Praca Toruń

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 454

 • Junior Sales Consultant IT

  Polcode Sp. z o.o   kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Toruń, Nakło nad Notecią, Tuchola, Grudziądz, Świecie, Włocławek, Inowrocław   praca zdalna
  specjalista junior / mid  rekrutacja online
  12 godz.
 • Mid / Senior Laravel Full Stack Developer

  Polcode Sp. z o.o   kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Toruń, Nakło nad Notecią, Tuchola, Grudziądz, Świecie, Włocławek, Inowrocław   praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B   8 500 - 16 000 zł / mies. (w zal. od umowy)  rekrutacja online
  12 godz.

Praca w Toruniu

Toruń to drugie co do wielkości miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Słynie w pierników i Kopernika. Jest znanym ośrodkiem gospodarczym i handlowym w kraju, a ze względu na swój zabytkowy charakter stanowi atrakcję turystyczną regionu. Centralne położenie i świetnie rozwinięta sieć komunikacyjna sprzyjają ciągłemu rozwojowi nie tylko samego miasta, ale i całego województwa.

Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Powiat toruński zlokalizowany jest w samym centrum województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię liczącą niemal 1230 km2, a w jego skład wchodzi jedna gmina miejska – Chełmża i osiem gmin wiejskich. Powiat zamieszkuje ponad 110 tys. osób.

Kto bez większych trudności znajdzie w Toruniu i okolicach pracę? Jakie branże napędzają rozwój lokalnej gospodarki?

Toruń – położenie geograficzne, liczba mieszkańców

Toruń to miasto na prawach powiatu, położone nad Wisłą, we wschodniej części Kotliny Toruńskiej. Zajmuje powierzchnię 115,7 kilometra kwadratowego. Jest siedzibą sejmiku zarządu i marszałka województwa oraz podporządkowanych jednostek. Od południa sąsiaduje z Kujawami, od północy z Ziemią Chełmińską, a od wschodu z Doliną Drwęcy i Ziemią Dobrzyńską.

Według danych GUS na koniec 2021 roku Toruń zamieszkiwało 197,8 tys. osób. Gęstość zaludnienie w mieście wynosi 1 709,4 osób na kilometr kwadratowy.

Toruń – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia. Ogromny wpływ na nią miała pandemia. W 2020 i 2021 r. obserwowaliśmy wzrost liczby bezrobotnych w całej Polsce. Wiele osób straciło pracę, firmy miały przestoje i kłopoty z zachowaniem płynności finansowej. Problemy widać było w wielu obszarach. Ich obraz można dostrzec również, śledząc zmiany poziomu bezrobocia.

wyres - stopa bezrobocia
oprac. własne na podst. danych GUS

Miasto Toruń pod względem stopy bezrobocia zdecydowanie wyróżnia się pozytywnie na tle województwa.

Z danych PUP w Toruniu wynika, że na całym obszarze podlegającym urzędowi na koniec kwietnia 2022 r. było zarejestrowanych 3513 bezrobotnych. Dużą grupę – 1840 bezrobotnych – stanowiły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a zwłaszcza długotrwale bezrobotni. Przyczyn bezrobocia można upatrywać na wielu płaszczyznach. Na brak zatrudnienia składa się wiele różnych czynników, jednak wpływ na to ma także sam profil kandydata.

Coraz częściej przyczyny bezrobocia możemy upatrywać chociażby w długiej przerwie w wykonywaniu zawodu, braku odpowiednich uprawnień czy braku doświadczenia zawodowego. Niekiedy posiadane umiejętności ulegają dezaktualizacji, a w potencjalnym kandydacie narasta niechęć do wykonywania pracy w zawodzie. Często jednak główną przyczyną długotrwałego bezrobocia jest właśnie brak zapotrzebowania na dane specjalizacje czy ogromna konkurencja na rynku pracy.

Kandydaci poszukujący pracy w województwie kujawsko-pomorskim mogą zapoznać się z przewidywaniami Barometru zawodów, który wskazuje deficytowe i nadwyżkowe zawody. W 2022 roku, w skali województwa, zawody deficytowe zostały sklasyfikowane w 37 grupach, w których znajdziemy między innymi profesje z branży przemysłowej, budowlanej, transportowej, gastronomiczno-spożywczej czy medycznej. Z problemem braku kandydatów zmierzyć mogą się pracodawcy działający w branży usługowej, co widać także po analizie ogłoszeń pracy w Toruniu. Dużo wakatów czeka także na nauczycieli.

Po drugiej stronie mamy oczywiście zawody, w których prognozowana jest nadwyżka pracowników. Tutaj wyodrębniona została jednak tylko jedna profesja – ekonomisty.
Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku pracy w Toruniu. Według danych Barometru zawodów w samym mieście w 2022 roku przewiduje się największe braki pracowników w sektorze usług medycznych.

 

Źródło: Barometr zawodów
DUŻY DEFICYT NADWYŻKA

lekarze

pielęgniarki i położne

ratownicy medyczni

filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy

 

W deficycie są ponadto:

 • inne zawody w sektorze usług medycznych i opiekuńczych – fizjoterapeuci i masażyści, psycholodzy i psychoterapeuci, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,
 • pracownicy budowlani – betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani,
 • pracownicy branży elektromaszynowej, motoryzacyjnej – elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy elektronicy,
 • pracownicy branży metalowej – operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze, ślusarze,
  pracownicy innych gałęzi przemysłu – lakiernicy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
 • pracownicy TSL – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy,
 • pracownicy gastronomii – kucharze, szefowie kuchni,
 • pracownicy księgowości – pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi,
 • nauczyciele – praktycznej nauki zawodu oraz przedmiotów zawodowych,
 • pracownicy służb mundurowych,
 • projektanci i administratorzy baz danych, programiści.

Studia Toruń – najczęściej wybierane kierunki studiów

Znaczny odsetek ludności Torunia stanowią ludzie młodzi, którzy zdecydowali się na studia w tym mieście. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Toruń jest jednym z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie kujawsko-pomorskim. Każdego roku na uczelniach studiuje około 26 tys. przyszłych absolwentów, którzy kształcą się na ponad 130 kierunkach studiów. Studenci mają do wyboru kilka opcji – jedną z najpopularniejszych jest najstarsza uczelnia w północnej Polsce, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Oprócz tego młodzi ludzie mogą kształcić się na trzech uczelniach niepublicznych i w seminarium. Wśród najchętniej wybieranych kierunków studiów wskazać możemy z pewnością informatykę, zarządzanie, psychologię i ekonomię. A czy absolwenci z takim wykształceniem mają szansę na pracę w regionie?

Praca dla studenta Toruń

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: zdecydowanie tak! Studenci, chcący rozpocząć zarobkowanie jeszcze podczas nauki na uczelni w Toruniu, mają wiele możliwości. Mogą znaleźć staże i praktyki, stanowiska asystenckie czy juniorskie w wybranym zawodzie. Takie oferty udostępniają m.in. uczelniane biura karier. W Toruniu można też poszukać pracy dorywczej – w gastronomii, obsłudze klienta czy licznych placówkach handlowych.

Praca dorywcza Toruń

Praca dorywcza pozwala połączyć zarobkowanie z innymi obowiązkami, domowymi czy zawodowymi. W ramach takiego zatrudnienia oferowane są zwykle proste prace, które można podjąć po krótkim przeszkoleniu pod okiem przełożonego. W Toruniu w niepełnym wymiarze czasu pracy oferowane są m.in. stanowiska telemartketera, specjalisty ds. obsługi klienta, sprzedawcy czy pracownika restauracji.

Toruń – średnie wynagrodzenie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących kwietnia 2022 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce kształtuje się na poziomie 6626,95 zł brutto. Jak wiadomo, przeciętne wynagrodzenie różni się jednak w zależności od regionu. A ile wynoszą zarobki w woj. kujawsko-pomorskim?

Jak czytamy w "Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w kwietniu 2022 r.:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim ukształtowało się na poziomie 5777,98 zł (w kraju 6626,95 zł) i było o 14,2% wyższe niż w kwietniu 2021 r. (przed rokiem wzrost o 11,0%).

W jakich sektorach można liczyć na najwyższe płace?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. kujawsko-pomorskim
oprac. własne na podst. danych GUS

Firmy Toruń

Toruń, obok Bydgoszczy, Włocławka czy Grudziądza, jest jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim. Przoduje głównie w przemyśle spożywczym, chemicznym, elektromaszynowym czy tekstylnym. Znaczącą rolę odgrywa także sektor rolnictwa.

Samo województwo kujawsko-pomorskie z roku na rok notuje wzrost liczby zagranicznych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał regionu. Wśród najważniejszych przedsiębiorstw w województwie i firm oferujących najwięcej miejsc pracy możemy wyróżnić między innymi Zakłady Azotowe Anwil S.A. (Włocławek), Cereal Partners Poland (Toruń), Oponeo PL S.A., ZUE S.A. (Bydgoszcz), Hegelmann Transporte Sp. z o.o. czy Sunday Polska (Bydgoszcz).

Zgodnie ze stanem REGON na koniec kwietnia 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim działają 215 682 podmioty gospodarki narodowej, z czego 27 847 ma swoją siedzibę w Toruniu. W mieście Kopernika 7 zakładów pracy liczy co najmniej 1000 pracowników, a kolejne 34 zatrudniają od 250 do 999 osób. W Toruniu działają także 194 jednostki z kadrą rzędu 20-249 osób i 737 małych zakładów, dających pracę 10-49 osobom. Liczba mikrojednostek wynosi 26 875.

PUP Toruń

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Toruń jest jednostką organizacyjną powiatu, która powołana została do wykonywania zadań publicznych. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Prezydent Miasta Torunia.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49A
87-100 Toruń
tel.: 56 65 80 232
e-mail: toto@praca.gov.pl
EPUAP: /puptorun/skrytka , /puptorun/skrytkaESP

 

Źródła:

 • dane GUS (Sprawozdanie o rynku pracy PUP Toruń, Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - kwiecień 2022 r., Stopa bezrobocia, REGON),
 • Barometr zawodów 2022.

Szukaj pracy w mieście