CODOGNOTTO Sp. z o.o.

od 51 do 250 prac. Transport, Pojazdy

Firma ma za zadanie pełnić rolę ogniwa łączącego własnych klientów z rynkami zbytu, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Codziennie pozostaje we wzajemnym kontakcie ze swymi klientami, upraszczając sprawy skomplikowane i rozwiązując sytuacje nieprzewidywalne.
Firma Codognotto Polonia to transport drogowy oraz zintegrowana logistyka przy wykorzystaniu własnych magazynów oraz struktur dających możliwość zarządzania “logistyką” firm zamierzających poddać częściowej lub całkowitej tercjalizacji własne przepływy: zaopatrzenie w materiały pierwsze, zarządzanie materiałami przy linii, zarządzanie magazynami, dystrybucja.

Aktualne oferty pracy

Firma CODOGNOTTO Sp. z o.o. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

CODOGNOTTO Sp. z o.o.

ul. Katowicka 148 A

43-450 Ustroń