Oferty Tygodnia

Praca Tychy Najnowsze oferty pracy: 136

Praca w Tychach

Tychy – podstawowe informacje

Tychy otrzymały prawa miejskie w 1951 r., niemniej ich dzieje sięgają wielu wieków wstecz. To ciekawe miasteczko o przemysłowym charakterze – prócz wspomnianego piwowarstwa, rozwijało się jako ośrodek hutnictwa, przemysłu papierniczego, motoryzacyjnego. Współcześnie również funkcjonuje tu wiele zakładów przemysłowych, w tym koncerny samochodowe z kapitałem zagranicznym. Ważnym pracodawcą jest też tutejsza elektrociepłownia. 

Tychy to jedno z większych miast konurbacji górnośląskiej, zarówno pod względem populacji, jak i powierzchni. Liczba mieszkańców Tych wynosi około 127,6 tys. osób. Miejscowość rozciąga się na 81,81 kilometra kwadratowego. Obejmuje 17 dzielnic. Tychy sąsiadują z Katowicami – żeby dostać się z nich do katowickiego Spodka, należy przejechać około 19,6 kilometra. Z Tych także niedaleko do centrum Mikołowa (11,4 kilometra), Bierunia (8,2 kilometra), Lędzin (10,1 kilometra), Pszczyny (18,4 kilometra) czy Mysłowic (18,2 kilometra). 

Miejscowość znajduje się na przecięciu ważnych, ogólnopolskich arterii komunikacyjnych: drogi krajowej nr 1, drogi krajowej nr 44 i drogi krajowej nr 86. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, lokalizacja w sąsiedztwie stolicy województwa, w okolicy o dużym stopniu zurbanizowania, bogatej w zasoby naturalne oraz cechującej się dobrze rozwiniętym zapleczem biznesowym i naukowo-badawczym – to ważne atuty tego miasta. Są one brane pod uwagę zarówno przez inwestorów, jak i specjalistów szukających pracy w województwie śląskim.

Do Tych są przypisane:

 • numer kierunkowy – (+48) 32,
 • kody pocztowe – od 43-100 do 43-135, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – ST. 

Firmy w Tychach – dane statystyczne

Zgodnie z rejestrem REGON (stan we wrześniu 2020 r.) w Tychach prowadzą działalność łącznie 14 053 podmioty gospodarki narodowej, w tym:

 • 5 dużych (zatrudniających 1000 i więcej osób), 
 • 18 dużych (kadra rzędu 250-999 pracowników), 
 • 89 średnich (50-249 miejsc pracy), 
 • 488 małych (od 10 do 49 pracowników), 
 • 13 453 mikrojednostek (0-9 zatrudnionych). 

Tyskie podmioty gospodarki najczęściej wybierały sekcje PKD:

 • handel i naprawa pojazdów – 22,7% ogółu jednostek, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12,6 %, 
 • budownictwo – 10,9%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 7,8%, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 6,6%, 
 • opieka medyczna i pomoc społeczna – 6,6%. 

Oferty pracy – Tychy

Wiele ogłoszeń o pracę w Tychach dotyczy zakładów przemysłowych, w tym motoryzacyjnych i przetwórstwa spożywczego, niemniej ogólnie rzecz biorąc tyski rynek pracy cechuje duże zróżnicowanie. Możliwości zatrudnienia dla specjalistów z różnych branż i o różnym wykształceniu obrazują wyniki badania Barometr zawodów. W 2020 r. w Tychach największe zapotrzebowanie dotyczy:

 • kierowców ciężarówek, 
 • murarzy i tynkarzy, 
 • robotników budowlanych. 

Braki kadrowe zanotowano między innymi w budownictwie, transporcie, gastronomii, opiece zdrowotnej, oświacie, branży hotelarskiej.

Z drugiej strony z trudnościami ze znalezieniem w Tychach pracy od zaraz muszą się liczyć:

 • gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy,
 • pracownicy administracyjni i biurowi.

Poziom bezrobocia jest w mieście bardzo niski, zarówno w porównaniu do sytuacji w województwie, jak i w całej Polsce. 

Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. (GUS):

 • Tychy – 3%, 
 • województwo śląskie – 4,8%, 
 • Polska – 6,1%.