Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia jest jednostką budżetową utworzoną przez Ministra Zdrowia.

Jego misją jest zapewnienie ochrony pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Minister Zdrowia (zobowiązany Prawem Atomowym) stworzył Krajowe Centrum w celu koordynowania i monitorowania działań związanych z wdrożeniem w Polsce systemu ochrony radiologicznej. System ten ma zapewniać bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Aktualne oferty pracy

  • Specjalista w Dziale Organizacji Ochrony Radiologicznej

    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    5 dni
    inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej, analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych i opracowywanie wniosków w tych sprawach, analizowanie raportów z przeprowadzonych...
Zobacz archiwalne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

1

KRAJOWE CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

ul. Smugowa 6

91-433 Łódź