Oferty Tygodnia

Praca Tychy Najnowsze oferty pracy: 187

Praca w Tychach

Tychy – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Tychy otrzymały prawa miejskie w 1951 r., niemniej ich dzieje sięgają wielu wieków wstecz. To ciekawe miasteczko o przemysłowym charakterze – prócz wspomnianego piwowarstwa, rozwijało się jako ośrodek hutnictwa, przemysłu papierniczego, motoryzacyjnego. Współcześnie również funkcjonuje tu wiele zakładów przemysłowych, w tym koncerny samochodowe z kapitałem zagranicznym. Ważnym pracodawcą jest też tutejsza elektrociepłownia. 

Tychy są znane na całym świecie dzięki działalności tutejszego browaru. Tradycje piwowarskie w miasteczku są bardzo silne i sięgają prawdopodobnie XVII wieku. Zainteresowanych historią warzenia piwa zaprasza Muzeum Tyskich Browarów Książęcych, znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki. Warto zwrócić także uwagę na zabytkowe budynki Browaru Obywatelskiego.

Tychy to ważne centrum życia kulturalnego. Znajdziemy tu wiele ciekawych miejsc i zabytków – kościoły, zespół pałacowy, socrealistyczne Osiedle A. Warto zajrzeć do Muzeum Miejskiego w Tychach, Miejskiej Galerii Sztuki OBOK i innych galerii, tutejszych teatrów, a także innych placówek kulturalnych. W mieście odbywają się liczne festiwale, jak Śląska Jesień Gitarowa, Tychy Press Photo, Festiwal „Zderzenie Gatunków” i inne. 

Tychy to jedno z większych miast konurbacji górnośląskiej, zarówno pod względem populacji, jak i powierzchni. Liczba mieszkańców Tych wynosi około 127,6 tys. osób. Miejscowość rozciąga się na 81,81 kilometra kwadratowego. Obejmuje 17 dzielnic. Tychy sąsiadują z Katowicami – żeby dostać się z nich do katowickiego Spodka, należy przejechać około 19,6 kilometra. Z Tych także niedaleko do centrum Mikołowa (11,4 kilometra), Bierunia (8,2 kilometra), Lędzin (10,1 kilometra), Pszczyny (18,4 kilometra) czy Mysłowic (18,2 kilometra). 

Miejscowość znajduje się na przecięciu ważnych, ogólnopolskich arterii komunikacyjnych: drogi krajowej nr 1, drogi krajowej nr 44 i drogi krajowej nr 86. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, lokalizacja w sąsiedztwie stolicy województwa, w okolicy o dużym stopniu zurbanizowania, bogatej w zasoby naturalne oraz cechującej się dobrze rozwiniętym zapleczem biznesowym i naukowo-badawczym – to ważne atuty tego miasta. Są one brane pod uwagę zarówno przez inwestorów, jak i specjalistów szukających pracy w województwie śląskim.

Do Tych są przypisane:

 • numer kierunkowy – (+48) 32,
 • kody pocztowe – od 43-100 do 43-135, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – ST. 

Rynek pracy, oferty pracy – Tychy

Zgodnie z rejestrem REGON (stan we wrześniu 2020 r.) w Tychach prowadzą działalność łącznie 14 053 podmioty gospodarki narodowej, w tym:

 • 5 dużych (zatrudniających 1000 i więcej osób), 
 • 18 dużych (kadra rzędu 250-999 pracowników), 
 • 89 średnich (50-249 miejsc pracy), 
 • 488 małych (od 10 do 49 pracowników), 
 • 13 453 mikrojednostek (0-9 zatrudnionych). 

Tyskie podmioty gospodarki najczęściej wybierały sekcje PKD:

 • handel i naprawa pojazdów – 22,7% ogółu jednostek, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12,6 %, 
 • budownictwo – 10,9%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 7,8%, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 6,6%, 
 • opieka medyczna i pomoc społeczna – 6,6%. 

Wiele ogłoszeń o pracę w Tychach dotyczy zakładów przemysłowych, w tym motoryzacyjnych i przetwórstwa spożywczego, niemniej ogólnie rzecz biorąc tyski rynek pracy cechuje duże zróżnicowanie. Możliwości zatrudnienia dla specjalistów z różnych branż i o różnym wykształceniu obrazują wyniki badania Barometr zawodów. W 2020 r. w Tychach największe zapotrzebowanie dotyczy:

 • kierowców ciężarówek, 
 • murarzy i tynkarzy, 
 • robotników budowlanych. 

Braki kadrowe zanotowano między innymi w budownictwie, transporcie, gastronomii, opiece zdrowotnej, oświacie, branży hotelarskiej.

Z drugiej strony z trudnościami ze znalezieniem w Tychach pracy od zaraz muszą się liczyć:

 • gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy,
 • pracownicy administracyjni i biurowi.

Poziom bezrobocia jest w mieście bardzo niski, zarówno w porównaniu do sytuacji w województwie, jak i w całej Polsce. 

Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. (GUS):

 • Tychy – 3%, 
 • województwo śląskie – 4,8%, 
 • Polska – 6,1%. 

PUP Tychy

Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
E-mail: poczta@pup.tychy.pl
Telefon: 32 - 781 58 61, 32 - 781 58 78

Szukaj pracy w mieście