Praca.pl Praca Prawo
Specjalista ds. Umów

Praca Specjalista ds. Umów

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 64

 • Specjalista / Specjalistka ds. Umów i Zatrudnienia

  Foundever   Warszawa, Mokotów    praca hybrydowa / stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 godz.
  Do Twoich obowiązków będzie należało: Przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji personalnej, w tym akt osobowych, umów itp. Wsparcie w procesie onboardingu i offboardingu pracowników. Nadzorowanie benefitów pracowniczych. Aktualizowanie baz danych z danymi pracowników.
 • PKO Bank Polski
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  10 godz.
  Na co dzień w naszym zespole:sporządzasz dokumentację kredytową w języku polskim i angielskim dla klientów Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, tj. przede wszystkim dla klientów strategicznychi międzynarodowych, a także oddziałów zagranicznych PKO Banku Polskiego, w...
 • Specjalista ds. umów handlowych i przetargów

  Diehl Metering   Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  10 godz.
  Najważniejsze zadania na tym stanowisku to: czynne uczestnictwo w postępowaniach wg ustawy oraz poza ustawą PZP na każdym etapie procesu (począwszy od analizy dokumentacji dot. postępowania aż do podpisania umowy) przygotowanie umów handlowych i ich analiza pod względem potencjalnego...
 • Specjalista ds. Kontrolingu i Projektów Budowlanych

  STRABAG PFS   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  10 godz.
  Zadania: tworzenie raportów i analiz; uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, forecastu, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń; dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji kierownictwu firmy; analizowanie...
 • Specjalista ds. roszczeń robót budowlanych

  Mosty Łódź S.A.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Zakres obowiązków: prowadzenie korespondencji kontraktowej z zamawiającym i podwykonawcami, w tym ewentualnie w oparciu o warunki FIDIC, współpraca z kierownictwem budowy w zakresie formułowania roszczeń, udział w spotkaniach z zamawiającym, nadzorem inwestorskim i podwykonawcami.
 • Pracownik ds. umów na działania informacyjne i promujące

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikowanie w zakresie formalno-finansowym protokołów odbioru usług wykonywanych w ramach umów na działania informacyjne i promujące dla projektów inwestycyjnych, weryfikacja dokumentacji przetargowej dotyczącej projektów inwestycyjnych,...
 • Ekspert/ starszy specjalista ds. współpracy z nadzorem

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Na co dzień w naszym zespole:analizujesz pisma zewnętrznych organów nadzoru i kontroli przekazywane do banku oraz monitorujesz terminowość udzielania odpowiedzi,koordynujesz przygotowanie odpowiedzi na pisma kierowane do banku przez organy nadzoru i kontroli,zapewniasz wsparcie merytoryczne i...
 • Ekspert ds. kontraktów i outsourcingu

  PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Na co dzień w naszym zespole:opracowujesz oraz wydajesz opinie do projektów kontraktów, w tym: umów outsourcingu czynności bankowych, umów o zachowaniu poufności, umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,realizujesz poszczególne etapy procesu outsourcingu czynności bankowych, w...
 • Specjalista ds. rozliczeń projektów

  Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów krajowych z PFRON i/lub Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności oraz innych dokumentów niezbędnych do rozliczania projektów. Tworzenie i prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym...
 • Specjalista ds. Posprzedażowej Obsługi Umów Flotowych i Leasingowych

  GRUPA PZU   Łódź    praca hybrydowa
  specjalista mid / junior / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Posprzedażowa obsługa ubezpieczeń komunikacyjnych z segmentu klienta korporacyjnego; Realizacja procesu zwrotu składek i nadpłat dla umów ubezpieczeń; Rejestracja informacji o zbyciu przedmiotu ubezpieczenia, przeniesieniu praw w związku ze sprzedażą przedmiotu ubezpieczenia,...
 • ENEKO POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.
  specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Czym będzie się zajmował Doradca? Doborem najlepszego rozwiązania dla klienta. Zależy nam na zadowolonych klientach, więc to podstawa; Obsługą otrzymanych kontaktów (hot lead) oraz zdobywaniem własnych klientów (nasz Doradca to nie ankieter – nie wymagamy chodzenia od domu do domu z...
 • Młodszy Inżynier w Dziale Kontrolingu Budowlanego

  Murapol Real Estate S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Twój zakres obowiązków: weryfikacja umów z wykonawcami w zakresie kompleksowości przedmiotu umowy; weryfikacja zgodności dat realizacji z harmonogramem budowy; weryfikacja wyceny prac budowlanych;
 • Inspektor w Wydziale Umów Odbiorców Instytucjonalnych

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.   Warszawa, ul. Zaruskiego 4    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Główny zakres obowiązków: terminowe zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz pozyskiwanie wszelkich niezbędnych informacji z innych jednostek/komórek Spółki; terminowe załatwianie korespondencji prowadzonej w...
 • Murapol Venture Partner S.A.
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  2 dni
  Twój zakres obowiązków: przygotowywanie projektów pism, umów oraz wniosków; negocjowanie warunków umów z kontrahentami; negocjowanie oraz przygotowywanie projektów porozumień dobrosąsiedzkich; występowanie o warunki oraz umowy przyłączeniowe, ich opiniowanie oraz rekomendowanie...
 • Specjalista Wsparcia Sprzedaży

  GRUPA PZU   Łódź    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Wsparcie Dyrektora Sieci Sprzedaży w zakresie organizacji narad i spotkań; Obsługa CSZBI (rola PAI) i SZZ, nadawanie dostępu i uprawnień; Monitorowanie budżetu Sieci Sprzedaży; Kompletowanie dokumentacji dla nowych umów agencyjnych (przeniesienie do SD) Zamawianie materiałów...
 • Specjalista / Specjalistka ds. przygotowania inwestycji

  Staff Partners   Warszawa, Mokotów, Plac Unii Lubelskiej    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior / junior / asystent  umowa o pracę / o pracę tymczasową  pełny etat   5 500 zł brutto/mies.  rekrutacja online
  3 dni
  Zakres obowiązków: Kompletowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dokumentami formalno- prawnymi, w tym pozyskiwanie niezbędnych decyzji (środowiskowych/lokalizacyjnych/pozwoleń na budowę/ zgłoszeń robót), zgód właścicielskich i umów, prowadzenie negocjacji w zakresie...
 • Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. rozliczeń IT

  Grupa Inter Cars   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Zakres obowiązków: Identyfikacja i usuwanie błędów w rozliczeniach oraz płatnościach związanych z budżetem IT; Współpraca z zespołem IT w celu zapewnienia dokładności rozliczeń oraz identyfikacji obszarów optymalizacji; Prowadzenie postępowań zakupowych z obszaru IT [RFI, RFP] oraz...
 • Młodszy specjalista w Dziale Ewidencji i Rozliczania POZ i Wyrobów Medycznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ   Katowice    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: rozliczanie świadczeń zdrowotnych udzielonych uprawnionym w ramach zawartych umów ze świadczeniodawcami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej (rejestr w programie EZD), prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami w sprawach...
 • Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. Nieruchomości

  PwC   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior
  3 dni
  Twoja przyszła rola: prowadzenie szczegółowej weryfikacji aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości, przygotowywanie zestawień, analiz oraz rekomendacji w tym zakresie, prowadzenie procesów przetargowych na nowe powierzchnie biurowe dla PwC, zarządzanie projektami kapitałowymi (project, time...
 • Praca.pl Sp. z o.o.
  specjalista (mid)  umowa o pracę / zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
  5 dni
  Zakres obowiązków: Indywidualny dobór rozwiązań energetycznych dla klientów. Efektywna obsługa zapytań oraz aktywne pozyskiwanie nowych klientów. Prezentacja i sprzedaż produktów wysokiej jakości. Rozwój wiedzy w dynamicznie zmieniającej się branży.
 • Kosztorysant budowlany

  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za sporządzanie kosztorysów i przygotowanie ofert
 • Ekonomista Kontraktu

  ALTOR Sp. z o. o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Współpraca przy bieżącej koordynacji i administracji projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz poprawności i zgodności z umowami, Weryfikacja realizacji umów i zleceń pod względem finansowym, Zarządzanie...
 • LOADING SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.   za 3 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 dni
  Zadaniem Inżyniera ds. realizacji kontraktów jest: Weryfikacja ofert przygotowanych przez handlowców; Przejęcie zamówienia od handlowca do realizacji; Kontrola i zamawianie niezbędnych urządzeń i materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia; Nadzór, koordynacja i weryfikacja postępu...
 • Pracownik ds. obsługi umów i przetargów (w branży automatyki)​

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: rozwój strategii zakupowej w zakresie branży automatyki, nadzór nad realizacją i rozliczeniem umów centralnych na dostawy materiałów i części zamiennych oraz kluczowych usług utrzymania urządzeń srk, bieżąca współpraca z jednostkami...
 • Pracownik ds. doradztwa technicznego

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Gdańsk    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wsparcie komórek organizacyjnych realizujących zadania inwestycyjne w Regionie w zakresie spraw mogących skutkować sporami, opiniowanie sporów pod kątem technicznym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania inwestycyjne,...
 • Specjalista ds. umów handlowych i przetargów

  Praca.pl Sp. z o.o.   Bażanowice    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  aplikuj bez CV
  7 dni
  Zakres obowiązków: Aktywny udział we wszystkich etapach przetargów (od analizy dokumentacji do zawierania umów). Tworzenie i ocena umów pod kątem ryzyka. Współpraca z zespołami handlowymi i technicznymi. Raportowanie dotyczące przetargów i umów. Zbieranie niezbędnych dokumentów do...
 • Specjalistka / Specjalista ds. postępowań administracyjnych

  ELSERWIS SP. Z O.O.   Rzgów    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 dni
  Opis stanowiska: Sprawne zarządzanie dokumentacją firmową związaną z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi: koordynowanie obiegu dokumentów (np. oświadczenia, umowy, gwarancje, wnioski, pisma) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów w celu realizacji powierzonych zadań i...
 • Asystent radcy prawnego

  Kancelaria Radcy Prawnego Sebastiana Sołtysa   Tarnowskie Góry    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 dni
  Zadania: wsparcie w zapewnieniu obsługi prawnej klientów kancelarii, przygotowanie i opiniowanie umów, sporządzania projektów pism procesowych, przygotowania projektów korespondencji z urzędami, instytucjami i organami administracji publicznej, wykonywania innych bieżących obowiązków...
 • Specjalista / Specjalistka ds. Umów Niestandardowych

  Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa   dziś wygasa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Przygotowywanie niestandardowych dokumentów poprzez analizę wytycznych z działu sprzedaży, ocenę możliwości ich zastosowania oraz uzyskanie odpowiednich akceptacji. Wprowadzanie zmian do standardowej dokumentacji klientów i aktualizowanie...
 • Starszy Specjalista ds. Inwestycji i Remontów oraz Projektów Współfinansowanych ze Środków Unijnych

  Praca.pl Sp. z o.o.   Jasionka    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj bez CV
  10 dni
  Zakres obowiązków: Obsługa finansowa i nadzór nad projektami inwestycji i remontów. Sprawdzanie planów inwestycji, remontów i zakupów. Tworzenie wycen budżetowych dla projektów. Zarządzanie nieruchomościami firmy. Nadzorowanie inwestycji bez formalnego pozwolenia. Pomoc w przygotowaniu...
 • Starszy Specjalista ds. Inwestycji i Remontów oraz Projektów Współfinansowanych ze Środków Unijnych

  Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o.   Jasionka    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  13 dni
  Zakres obowiązków: działania związane z rozliczaniem, raportowaniem oraz nadzorowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych, weryfikacja planów inwestycyjno-remontowych oraz zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych na podstawie informacji przekazanych przez zainteresowane działy, sporządzanie...
 • Specjalista ds. Kadr i Płac

  Studium Języków Obcych Alma   Łódź, ul. Tuszyńska 31    praca hybrydowa   za 2 dni wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat / część etatu   5 200 - 6 600 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  14 dni
  Obowiązki: diagnozowanie sytuacji wychowawczych, wspomaganie nauczycieli i rodziców; udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i zagrożeń; inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;...
 • Junior Compliance Controller

  Eurofins GSC Poland sp. z o.o.   Katowice    praca hybrydowa   dziś wygasa
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  15 dni
  Junior Compliance Controller oversees handling day-to-day operations related to the compliance with Group’s Finance and Legal Policies and Procedures. This challenging position requires good oversight, a range of organizational skills and knowledge of procedures and internal regulations. You will...
 • Specjalista

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  12 godz.
 • Specjalista

  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  12 godz.
 • Główny specjalista

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  1 dni
 • Starszy inspektor

  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy   Bydgoszcz    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)
  6 dni
 • Młodszy informatyk

  Archiwum Państwowe w Bydgoszczy   Bydgoszcz    praca stacjonarna
  7 dni
 • Główny specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)
  8 dni