Praca Łódź

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 534

Praca w Łodzi

Łódź to miasto w województwie łódzkim, w samym centrum nie tylko Polski, ale też Europy. Położenie na mapie kraju sprawia zatem wrażenie idealnej lokalizacji dla rozwoju firm zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. To także miasto interesujące pod względem turystycznym. Na niemal 300 km² powierzchni łączy się historia ze współczesnością, krajobraz dawnych fabryk przełamują nowoczesne inwestycje, a przemysł przeplata się z kulturą i sztuką.


Miasto Łódź rozwija się dynamicznie, co widać w liczbie nowych inwestycji oraz rosnącym zainteresowaniu tą lokalizacją ze strony potencjalnych studentów czy pracowników. Nowe inwestycje mają pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców Łodzi oraz wartość gospodarczą miasta.


Za najsłynniejszą wizytówkę miasta uznaje się ulicę Piotrkowską w Łodzi. Wzdłuż 4-kilometrowej trasy tętni życie, a stare kamienice wprowadzają niepowtarzalny klimat. Mnogość atrakcji i wydarzeń kulturalnych oraz obiektów godnych odwiedzenia sprawia, że weekend w Łodzi pozostawia niedosyt i chciałoby się spędzić tu kilka dni więcej.


Łódź to miasto silnie uprzemysłowione. Na początku XX wieku działało tu prawie 600 zakładów przemysłowych. Wiele z dawnych, zamkniętych już fabryk zrewitalizowano, dając im nowe życie. W industrialnych budynkach odbywają się dziś koncerty i inne wydarzenia artystyczne, w części z nich wygospodarowano przestrzeń na lofty, biurowce, hotele czy sklepy. Jednym z przykładów takich obiektów jest Manufaktura w Łodzi – centrum rozrywki, kultury i sztuki zlokalizowane w okazałej fabryce włókienniczej. To połączenie przemysłowej historii z nowoczesnością na ogromnej powierzchni przyciąga zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.

Miasto Łódź, woj. łódzkie

 

Łódź jest miastem atrakcyjnym pod wieloma względami, wciąż rozwijającym się gospodarczo. Co ma do zaoferowania osobom poszukującym zatrudnienia? Jakie są oferty pracy w Łodzi, kogo poszukują pracodawcy i jakie branże rozwijają się najprężniej?

Łódź – położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

Łódź zamieszkuje 664 071 osób, co stanowi 27,5% populacji województwa łódzkiego. Ta z kolei wynosi 2 416 902 mieszkańców (dane GUS na koniec 2021 r.). Miasto zajmuje 293,2 km², natomiast województwo łódzkie – 18 219 km², czyli 5,8% powierzchni Polski. 
Województwo łódzkie tworzy:

 • 21 powiatów,
 • 177 gmin,
 • 44 miasta, z czego 3 na prawach powiatu: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski,
 • ponad 5000 wsi.


Łódź jest siedzibą władz wojewódzkich, ale też powiatu łódzkiego wschodniego z trzema miastami: Koluszki, Rzgów, Tuszyn. Jako centralne miasto aglomeracji (Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) ma dogodne połączenia z sąsiednimi miejscowościami, co wpływa na płynność zasobów pracy i zachęca mieszkańców do migracji związanych z życiem zawodowym. Stolicę województwa otaczają mniejsze miasta: Zgierz, Pabianice, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki. Ich mieszkańcy często decydują się na dojazd do pracy w łódzkich firmach. Bardzo dobre i szybkie połączenie jest także z Warszawą. Miasta dzieli 110 km, które autostradą A2 można pokonać w około 1,5 godziny. Podróż koleją zajmuje nieco ponad godzinę.


Dlaczego do Łodzi i województwa łódzkiego tak chętnie przekonują się kolejni przedsiębiorcy? Dla wielu z nich kluczowe znaczenie ma rozbudowana sieć autostrad i dróg ekspresowych, położenie miasta na przecięciu ważnych w skali Europy korytarzy transportowych północ-południe, wschód-zachód – autostrady A1 i A2. Ta lokalizacja sprzyja dystrybucji towarów nie tylko na rynki krajów Unii Europejskiej, ale też naszych wschodnich sąsiadów i Kazachstanu, a także dzięki kolei do Chin. Z Łodzi kursują pociągi kontenerowe do Chengdu i Xiamen.


6 km od centrum miasta znajduje się również międzynarodowy port lotniczy, z którego polecieć można przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. Lotnisko w Łodzi obsługuje też loty czarterowe do Bułgarii, Grecji, Turcji, a od 2009 r. działa na nim terminal cargo dla samolotów towarowych.

Łódź – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Jako kluczowe branże w regionie wskazywane są przede wszystkim nowoczesne włókiennictwo i moda, w połączeniu ze wzornictwem. Historia włókiennictwa w Łodzi sięga około 200 lat wstecz. Wzbogacona o nowe technologie produkcji, ulepszone tkaniny i projekty badawczo-rozwojowe ma niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta.

Kolejne istotne branże to: zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja oraz kosmetyki, energetyka, w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, a także informatyka i telekomunikacja.

Łódź rozwija się także w zakresie usług outsourcingowych, produkcji AGD, materiałów budowlanych (w tym ceramiki, chemii i stolarki budowlanej), przemysłu elektromaszynowego i maszynowego, meblowego oraz logistyki. Rozbudowa infrastruktury drogowej przyczynia się do stabilnego zatrudnienia. Łódź to obecnie również zagłębie szeroko pojętych usług bankowych i biurowych, a także środowiskowych.

Mówiąc o tym mieście, nie sposób pominąć przemysłu kreatywnego. Łódź słynie z produkcji filmowej i międzynarodowych eventów artystycznych. Od lat jest kojarzone z polskim filmem oraz animacją. Znajdują się tu znane w całym kraju Muzeum Kinematografii i Aleja Gwiazd.

W Łodzi działa ponad 20 zakładów zatrudniających 1000 lub więcej osób i niemal 90 z kadrą rzędu 250 a 999 pracowników. Wśród największych pracodawców są znane na polskim i europejskim rynku firmy, m.in. Pelion, Comarch, Rossmann, Ericsson, Fujitsu, ABB czy Aflofarm.

Zgodnie z raportem GUS-u: „Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2022 r.” liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw na koniec marca 2022 r. wyniosła w Łodzi 148,6 tys. osób. W ciągu 12 miesięcy to wzrost o 2,0%. W Łodzi pracuje 40% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw mieszkańców województwa łódzkiego. 57,6% ogółu pracujących w mieście stanowiły osoby zatrudnione w przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Łodzi według sekcji PKD
oprac. własne na podst. danych GUS

Najwięcej miejsc pracy w łódzkich przedsiębiorstwach generuje sektor przemysłowy (31,2%). Na drugim miejscu pod tym względem plasuje się handel; naprawa pojazdów (27,8%), a na trzecim – administrowanie i działalność wspierająca (12,9%).


Zgodnie z raportem Urzędu Statystycznego w Łodzi „Warunki życia ludności w województwie łódzkim” w kolejnych latach możemy obserwować poprawę warunków panujących na łódzkim rynku pracy. Świadczy o tym m.in. malejąca stopa bezrobocia rejestrowanego na przestrzeni lat i spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

Stopa bezrobocia - Polska, woj. łódzkie, Łódź
oprac. własne na podst. danych GUS

 

Jak widać, zarówno w województwie łódzkim, jak i w Łodzi stopa bezrobocia od lat nie odbiega znacznie od średniej wyliczonej dla kraju. Ten trend nie zmienił się także na skutek pandemii koronawirusa, która wpłynęła na wzrost liczby bezrobotnych w całym kraju. Aktualnie widać stabilizację sytuacji, także w województwie łódzkim.


Kto znajdzie w Łodzi pracę bez większych trudności, a kto może zmagać się z dużą konkurencją na rynku pracy? Rokrocznie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykonywane jest badanie Barometr zawodów. Prognozuje ona trendy w zapotrzebowaniu na poszczególne grupy zawodów, dzieląc profesje na deficytowe, w równowadze i nadwyżkowe.


W prognozie na 2021 r. w Łodzi jako silnie deficytowe zostały wskazane zawody:

 • magazynier,
 • monter maszyn i urządzeń,
 • murarz i tynkarz,
 • operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • pracownik ds. rachunkowości i księgowości,
 • pracownik fizyczni w produkcji i pracach prostych
 • robotnik budowlany,
 • sprzątaczka i pokojowa.

 

W 2022 r. na liście silnie deficytowych profesji znalazł się jedynie magazynier. Pozostałe profesje, których przedstawicieli brakuje na łódzkim rynku pracy to:

 • w branży budowlanej – monter instalacji budowlanych, murarz i tynkarz, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, robotnik budowlany,
 • w branży elektrycznej, elektromechanicznej – elektryk, elektromechanik i elektromonter, specjalista elektroniki, automatyki i robotyki, monter elektronik,
 • w przetwórstwie spożywczym, gastronomii – kelner i barman, kucharz, pomoc kuchenna,
 • w sektorze opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych – lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka i położna, opiekun osoby starszej lub z niepełnosprawnością,
 • w TSL – kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego,
 • w branży odzieżowej – krawiec i pracownik produkcji odzieży,
 • w branży poligraficznej – pracownik poligraficzny,
 • w IT – projektant i administrator baz danych, programista,
 • w edukacji – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących,
 • w służbach mundurowych – pracownik służb mundurowych.

 

W Barometrze zawodów zarówno w 2021, jak i 2022 r. nie wskazano żadnych zawodów nadwyżkowych. 

Studia Łódź – najczęściej wybierane kierunki studiów

Miasto stanowi ważny ośrodek akademicki w regionie. Kształcą się tutaj wysokiej klasy specjaliści w różnorodnych dziedzinach. Uniwersytety w Łodzi co roku przyciągają młodych ludzi z Polski i zagranicy. Do wyboru jest sześć uczelni publicznych:

 • Politechnika Łódzka,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Medyczny,
 • łódzka szkoła filmowa (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera),
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego.

 

Ponadto na przyszłych żaków czeka kilkanaście łódzkich prywatnych szkół wyższych.
Spośród szerokiej oferty edukacyjnej można wybrać kierunek nie tylko zgodny ze swoimi zainteresowaniami, ale też taki, który cenią łódzcy pracodawcy. Do najpopularniejszych w Polsce kierunków kształcenia należą obecnie m.in. informatyka, filologia angielska, psychologia czy prawo.

Praca dla studenta – Łódź

Studia w Łodzi mogą być  dobrym wyborem nie tylko ze względu na bogatą ofertę tutejszych uczelni, ale też z uwagi na szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w mieście. Działa tu wiele dużych firm, z polskim i zagranicznym kapitałem, które organizują staże i praktyki dla studentów oraz absolwentów. Poszukują one talentów, które zechcą związać się z przedsiębiorstwem na dłużej. Zauważalna jest też współpraca biznesu ze środowiskiem akademickim. Przykładami kierunków studiów odpowiadających na potrzeby rozwojowego w mieście sektora BPO/SSC/IT są lingwistyka dla biznesu (L4B), bankowość i finanse cyfrowe, fizyka techniczna, elektronika i telekomunikacja. Największą popularnością w mieście cieszą się kierunki inżynieryjne, IT, kierunki lingwistyczne i ekonomiczno-finansowe.

Młodym ludziom w znalezieniu satysfakcjonującej pracy w województwie łódzkim pomagają poza urzędem pracy także biura karier działające przy uczelniach.

Praca dorywcza – Łódź

Zarówno studenci, jak i inne osoby mają też możliwość znalezienia w Łodzi pracy dorywczej – zdalnej albo stacjonarnej. Zapotrzebowanie widać zwłaszcza w handlu, obsłudze klienta, ale też różnorodnych usługach. W sezonie letnim rośnie liczba ofert dla pracowników gastronomii – kelnerów, barmanów, kucharzy.

Łódź – średnie wynagrodzenie

Stolica województwa łódzkiego to miejsce wielu dużych inwestycji. Czy w związku z tym praca w Łodzi jest dobrze opłacana? Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. wynosiło w Polsce 6625,95 zł, w Łodzi kwota była nieco niższa –  5886,03 zł. Przeciętna płaca w Łodzi przed rokiem (w kwietniu 2021 r.) była o 12,1% niższa. 

Kto ma szansę zarobić najwięcej w stolicy województwa łódzkiego? W omawianym okresie najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto odnotowano w firmach działający w sekcji informacja i komunikacja – pracownicy otrzymywali tu przeciętnie 10 096,57 zł brutto – a także w przemyśle. W tym przypadku wyliczono przeciętne wynagrodzenie na poziomie 6005,80 zł. Najmniejsze zarobki proponowały firmy zajmujące się administrowaniem i działalnością wspierająca (4371,29 zł) oraz zakwaterowaniem i gastronomią (3697,36 zł).

Firmy – Łódź

Jeszcze w 2018 r. w systemie REGON widniało 247,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej działających w woj. łódzkim. Ich liczba z roku na rok jest coraz wyższa. Na koniec 2021 r. na terenie województwa zarejestrowanych było 269,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Duża ich część koncentruje się w Łodzi i miastach aglomeracji łódzkiej.


Zgodnie ze stanem REGON na koniec kwietnia 2022 r. powiat m. Łódź za swoją siedzibę obrało 99 658 podmiotów.

 • 23 z nich (na 38 w całym województwie) liczy 1000 pracowników lub więcej.
 • 89 zatrudnia między 250 a 999 osób.
 • Stan kadry rzędu 50-249 osób zadeklarowały 554 łódzkie podmioty.
 • Liczba jednostek małych – od 10 do 49 miejsc pracy – wynosi 2979.
 • Najliczniejszą grupę stanowią samozatrudnieni i jednostki do 9 pracowników. Jest ich 96013.

Najliczniej reprezentowane sekcje PKD to:

 • Sekcja G: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 20 770 podmiotów,
 • Sekcja M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12 472 podmioty,
 • Sekcja C: przetwórstwo przemysłowe – 8844 podmioty,
 • Sekcja F: budownictwo – 8828 podmiotów,
 • Sekcja Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7974 podmioty.

PUP Łódź

Miasto  Łódź
Mieszkańców Łodzi – bezrobotnych oraz poszukujących pracy i pracodawców obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

ul. Milionowa 91, Łódź 93-121, 
ul. Kilińskiego 102/102a, Łódź 90-012,
Tel.: (42) 251-65-00,
251-66-00
e-mail: lol2@praca.gov.pl, lol1@praca.gov.pl

Powiat łódzki wschodni

Od 1 lutego 2020 r. funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód z oddziałem w Koluszkach, w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Mieszkańcy gmin Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol, Nowosolna chcący skorzystać z pomocy PUP muszą udać się do Łodzi.


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
ul. Częstochowska 40/5
23-121 Łódź
tel. (0-42) 253-15-00
e-mail: sekretariat@puplodz.pl

Z kolei osoby mieszkające w mieście i gminie Koluszki powinny wybrać oddział w Koluszkach.
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód w Koluszkach
ul. Brzezińska 36
95-040 Koluszki, 
Tel. (0-44) 714-26-59, 714-13-54
e-mail: caz@puplodz.pl

 

Źródła:

 • dane GUS: 
  - Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2022 r.
  - Raport Urzędu Statystycznego w Łodzi „Warunki życia ludności w województwie łódzkim” 
  - Liczba bezrobotnych  zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia  według województw i powiatów (dane za marzec 2018, 2019, 2020 2021, 2022 r.).
  - REGON
 • Barometr zawodów 2021
 • Barometr zawodów 2022