Praca Łódź Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 935

Praca w Łodzi

Przemysłowe tradycje

Łódź to miasto silnie uprzemysłowione od dziesiątek lat. Na początku XX wieku działało tu prawie 600 zakładów przemysłowych. Wiele z dawnych, zamkniętych już fabryk zrewitalizowano, dając im nowe życie. W industrialnych budynkach odbywają się dziś koncerty i inne wydarzenia artystyczne, w części z nich wygospodarowano przestrzeń na lofty, biurowce, hotele czy sklepy. Jednym z przykładów takich obiektów jest Manufaktura w Łodzi – centrum rozrywki, kultury i sztuki zlokalizowane w okazałej fabryce włókienniczej. To połączenie przemysłowej historii z nowoczesnością na ogromnej powierzchni przyciąga zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

Dominujące branże w Łodzi: oferty pracy, pracodawcy

Jako kluczowe branże w regionie wskazywane są przede wszystkim nowoczesne włókiennictwo i moda, w połączeniu ze wzornictwem. Historia włókiennictwa w Łodzi sięga około 200 lat wstecz. Wzbogacona o nowe technologie produkcji, ulepszone tkaniny i projekty badawczo-rozwojowe ma niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta.

Kolejne istotne branże to: zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja oraz kosmetyki, energetyka, w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, a także informatyka i telekomunikacja.

Łódź rozwija się także w zakresie usług outsourcingowych, produkcji AGD, materiałów budowlanych (w tym ceramiki, chemii i stolarki budowlanej), przemysłu elektromaszynowego i maszynowego, meblowego oraz logistyki. Rozbudowa infrastruktury drogowej przyczynia się do stabilnego zatrudnienia. Łódź to obecnie również zagłębie szeroko pojętych usług bankowych i biurowych, a także środowiskowych.

Mówiąc o Łodzi, nie sposób pominąć przemysłu kreatywnego – to miasto słynące z produkcji filmowej i międzynarodowych eventów artystycznych. Od lat jest kojarzone z polskim filmem oraz animacją. Znajdują się tu znane w całym kraju Muzeum Kinematografii i aleja gwiazd.

W Łodzi działa ponad 20 zakładów zatrudniających 1000 lub więcej osób i niemal 90 z kadrą rzędu 250 a 999 pracowników. Wśród największych pracodawców są znane na polskim i europejskim rynku firmy, m.in. Pelion, Comarch, Rossmann, Ericsson, Fujitsu, ABB czy Aflofarm.

Łódź: liczba mieszkańców i inne podstawowe dane

Łódź zamieszkuje 679 941 osób. Populacja całego województwa łódzkiego wynosi z kolei 2 454 779 mieszkańców. Miasto zajmuje 293,2 km², natomiast województwo łódzkie – 18 219 km², co stanowi 5,8% powierzchni Polski. 
Województwo łódzkie tworzy:
    • 21 powiatów
    • 177 gmin
    • 44 miasta, z czego 3 na prawach powiatu: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski
    • ponad 5000 wsi.

Łódź jest siedzibą władz wojewódzkich, ale też powiatu łódzkiego wschodniego z trzema miastami: Koluszki, Rzgów, Tuszyn.

Przeciętne zatrudnienie

Zgodnie z raportem GUS-u: „Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2020 r.”: „W 2020 r. w sektorze łódzkich przedsiębiorstw na koniec czerwca 2020 r. zatrudnionych było prawie 14,7 tys. osób. Stanowili oni 39,7% ogółu mieszkańców województwa pracujących w tym sektorze”.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Łodzi (styczeń-czerwiec 2020 r.)
Opracowanie własne; na podstawie danych GUS

 

Najwięcej miejsc pracy w łódzkich przedsiębiorstwach generuje sektor przemysłowy (32,6%). Na drugim miejscu pod tym względem plasuje się handel; naprawa pojazdów (28,1%), a na trzecim – administrowanie i działalność wspierająca (12,1%).

REGON

Jeszcze w 2018 r. w systemie REGON widniało 247,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej działających w woj. łódzkim. Ich liczba z roku na rok jest coraz wyższa. Na koniec lipca 2020 r. na terenie województwa zarejestrowanych było 257,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31.07.2020 r.). Największa ich część koncentruje się w Łodzi i miastach aglomeracji łódzkiej.

Powiat m. Łódź za swoją siedzibę obrało 94 941 podmiotów:
    • 23 z nich (na 37 w całym województwie) liczy 1000 pracowników lub więcej.
    • 88 zatrudnia między 250 a 999 osób.
    • Stan kadry rzędu 50-249 osób zadeklarowało 560 łódzkich podmiotów.
    • Liczba jednostek małych – od 10 do 49 miejsc pracy – wynosi 3089.
    • Najliczniejszą grupę stanowią samozatrudnieni i jednostki do 9 pracowników. Jest ich 91181.

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD to:
    • Sekcja G: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 20 533 podmioty,
    • Sekcja C: przetwórstwo przemysłowe – 9078 podmiotów,
    • Sekcja M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11 861 podmiotów,
    • Sekcja F: budownictwo – 8002 podmioty,
    • Sekcja Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7315 podmiotów.

Zarobki w Łodzi

Stolica województwa łódzkiego to miejsce wielu dużych inwestycji. Czy w związku z tym praca w Łodzi jest dobrze opłacana? Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (z wypłatami z zysku) w I kwartale 2020 r. wyniosło w Polsce 5367,68 zł, w Łodzi kwota była nieco niższa –   5006,47 zł.
Kto miał szanse zarobić najwięcej? W omawianym okresie najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto odnotowano w firmach działający w sekcji informacja i komunikacja – pracownicy otrzymywali tu przeciętnie 8223,52 zł brutto – a także w przemyśle. W tym przypadku wyliczono przeciętne wynagrodzenie na poziomie 5007,41 zł. Najmniejsze zarobki proponowały firmy zajmujące się administrowaniem i działalnością wspierająca (3762,21 zł), a także zakwaterowaniem i gastronomią (3422,93 zł).

Praca w Łodzi od zaraz

Kto znajdzie w Łodzi pracę bez większych trudności, a kto może zmagać się z dużą konkurencją na rynku pracy? Rokrocznie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykonywane jest badanie Barometr zawodów. Prognozuje ona trendy w zapotrzebowaniu na poszczególne grupy zawodów, dzieląc profesje na deficytowe, w równowadze i nadwyżkowe.

I tak, w Łodzi jako silnie deficytowe zostały wskazane zawody:
    • magazynier,
    • murarz i tynkarz,
    • pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych,
    • robotnik budowlany.

W przypadku tych grup profesji problemy rekrutacyjne wynikają nie tyle z niespełnienia przez kandydatów wymagań pracodawców, ile z braku chętnych do podjęcia pracy w trudnych warunkach czy nieatrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Deficytowych zawodów w Łodzi jest jednak więcej. Takie profesje znaleźć można poza produkcją przemysłową i budowlanką, także w branży metalowej, elektromechanicznej, transportowo-spedycyjnej. Brakuje nauczycieli w szkołach branżowych, wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych. Także IT, handel, gastronomia i usługi to obszary, w których wskazać można po kilka zawodów deficytowych.

W Barometrze zawodów 2020 jako nadwyżkowe wskazano dwie grupy zawodów:
    • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
    • pedagodzy.

Rynek pracy w województwie łódzkim i w Łodzi – stopa bezrobocia

Zgodnie z raportem Urzędu Statystycznego w Łodzi „Warunki życia ludności w województwie łódzkim” w kolejnych latach możemy obserwować poprawę warunków panujących na łódzkim rynku pracy. Świadczy o tym m.in. malejąca stopa bezrobocia rejestrowanego na przestrzeni lat i spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

 

Stopa bezrobocia w Polsce, woj. łódzkim i Łodzi w latach 2016, 2018, 2020
Opracowanie własne, na podstawie Informacji sygnalnych o rynku pracy w Łodzi - dane GUS

 

Jak widać, zarówno w województwie łódzkim, jak i w Łodzi stopa bezrobocia nie odbiega znacznie od średniej wyliczonej dla kraju. Możemy zaobserwować jej spadek. Jeszcze w 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Łodzi wynosiła 9,3%, a liczba bezrobotnych niemal 29,6 tys. W 2018 r. nastąpił spadek do 5,9%, a urząd pracy miał w swoim rejestrze 20,3 tys. osób. W lipcu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 5,5%, jednak liczba bezrobotnych nieco wzrosła – do prawie 20,5 tys.

Akademicka Łódź: praca dla studenta

Miasto to także ważny ośrodek akademicki. Kształcą się tutaj wysokiej klasy specjaliści w różnorodnych dziedzinach. Uniwersytety w Łodzi co roku przyciągają młodych ludzi z Polski i zagranicy. W roku akademickim 2018/2019 w mieście studiowało 78 tys. osób. Do wyboru jest sześć uczelni publicznych:
    • Politechnika Łódzka,
    • Uniwersytet Łódzki,
    •  Uniwersytet Medyczny,
    • łódzka szkoła filmowa (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera),
    • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
    • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego.

Ponadto na przyszłych żaków czeka kilkanaście łódzkich prywatnych szkół wyższych.

Spośród szerokiej oferty edukacyjnej można wybrać kierunek nie tylko zgodny ze swoimi zainteresowaniami, ale też taki, który cenią łódzcy pracodawcy. Przykładami kierunków studiów odpowiadających na potrzeby rozwojowego w mieście sektora BPO/SSC/IT są lingwistyka dla biznesu (L4B), bankowość i finanse cyfrowe, fizyka techniczna, elektronika i telekomunikacja. Największą popularnością w mieście cieszą się kierunki inżynieryjne, IT, kierunki lingwistyczne i ekonomiczno-finansowe.

Młodym ludziom w znalezieniu satysfakcjonującej pracy w województwie łódzkim pomagają poza urzędem pracy, także biura karier działające przy uczelniach.

Doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy

    • Miasto  Łódź
Mieszkańców Łodzi – bezrobotnych oraz poszukujących pracy i pracodawców obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

ul. Milionowa 91, Łódź 93-121, 
ul. Kilińskiego 102/102a, Łódź 90-012,
Tel.: (42) 251-65-00,
251-66-00
e-mail: lol2@praca.gov.pl, lol1@praca.gov.pl

    • Powiat łódzki wschodni

Od 1 lutego 2020 r. funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód z oddziałem w Koluszkach, w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Mieszkańcy gmin Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol, Nowosolna chcący skorzystać z pomocy PUP muszą udać się do Łodzi.
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
ul. Częstochowska 40/5
23-121 Łódź
tel. (0-42) 253-15-00
e-mail: sekretariat@puplodz.pl

Z kolei osoby mieszkające w mieście i gminie Koluszki powinny wybrać oddział w Koluszkach.
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód w Koluszkach
ul. Brzezińska 36
95-040 Koluszki, 
Tel. (0-44) 714-26-59, 714-13-54
e-mail: caz@puplodz.pl