Praca Katowice Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 1284

Praca w Katowicach

Katowice – położenie i komunikacja

    • Połączenia zagraniczne

Miasto i okolice oferują bardzo dobrze rozwiniętą komunikację na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Przebiegają tędy trasy europejskie: E40 (z Francji do Kirgistanu), E75 (relacja Norwegia-Kreta) oraz E462 (łącząca Polskę i Czechy).

Międzynarodowy port lotniczy w Katowicach-Pyrzowicach znajduje się w odległości około 40 kilometrów od centrum miasta. Lotnisko jest w stanie obsługiwać około 5,5 mln pasażerów rocznie (np. w 2019 r. z usług lotniska skorzystało 4 843 889 podróżnych, niemal tyle samo w 2018 r. – 4 838 149 osób). Wykonywane są stąd między innymi liczne loty czarterowe do państw europejskich i pozaeuropejskich (np. Tunezji, Egiptu, Republiki Zielonego Przylądka, Izraela, Maroko).

    • Trasy krajowe

Dostęp do rynków zbytu zapewniają również naziemne kanały dystrybucyjne – przede wszystkim autostrada A4, wiodąca w kierunku granic z Niemcami oraz z Ukrainą. Ponadto przebiegają tędy drogi krajowe nr 79, 81 i 86. W sąsiedztwie miasta przebiegają też autostrada A1 i drogi krajowe nr 1, 11, 44, 78, 88, 94, a ponadto drogi szybkiego ruchu S1 i S86.

    • Transport lokalny

W obrębie miast konurbacji górnośląskiej szybki transport zapewnia z kolei tzw. średnicówka, czyli Drogowa Trasa Średnicowa łącząca Chorzów, Gliwice, Katowice, Rudę Śląską, Świętochłowice i Zabrze. Gęsta jest tu sieć dróg wojewódzkich (m.in. DW 902, 931, 934, 925 i inne). Trasy krajowe i  wojewódzkie skracają dystans między Katowicami i innymi częściami kraju.

    • Kolej

Katowice stanowią także kolejowy węzeł komunikacyjny. Pociągi odjeżdżają stąd do wszystkich większych miejscowości w Polsce, a także do miast europejskich (Drezna, Kijowa, Moskwy, Ostrawy, Wiednia, Rijeki).

    • Transport miejski

Mieszkańcy Katowic i okolic mogą poruszać się po całym obszarze metropolii autobusami i tramwajami obsługiwanymi przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, Tramwaje Śląskie oraz innych przewoźników.

Katowice – gospodarka miasta

Praca w województwie śląskim może być dobrym pomysłem dla przedstawicieli różnych zawodów, szczególnie tych związanych z przemysłem oraz branżą IT. Szukanie zatrudnienia warto zacząć od przyjrzenia się wiodącym branżom w tym regionie.

W Katowicach od zawsze królował przemysł wydobywczy oraz ciężki. Obecnie sytuacja ulega zmianie – miasto otwiera się na nowe możliwości, przede wszystkim związane z branżami motoryzacyjną, finansową. Niemniej górnictwo i hutnictwo to gałęzie przemysłu, które nadal mają ogromne znaczenie na Śląsku i generują tysiące miejsc pracy. W Katowicach stale działają huty i kopalnie węgla kamiennego.

Przemysł przetwórczy wraz z kopalniami to filar katowickiej gospodarki. Jednak stolica województwa śląskiego to nie tylko kopalnie. Rynek pracy w Katowicach jest zrównoważony pod względem zawodowym.

Także znaczenie nowych technologii nabiera tempa. Branża IT stanowi drugą gałąź katowickiego rynku pracy. Firmy informatyczne, teleinformatyczne, naukowo-technologiczne stale poszerzają zaplecze kadrowe. Jeśli trend się nie zmieni, Katowice przyszłości będą się kojarzyć nie z górnikiem, a z informatykiem.

Na terenie miasta wyróżnia się sektor usługowy. Firmy z branż handlowej, transportowej, nieruchomości, gastronomicznej, kosmetycznej, telekomunikacyjnej czy motoryzacyjnej dają zatrudnienie blisko jednej trzeciej mieszkańców. Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Katowic stanowi sektor prywatny.

Do liczących się na katowickim rynku przedsiębiorców należą między innymi Tauron Polska Energia SA, Polska Grupa Górnicza, Famur SA, GK Farmacol SA, Elektrobudowa SA, Grupa 3S, Unilever i inne.

Możliwości inwestycyjne

Katowice oferują szerokie możliwości inwestycyjne. Przedsiębiorcy mogą korzystać z udogodnień Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozciągającej się na powierzchni ponad 2,6 tys. hektarów. Działa tu także Euro-Centrum Park Przemysłowy wraz z Euro-Centrum Parkiem Naukowo-Technologicznym, a także Górnośląski Park Przemysłowy.

Atrakcyjna przestrzeń przystosowana do prowadzenia działalności, a także zaplecze biurowe, współpraca z ośrodkami badawczymi, możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry przyciągają zagranicznych i krajowych potentatów w różnorodnych dziedzinach.

Profil działalności gospodarczej

Katowice to kilkadziesiąt tysięcy firm różnej wielkości, w tym kilkadziesiąt dużych i międzynarodowych koncernów, które pobudzają gospodarczo region. Zgodnie z rejestrem REGON (dane z sierpnia 2020 r.) na terenie miasta działa 49 105 podmiotów gospodarki narodowej. 20 deklaruje zatrudnienie od 1000 osób wzwyż (w tym 9 z sektora prywatnego). 83 kolejne obejmują kadrę rzędu 250-999 pracowników (wśród nich jest 49 prywatnych firm). Bardzo liczną grupę tworzą podmioty średniej wielkości (50-249 zatrudnionych) – jest ich łącznie 418, w tym 288 przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Pozostałe to małe i mikrojednostki (łącznie 48 584).

Warto zwrócić uwagę także na sekcje PKD, które najczęściej wybierały osoby prowadzące działalność w Katowicach. 21,5% wszystkich podmiotów to firmy handlowe i zajmujące się naprawą pojazdów. 14,2% prowadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną, a 8,2% to przedsiębiorstwa budowlane. Liczne są także podmioty z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,9%) oraz prowadzące działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości (7,7%). 5,9% podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych w Katowicach zajmuje się przetwórstwem przemysłowym. Zakłady górnicze w Katowicach stanowią 0,2% wszystkich jednostek – w mieście zarejestrowane są 82 takie działalności.

Sekcje PDK katowickich podmiotów gosp. narodowej
Oprac. własne na podst. REGON - sierpień 2020 r.

 

Województwo śląskie – wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

O sytuacji gospodarczej w województwie śląskim na tle innych regionów w Polsce wiele mówi również poziom przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego (dane z czerwca 2020 r.) w Polsce wynosiło ono 5286 zł brutto. W porównaniu z tą wartością Górny Śląsk wypada nieźle – przeciętne wynagrodzenie w województwie śląskim w badanym okresie wyniosło 5246 zł brutto.

Oprac. własne na podst. danych GUS
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
województwo śląskie
Ogółem 5246 zł
Informacja i komunikacja 7442 zł
Przemysł 5603 zł
Budownictwo 5356 zł
Przetwórstwo przemysłowe 5079 zł
Obsługa rynku nieruchomości 4908 zł
Handel, naprawa pojazdów 4634 zł
Transport i gospodarka magazynowa 4330 zł
Administrowanie i działalność wspierająca 3442 zł
Zakwaterowanie i gastronomia 3333 zł

Oferty pracy w Katowicach

W wielu przypadkach możliwe jest znalezienie w Katowicach pracy od zaraz. O możliwościach zatrudnienia w mieście informuje Barometr zawodów – coroczna prognoza wykonywana na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla wszystkich regionów w kraju – województw, miast wojewódzkich, powiatów, a także dla całej Polski.

Wyniki badania pokazują, że w Katowicach w 2020 r. pracodawcy mają problem ze znalezieniem spełniających warunki (np. posiadających uprawnienia, oczekiwane wykształcenie itp.) oraz chętnych do pracy specjalistów przede wszystkim z branż transportowej, budowlanej, opieki zdrowotnej oraz księgowości. Jednocześnie w mieście nie zanotowano ani jednej profesji nadwyżkowej, a zdecydowana większość zawodów znajduje się w stanie równowagi (liczba chętnych do pracy w Katowicach odpowiada mniej więcej liczbie dostępnych posad).

Warto też pamiętać, że atrakcje turystyczne Katowic i miejsca związane z rozrywką, jak słynny katowicki spodek czy postindustrialna część miasta – Nikiszowiec, przyciągają każdego roku tysiące przyjezdnych. Oferty pracy w Katowicach w turystyce, rekreacji czy branży gastronomicznej są szczególnie atrakcyjne dla osób szukających sezonowego lub dorywczego zajęcia, na przykład studentów pobierających naukę na uniwersytecie w Katowicach i innych tutejszych uczelniach wyższych.

 

Źródło: Barometrzawodow.pl

Barometr zawodów Katowice - 2020 r.

Duży deficyt

Deficyt

cukiernicy
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
piekarze
pielęgniarki i położne

administratorzy stron internetowych, betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle, stolarze, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, inspektorzy nadzoru budowlanego, kelnerzy i barmani, kierownicy budowy, kosmetyczki, kucharze, lekarze, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pomoce kuchenne, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy robót wykończeniowych, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, samodzielni księgowi, specjaliści administracji publicznej, sprzedawcy i kasjerzy, ślusarze, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych

 

Katowice – wsparcie dla szukających pracy

O możliwości znalezienia w Katowicach pracy dodatkowej bądź stałej wiele mówi także stopa bezrobocia. Utrzymuje się w mieście na bardzo niskim poziomie. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy, 30 lipca 2020 r. wynosiła ona zaledwie 1,5%. Dla porównania, bezrobocie w województwie śląskim w tym samym okresie wynosiło 4,7%, a w całej Polsce – 6,1%.

Również na tle innych miast województwa śląskiego Katowice wypadają bardzo dobrze.

 

Stopa bezrobocia w wybranych miastach województa
Oprac. własne, na podst. "Rynek pracy w Katowicach - sierpień 2020 r.", PUP w Katowicach

Miasto przyjazne do życia

Katowice to jednak nie tylko perspektywy dla biznesu i rozwoju zawodowego. Miasto promuje się jako miejsce przyjazne do życia, stawiające na wygodę mieszkańców, wsparcie dla rodzin czy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Stolica Śląska znajduje się też w czołówce polskich miast, które przyznają najwięcej środków publicznych na rozwiązania proekologiczne – wdrażanie polityki nisko emisyjnej, wymianę niesprawnych urządzeń grzewczych, walkę z zanieczyszczeniem powietrza, zachęcanie mieszkańców do przesiadania się do transportu publicznego oraz pojazdów elektrycznych (poprzez budowę kolejnych stacji ładowania takich aut). To wszystko przekłada się na poprawę jakości życia, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo mieszkańców. 

PUP w Katowicach

Osoby szukające zatrudnienia mogą zwrócić się o wsparcie do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

    • Adres: Pośpiecha 14, 40-852 Katowice
    • Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30
    • Telefony:
        ◦ (+48) 32 258 84 50
        ◦ (+48) 32 47 98 501
        ◦ (+48) 32 47 98 502
        ◦ (+48) 32 47 98 503
    • E-mail:
        ◦ sekretariat@pup.katowice.pl
        ◦ e-mail: ofertypracy@pup.katowice.pl

W mieście znajduje się także siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

    • Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
    • Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30
    • Telefony:
        ◦ Centrala:
            ▪ (+48) 32 757 33 60,
            ▪ (+48) 32 757 33 01
        ◦ Kancelaria:
            ▪ (+48) 32 757 33 79
    • Fax: +48 32 757 33 62
    • E-mail:
        ◦ wup@wup-katowice.pl,
        ◦ kawu@praca.gov.pl