Umówieni kandydaci nie przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne.

2019-02-21


Ponad 55% ankietowanych ostatniego badania Praca.pl stwierdziło, że nie przychodzi na wcześniej umówione rozmowy o pracę.


Dlaczego kandydat rezygnuje z umówionego spotkania rekrutacyjnego?
Większość ankietowanych po prostu się rozmyśla.. Czynnikiem zniechęcającym do przyjścia na spotkanie, który znalazł się na drugim miejscu, jest zniechęcająca opinia o pracodawcy.
Kolejnym powodem na liście jest otrzymanie wcześniej propozycji innej pracy. Najrzadziej wymienianym powodem jest pomyłka w terminie lub miejscu spotkania.

 

Wart podkreślenie jest fakt, że aż 44% ankietowanych z grona nieprzychodzących na umówione spotkania rekrutacyjne nie informuje o rezygnacji ze spotkania osoby, z którą była umówiona.

Jakie są powody takiego zachowania? Z pewnością nie bez znaczenia jest sytuacja na rynku pracy. W wielu obszarach zawodowych i regionach Polski to kandydaci rozdają karty, czują się pewnie i nie widzą zagrożenia w takim zachowaniu.


A dlaczego warto zachować się elegancko i poinformować rekrutera o tym, że rezygnujemy ze spotkania?
Po pierwsze dlatego, że wymagają tego podstawowe zasady kultury - i co do tego nie ma wątpliwości. Po drugie - nigdy nie mamy pewności czy nie spotkamy się z rekruterem w innym miejscu, w innej relacji biznesowej, więc nie warto palic z sobą przysłowiowych mostów. Po trzecie - rekruterzy się znają i mają wiele okazji, żeby wymieniać się informacjami o kandydatach z "czarnej listy". Dobrze jest więc na takiej liście się nie znaleźć.

Przeczytaj także: