy, mechanicy samochodowi, monterzy instalacji budowlanych czy osoby z wykształceniem medycznym – to dla nich rynek pracy w kujawsko-pomorskim stoi otworem. Wśród grupy zawodów, w których panuje ogromna konkurencja, możemy wyróżnić między innymi ekonomistów, politologów czy kulturoznawców. 

Warto mieć na uwadze, że zapotrzebowanie wojewódzkiego rynku może nieco różnić się od potrzeb rynku pracy w Bydgoszczy. Podobnie jak w całym województwie, także w Bydgoszczy, kandydaci mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy między innymi na stanowisku ekonomisty, pedagoga czy specjalisty technologii żywności. Czeka jednak na nich szereg branż, które zmagają się z deficytem specjalistów. Problemu ze znalezieniem posady nie powinni mieć np. lekarze, monterzy maszyn i urządzeń, nauczyciele praktycznej nauki zawodu i co ciekawe – programiści.

 

Źródło: Barometr zawodów
DUŻY DEFICYT NADWYŻKA
inżynierowie mechanicy
lekarze
magazynierzy
masarze i przetwórcy ryb
monterzy maszyn i urządzeń
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów zawodowych
operatorzy obrabiarek skrawających
pielęgniarki i położne
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
ekonomiści
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
pedagodzy
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
specjaliści technologii żywności i żywienia

Bydgoszcz – średnie wynagrodzenie

Z danych opublikowanych w lipcu 2020 roku przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w II kwartale 2020 roku wynosiło 5248,83 zł brutto. Jak kształtują się średnie zarobki w województwie kujawsko-pomorskim? W czerwcu 2020 roku wynosiły one 4568,83 zł brutto, a więc były niższe od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce o 680 zł.

Studia Bydgoszcz – najczęściej wybieranie kierunki studiów

Bydgoszcz to ważny i liczący się w kraju ośrodek naukowy i kulturalny. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim uczelnią, zarówno pod względem oferowanych kierunków kształcenia, jak i liczby studentów. Bydgoszcz to także Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego czy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. Ta ostatnia jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby kandydatów aspirujących na jej studentów. Wśród najpopularniejszych kierunków studiów w Bydgoszczy wskazać należy psychologię, filologię angielską, lingwistykę stosowaną czy bezpieczeństwo narodowe. Umysły ścisłe wybierają z kolei budownictwo, inżynierię biomedyczną lub budowę maszyn. Tylko czy absolwenci z takim wykształceniem mają szansę na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim? Praca dla studenta w Bydgoszczy jest możliwa. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie jej szukać.

PUP Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy obsługuje mieszkańców terenów: miasta Bydgoszcz, Koronowo, Solec Kujawski oraz gminy Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko  i Sicienko.

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
ul. Toruńska 147
85-950 Bydgoszcz

Szukaj pracy w mieście