Nie jesteśmy gotowi na PPK

2019-05-29

Użytkownicy Praca.pl nie wiedzą nic lub wiedzą niewiele na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tak wskazują wyniki przeprowadzonego przez portal badania ankietowego. Jedynie 3 na 10 ankietowanych osób uważa się za dobrze poinformowanych w tym temacie.


A jak do tego tematu podchodzą pracodawcy?
Portal Praca.pl zapytał swoich użytkowników czy ich pracodawcy rozpoczęli już informowanie o szczegółach wprowadzenia PPK w firmach. Okazuje się, że w 6 przypadkach na 10 temat nie został jeszcze poruszony.


Jak oceniamy PPK?
Ankietowani w większości nie mają zdania na temat PPK, co wynika ze znikomej wiedzy na temat mechanizmu. Osoby, które znają temat nie popierają takiego rozwiązania (aż 60%), twierdząc jednocześnie, że żaden z proponowanych dotychczas systemów nie byłby dla nich korzystny.*

 


Na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe?
PPK to system długoterminowego oszczędzania, na które złożą się pracownicy, pracodawcy i państwo. Każdy uczestnik będzie mógł wypłacić zgromadzony kapitał po osiągnieciu wieku 60 lat. Wcześniej również będzie taka możliwość, jednak trzeba będzie się liczyć z zapłatą podatku, utratą zasileń od państwa oraz części wpłat, których dokonał pracodawca). W szczególnych przypadkach będzie możliwość uniknięcia tych kosztów, np. jeśli będą potrzebne pieniądze na leczenie uczestnika programu lub bliskiej mu osoby, a także w sytuacji, kiedy wypłacone środki będzie chciał przeznaczyć na wkład własny na zakup nieruchomości.


Jakie będą wpływy na konto?
Składowe wpływów to:
• Jednorazowa składka powitalna – 250 zł (państwo),
• Coroczna dopłata – 240 zł (państwo),
• Podstawowa, obowiązkowa składka - 2% wynagrodzenia brutto (pracownik),
• Podstawowa, obowiązkowa składka – 1,5% wynagrodzenia brutto (pracodawca),
• Dobrowolna składka – 2% wynagrodzenia brutto (pracownik),
• Dobrowolna składka – 2,5% wynagrodzenia brutto (pracodawca).
Minimalna miesięczna składka jaka wpłynie na konto uczestnika programu to 3,5% wynagrodzenia brutto, maksymalna to 8%.
Pracownik, który zadeklaruje, że jego zarobki nie przekraczają 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie miał możliwość obniżenia obowiązkowej składki do 0,5%.

 

Kto i kiedy dołączy do programu PPK?
Instytucję, w której zostaną utworzone prywatne rachunki PPK dla pracowników wybierze pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników. Środki gromadzone na rachunkach będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty (uwzględniając wiek pracownika).
Do systemu zapisywany będzie każdy pracownik między 18 a 54 rokiem życia (jeśli pracodawca odprowadza za niego składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe). Pracownik może jednak złożyć deklarację o rezygnacji z wpłat. Osoby w wieku 55-70 lat mogą przystąpić do programu dobrowolnie, poprzez złożenie stosownej deklaracji.
Firmy posiadające Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są zwolnione z obowiązku utworzenia PPK. Warunkiem jest przystąpienie do PPE minimum 25% pracowników firmy oraz wysokość minimalnej składki na poziomie 3,5% wynagrodzenia brutto.
Zgodnie z przepisami do PPK stopniowo będą dołączać kolejne grupy firm:
• od 01.07.2019 r. – zatrudniające co najmniej 250 osób,
• od 01.01.2020 r. – zatrudniające co najmniej 50,
• od 01.07.2020 r. – zatrudniające co najmniej 20,
• od 01.01.2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.**


*źródło danych: badanie przeprowadzone w maju 2019 roku na 230 użytkownikach portalu Praca.pl.
**źródło: mojeppk.pl

Przeczytaj także: