Jakiej pracy oczekujemy, a jaką możemy dostać? Raport Praca.pl – Q2 2015 r.

2015-07-10

Czy drugi kwartał 2015 roku przyniósł zmiany w zakresie ilości i rodzaju ofert pracy? Analiza ofert pracy opublikowana w serwisie pracy Praca.pl między 1 kwietnia a 30 czerwca 2015 roku ujawnia trudną sytuację Podkarpacia i rozdźwięk między oczekiwaniami pracodawców a tym, jakiej pracy szukają kandydaci. Jakie obszary rynku pracy są stabilne, a które przyniosły zmiany?

 

Popularne branże – na ile perspektywiczne?

 

W których branżach najłatwiej o zatrudnienie? Tu nie ma niespodzianek – tak jak w poprzednim kwartale oraz analogicznym okresie ubiegłego roku dominują trzy obszary – Sprzedaż i Obsługa Klienta (34% wszystkich ogłoszeń), IT (głównie w zakresie programowania – 17,2%) oraz Finanse i Bankowość (12,1%). Czy duża ilość ogłoszeń oznacza jednak dobre perspektywy pracy?


Choć o pracę w tych obszarach najłatwiej, to systematycznie spada w nich procentowy udział ogłoszeń. Może to zatem oznaczać, że ogólne zapotrzebowanie na specjalistów w tych obszarach, choć bardzo powoli, to jednak – maleje, jak i świadczyć o tym, że pozostałe sektory gospodarki zaczynają rozwijać się na tyle dynamicznie, że poszukiwani stają się specjaliści nie tylko z zakresu sprzedaży, IT czy księgowości. Wzrost procentowego udziału ogłoszeń w całości ofert pracy (w porównaniu do Q1 2015r.) widać wyraźnie w sprzedaży, co wiąże się przede wszystkim z sezonem urlopowym, do którego pracodawcy zaczęli przygotowywać się już w maju.


Wiosna i perspektywa wakacji przyniosła za to bardzo duży skok zapotrzebowania na pracowników fizycznych (oferty pracy w tym obszarze stanowią prawie 12% ogłoszeń). To nie tylko prawie o 5% większy udział tej branży w całości rynku pracy niż w Q1 2015r., ale również 3% więcej niż rok temu.

Analizując przyrost ofert pracy w poszczególnych branżach widać wyraźny wzrost ilości ofert pracy w turystyce i hotelarstwie (prawie dwukrotnie więcej ofert niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz w HR (około 1/4 więcej ogłoszeń). Znacznie trudniej za to o pracę w administracji biurowej (o ile w 2Q 2014 r. ogłoszenia w tym obszarze stanowiły prawie 10% wszystkich ogłoszeń, to w tym roku jest to zaledwie 7%, co oznacza spory spadek zainteresowania pracodawców specjalistami w tym zakresie.

 

 Michał Filipkiewicz, Praca.pl


Przedstawiciel handlowy topowym stanowiskiem


Kogo przede wszystkim poszukują pracodawcy? Najwięcej ogłoszeń w Q2 2015 r. pojawiło się dla Przedstawicieli Handlowych. Niezależnie od tego, czy miniony kwartał porównamy z ubiegłym rokiem czy początkiem 2015 r., to kandydaci na to stanowisko okazują się najbardziej poszukiwani.


Mimo procentowego spadku ilości ogłoszeń z obszaru Księgowości i Audytu w porównaniu do wszystkich ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Praca.pl, drugim najbardziej poszukiwanym specjalistą między kwietniem a czerwcem 2015 roku był Księgowy. Pierwszą trójkę zamyka Specjalista ds. Obsługi Klienta. Wśród 10 najpopularniejszych stanowisk w drugim kwartale 2015 r., aż 6 związanych było ze sprzedażą i pracą z klientem.


Top 10 poszukiwanych specjalistów w Q2 2015 r.

 1. Przedstawiciel Handlowy
 2. Księgowy
 3. Specjalista ds. Obsługi Klienta
 4. Programista Java
 5. Sprzedawca
 6. Specjalista ds. Administracyjnych
 7. Kierowca
 8. Doradca Klienta (bankowość)
 9. Konsultant ds. Wsparcia Technicznego
 10. Specjalista ds. Sprzedaży


A jakiej pracy poszukują kandydaci?
O ile w poprzednich okresach potrzeby pracodawców pokrywały się ściśle z poszukiwaniami kandydatów (Przedstawiciel Handlowy i Sprzedawca były ogłoszeniami o największej ilości odsłon), o tyle drugi kwartał bieżącego roku przyniósł małą niespodziankę. Najbardziej poszukiwanym wśród kandydatów stanowiskiem okazuje się Specjalista ds. Administracyjnych. Drugie miejsce zajął Sprzedawca, a kolejne Kierowca. Przedstawiciel Handlowy to dopiero 4 pozycja pod względem zainteresowania kandydatów.


Top 10 stanowisk poszukiwanych w 2Q 2015 r.:

 1. Specjalista ds. Administracyjnych
 2. Sprzedawca
 3. Kierowca
 4. Przedstawiciel Handlowy
 5. Robotnik Produkcyjny
 6. Magazynier
 7. Specjalista ds. Obsługi Klienta
 8. Doradca klienta (bankowość)
 9. Asystent/Asystentka
 10. Stażysta

Angielski to „must have”


W 56,2% ogłoszeniach o pracę zamieszczonych w serwisie Praca.pl w drugim kwartale 2015 roku pracodawcy podkreślali konieczność znajomości języka angielskiego. Nieznacznie wzrosło, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zapotrzebowanie na język niemiecki (pojawiający się w prawie 19% ogłoszeń), francuski (7,3%) i czeski (6%). Język hiszpański, choć nie jest najbardziej poszukiwanym językiem obcym (pojawił się w zaledwie 2,2% ogłoszeń), to wykazuje tendencje wzrostowe (rok temu zapotrzebowanie na tę kompetencję obejmowało zaledwie 1,2% wszystkich ogłoszeń). Może się zatem okazać, że posługiwanie się hiszpańskim będzie dla części kandydatów ważną przewagą konkurencyjną. Porównując miniony kwartał z tym samym okresem w poprzednim roku widać delikatny wzrost zapotrzebowania na pracowników mówiących nie tylko w języku polskim. Ten trend, prawdopodobnie będzie nadal przybierał na sile, dlatego by zwiększyć swoje szanse na karierę, kandydaci powinni rozwijać swoje kompetencje językowe.

 

Więcej pracy w Małopolsce i na Dolnym Śląsku


Gdzie najłatwiej o pracę? Zdecydowanie w województwie mazowieckim (tego regionu dotyczyło 17,3% ogłoszeń o pracę opublikowanych w Q2 2015 r. w serwisie Praca.pl), przy czym aż 73% stanowisk pracy z tego obszaru oferowanych jest w stolicy. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ilość pracy w mazowieckim nie uległa zmianie, choć nieco więcej ofert pracy dotyczy bezpośrednio Warszawy. Wyraźnie widać jednak wzrost ilości ofert pracy w Małopolsce (udział tego regionu w rynku zwiększył się o 3,2% w porównaniu do poprzedniego roku – w sumie 13% wszystkich ogłoszeń) oraz na Dolnym Śląsku (12,5% ogłoszeń dotyczy tego regionu). W województwach z największą ilością ogłoszeń większość ofert pracy koncentruje się w stolicy regionu (ogłoszenia dotyczące Krakowa stanowią 84% wszystkich anonsów z małopolskiego, a Wrocławia – 78% dolnośląskiego). Nieco inaczej wygląda sytuacja w Wielkopolsce, która odnotowała największy spadek ilości ofert pracy, zarówno w porównaniu do ubiegłego roku jak i pierwszego kwartału 2015 r (odpowiednio o 1,6 i 1%). O 7% spadła też ilość ogłoszeń w samym Poznaniu.

 

Trudna sytuacja Podkarpacia


Sytuacja w pozostałych regionach Polski jest dość stabilna – procentowy udział ilości ofert pracy w województwach ma podobny poziom jak w analogicznym okresie 2014 roku. Warto jednak zauważyć, że wśród regionów z najmniejsza ilością ofert pracy - świętokrzyskie – 1,98% wszystkich ogłoszeń), podlaskie (2,2%), podkarpackie i lubuskie (po 2,37%), najtrudniej o pracę na Podkarpaciu.  Jest to województwo o prawie dwukrotnie większej ilości mieszkańców niż pozostałe regiony – zatem kandydatów na jedno stanowisko pracy, jest znacznie więcej.


Komentarz specjalistów


Tendencje na rynku pracy, o których pisaliśmy w podsumowaniu poprzedniego kwartału niewiele się w ostatnim okresie zmieniły. Widać wyraźny spadek ilości ofert pracy przeznaczonych dla finansistów i księgowych. Oczywiście pracę w tym obszarze nadal nieco łatwiej znaleźć i jest w czym wybierać, ale spadek ilości ogłoszeń sprawia, że osobom wchodzącym dopiero na rynek pracy w tych branżach może być trudniej.  


Znacznie więcej szans na pracę mieli w 2Q 2015 roku pracownicy fizyczni oraz osoby związane z turystyką i hotelarstwem, co wiąże się z rozpoczęciem sezonu remontowo-budowlanego i przygotowaniem do okresu urlopowego. Rozwija się też branża HR. Niepokojącym trendem może być fakt zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników administracyjnych przy jednoczesnym wzroście zainteresowania kandydatów tym obszarem pracy. Mniej ofert i większa konkurencja będzie wpływać na zwiększenie problemów ze znalezieniem odpowiedniej pracy. W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, zainteresowaniem wśród osób odwiedzających serwis pracy Praca.pl cieszyły się również stanowiska stażowe, które znalazły się wśród 10 najczęściej oglądanych ogłoszeń w portalu.

 

Nadal widać dominującą koncentrację ofert pracy w największych miastach, choć takie miasta jak Poznań czy Gdańsk, zaczynają oddawać pole pozostałym miejscowościom swojego regionu. Z jednej strony może to być związane z przygotowaniem do sezonu wakacyjnego a z drugiej pojawianiem się na rynku nowych podmiotów, które – chcąc ograniczyć koszty - swoje siedziby umieszczają poza najpopularniejszymi destynacjami danego regionu.

 

Pobierz raport:

 

          

Przeczytaj także:

Skomentuj