Dyrektor Zarządzający w Laboratorium Medycznym
Lab Med
Sośnicowice k. Gliwic
38 dni temu

Labmed to nowoczesne, pełno profilowe i prężnie działające laboratorium medyczne zlokalizowane w Sośnicowicach k/ Gliwic. Zespół specjalistów pracuje na sprzęcie najwyższej jakości, a za cel stawiamy sobie profesjonalną obsługę oraz stały rozwój. Posiadamy własne punkty pobrań m.in. w Gliwicach, Rybniku, Knurowie i Zabrzu. W związku z intensywnym rozwojem do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Zarządzający w Laboratorium Medycznym

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie i koordynację pracy Laboratorium Medycznego Lab-med w Sośnicowicach k. Gliwic.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 • nawiązanie współpracy ze środowiskiem medycznym w celu świadczenia usług w placówce medycznej,
 • współpraca z konsultantami wojewódzkimi, jednostkami medycznymi oraz instytucjami naukowymi,
 • pełne wykorzystanie posiadanej bazy lokalowej i sprzętowej,
 • stworzenie pakietów usług świadczonych w laboratorium,
 • monitorowanie wykorzystania i zapotrzebowania na poszczególne rodzaje konsultacji,
 • wdrażanie, realizacja i monitoring standardów i procedur medycznych,
 • inicjowanie i nadzór nad działaniami wprowadzającymi nowe projekty medyczne i technologie medyczne,
 • nadzór nad jakością i bezpieczeństwem świadczonych usług medycznych,
 • nadzór nad gospodarką odczynnikową, sprzętem diagnostycznym,
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej obowiązującej w laboratorium, przeprowadzanie systematycznej kontroli dokumentacji
 • weryfikacja i szkolenie personelu,
 • zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji usług medycznych,
 • odpowiedzialność za właściwą działalność komórek organizacyjnych w zakresie gospodarczym, administracyjnym i higieniczno-sanitarnym, koordynacja pracy pomiędzy poszczególnymi działami,
 • optymalizacja procesów zarządczych,
 • wykorzystanie posiadanej wiedzy w procesie rozwoju laboratorium
 • wszelkie działania na rzecz powiększenia bazy klientów Laboratorium
Poszukujemy osób, które posiadają:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane medyczne
 • szeroka wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • mile widziane doświadczenie w pracy w komercyjnych usługach medycznych
 • doświadczenie menedżerskie min. 4 lata
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość obsługi komputera
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Laboratorium Medyczne Lab-Med z siedzibą w Sośnicowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Laboratorium Medyczne Lab-Med w Sośnicowicach ul. Raciborska 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.