W ramach kampanii Zdrowy Rynek Pracy opiekujemy się Giełdą Pracy dla niepełnosprawnych

2009-01-14Portal Praca.pl rozpoczął pod koniec ubiegłego roku kampanię informacyjną pod szyldem Zdrowy Rynek Pracy. W jej założeniach znajduje się m.in. docieranie do organizacji bądź instytucji, które opiekują się rynkiem pracy dla osób niepełnosprawnych. Jedną z nich jest Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie, która już 23 stycznia w godzinach 9.00-12.00 w siedzibie agencji organizować będzie Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia można uzyskać bezpośrednio w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hempla 5, a także pod numerem telefonu (081) 534 - 82 - 90.
 
Dla kogo?
Udział w giełdzie wezmą osoby zarejestrowane w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi oraz spełniające ściśle określone kryteria, m. in. posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zameldowane na terenie województwa lubelskiego, niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, jak również pracodawcy wyrażający chęć zatrudnienia w/w klientów Agencji Zatrudnienia. Głównym celem tych spotkań jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez rozwój usług pośrednictwa pracy, a mianowicie znalezienie odpowiedniego zatrudnienia oraz nawiązanie kontaktów z pracodawcami, wsparcie informacyjne i doradcze. 

Łamanie stereotypów
Zadaniem Giełd Pracy jest przełamanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych, a także zniesienie stereotypów społecznych przede wszystkim poprzez przekonanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Stąd Agencja Zatrudnienia w ramach realizowanego projektu "Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi dla swoich klientów doradztwo zawodowe, poradnictwo w zakresie rozwoju i rehabilitacji zawodowych, poradnictwo z zakresu prawa i psychologii. Giełdy Pracy są w tym zakresie narzędziem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy województwa lubelskiego. Dzięki nim klienci agencji podjęli pracę w różnych zawodach m.in.: księgowa, prawnik, pracownik administracyjny, sprzedawca, elektronik, agent, programista, informatyk, technik, pracownik ochrony, telemarker i wielu innych. Pośrednicy pracy aktywnie współpracują z firmami zainteresowanymi zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, pozyskując nowe oferty pracy. Umożliwiają pracodawcom jak najszybszy kontakt z potencjalnym pracownikiem, a także udzielają im szczegółowych informacji na temat uwarunkowań psychologicznych i prawnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 
 
Zajęcia wstępne
Giełdy Pracy w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi są poprzedzonezajęciami z Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzonymi w formie warsztatów z udziałem psychologów, prawników, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, pośredników pracy oraz samych zainteresowanych. Głównym celem zajęć jest zdiagnozowanie preferencji, potencjału i predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych, uczestniczących następnie w Giełdach Pracy. W ciągu pierwszego dnia szkolenia uczestnicy mają możliwość jasnego sprecyzowania własnych celów życiowych oraz określenia predyspozycji zawodowych. Uczestniczą w różnorodnych ćwiczeniach praktycznych, by wzmocnić poczucie własnej wartości. Podczas drugiego dnia szkoleniowego uczestnicy biorą udział w zajęciach przygotowujących do samodzielnego szukania pracy: omawiana jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przedstawione są również metody aktywnego poszukiwania pracy, aktualne oferty wolontariatu i szkoleń. Uczestnicy uczą się pisać CV i listy motywacyjne. Pośrednicy pracy przedstawiają szczegółowo przygotowane oferty pracy, precyzują wymagania pracodawców oraz umiejętności potrzebne do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Zajęcia kończą się omówieniem procedur prawnych dla osób niepełnosprawnych, obowiązujących na rynku pracy. Celem zajęć jest poszerzenie wiadomości na temat możliwości aktywnego poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz umiejętnego zaprezentowania
się poszczególnym potencjalnym pracodawcom.

Kiedy i gdzie?
Zajęcia z Aktywizacji dla Osób Niepełnosprawnych odbędą się w dniach 21-22 stycznia br. w godzinach 9.00 - 14.30 w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przy
ul. Hempla 5 w Lublinie. Zajęcia poprowadzą doradca zawodowy Natalia Oniszczuk i psycholog Anna Łagód przy wsparciu merytorycznym pośredników pracy, prawnika i specjalisty ds. Rozwoju Zawodowego. Jako patroni medialni zapraszamy wszystkie chętne osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności do wzięcia udziału w organizowanych przez agencję zajęciach z Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych, a następnie w styczniowych Giełdach Pracy.

Zgłoszenia uczestnictwa w/w przedsięwzięciach przyjmowane są do dnia 19 stycznia br. Warunkiem uczestniczenia jest: Rejestracja w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zameldowanie na terenie województwa lubelskiego Brak rejestracji w Urzędzie Pracy i inne. Serdecznie zapraszamy!

Przeczytaj także: