Praca Bielsko-Biała

Najnowsze oferty pracy: 547

Praca w Bielsku-Białej

Praca w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała na mapie Polski zajmuje miejsce w województwie śląskim, a dokładniej w jego południowej części. Miasto rozciąga się nad rzeką Białą, jest ważnym centrum gospodarczym, kulturalnym i turystycznym Podbeskidzia. Ma długą historię, choć formalnie powstało w 1951 r. z połączenia dwóch miast – Bielska na Śląsku Cieszyńskim oraz Białej Krakowskiej.

Ten nowoczesny ośrodek przemysłowo-handlowy ma do zaoferowania komfortowe warunki życia i ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego. Władze Bielska-Białej starają się także wypromować region jako atrakcyjny kierunek urlopowy. Turyści mają tu sporo do zobaczenia. Wiele jest zabytków, reprezentujących różne style architektoniczne, głównie pochodzących z XIX wieku. Wtedy miasto było jeszcze dwoma osobnymi miejscowościami, o dużym znaczeniu przemysłowym, które prężnie się rozwijały.

Będąc w okolicy, warto zobaczyć Rynek i uliczki Starego Miasta, zamek książąt Sułkowskich, Dom Tkacza, Starą Fabrykę, katedrę św. Mikołaja czy teatr w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja. Najmłodsi zwiedzający z pewnością docenią napotkane na spacerze po mieście postaci z bajek wyprodukowanych w tutejszym studiu filmów rysunkowych. Kolekcja pomników wciąż się powiększa. Na bajkowym szlaku spotkać można Bolka i Lolka, Reksia oraz Pampaliniego łowcę zwierząt z hipopotamem.

 

Bielsko-Biała, woj. śląskie

Położenie Bielska-Białej sprawia, że chętnie w kierunku miasta spoglądają inwestorzy, również ci z zagranicznym kapitałem. A to za sprawą m.in. bliskiej odległość od Krakowa (126 km), stolicy województwa śląskiego – Katowic (60 km), konurbacji górnośląskiej oraz przejść granicznych z Czechami i Słowacją. Kolejnym atutem Bielska-Białej jest położenie miasta na skrzyżowaniu kanałów transportowych E75 i E462 o znaczeniu międzynarodowym. Znajduje się tu istotny w województwie węzeł drogowy – biegną tędy trasy krajowe, wojewódzkie i droga ekspresowa.

Czym charakteryzuje się lokalny rynek pracy i w jakich branżach z łatwością można znaleźć ogłoszenia o pracę w Bielsku-Białej i okolicach?

 

Bielsko-Biała – położenie geograficzne, liczba mieszkańców

Bielsko-Biała to miasto w województwie śląskim na prawach powiatu i zarazem siedziba władz powiatu bielskiego. Szóste pod względem wielkości i populacji. Jest centrum administracyjnym dla mieszkańców miasta oraz 166,4 tys. osób zamieszkujących powiat. Powiat bielski liczy 458,64 km² powierzchni, składa się z jednej gminy miejskiej (Szczyrk), dwóch gmin miejsko-wiejskich (Czechowice-Dziedzice, Wilamowice) oraz siedmiu gmin wiejskich (Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice). Miasto jest też centrum aglomeracji bielskiej i Bielskiego Okręgu Przemysłowego.

Liczba mieszkańców Bielska-Białej wynosi ponad 168,8 tys., powierzchnia miejscowości to 124,51 kilometra kwadratowego, a podział administracyjny obejmuje 30 osiedli. Bielsko-Biała leży w południowej części Polski i w południowej części woj. śląskiego. Zajmuje tereny Pogórza Śląskiego nad rzeką Białą. W mieście obowiązują kody pocztowe w przedziale od 43-300 do 43-382. Tablice zarejestrowanych w Bielsku-Białej samochodów rozpoczynają się od liter SB.

Bielsko-Biała – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Bielsko-Biała ma wynikający z położenia transgraniczny potencjał, który przyciąga inwestorów. Przedsiębiorcy, zdecydowani na prowadzenie biznesu właśnie tutaj, mają do dyspozycji obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dają oni pracę łącznie ponad 4 tys. osób. W Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej działają duże firmy reprezentujące branże:

 • motoryzacyjną,
 • lotniczą,
 • metalową,
 • budowlaną,
 • tworzyw sztucznych,
 • usług księgowych.

 

Przedsiębiorców wspierają też Park Przemysłowo-Technologiczny i Beskidzki Inkubator Technologiczny. Celem działań tych instytucji jest tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia biznesu, zwłaszcza w obszarze nowych technologii i innych innowacyjnych branż.

Jak wynika z danych opublikowanych przez obsługujący powiat bielski i miasto Bielsko-Biała urząd pracy, stopa bezrobocia od dłuższego czasu utrzymuje się na poziomie niższym niż średnia w Polsce. Sytuacja na rynku pracy jest zatem korzystna dla kandydatów, a samo bezrobocie dotyka małego procenta bielszczan. Niemniej pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na lokalnych i ponadlokalnym rynku pracy, co można zauważyć, obserwując wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na przestrzeni ostatnich lat.

Stopa bezrobocia rejestrowanego
Oprac. własne na podst. danych GUS

Stopa bezrobocia zarówno w mieście, jak i powiecie oraz województwie utrzymuje się na niskim poziomie. W rankingu województw, województwo śląskie pod względem tego wskaźnika znalazło się na 2. miejscu, tuż za województwem wielkopolskim ze stopą bezrobocia równą 2,9%.
Aktywizacja zawodowa mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego to zadanie Powiatowego Urzędu Pracy. Od początku 2022 r. do końca kwietnia 2022 r. z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 209 bezrobotnych.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Oprac własne na podst. danych GUS

Informacji na temat rynku pracy na Śląsku (i w innych częściach Polski) dostarcza Barometr zawodów. To prognoza, w której eksperci wyróżnili 3 grupy zawodów – deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Jak zostało wspomniane, bezrobocie w mieście i na Śląsku jest niskie. Jakie wakaty można więc objąć w Bielsku-Białej? Oferty pracy, zgodnie z badaniem Barometr zawodów, bez problemu powinni znaleźć tu kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie, znają język obcy i są gotowi do wyjazdów w delegacje, a także kierowcy autobusów, listonosze i kurierzy oraz magazynierzy. Branża transportowo-spedycyjna stwarza duże możliwości rozwoju zawodowego.

Deficyty dotyczą także sektora budowlanego. Szczególnie brakuje: brukarzy, dekarzy i blacharzy budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotników budowlanych.
Braki kadrowe zauważalne są też w produkcji przemysłowej. Deficytowe zawody w Bielsku-Białej w tym obszarze to: krawiec i pracownik produkcji odzieży, pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych, a także operatorzy: maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, obrabiarek skrawających, urządzeń dźwigowo-transportowych.

Kolejny obszar to branża metalowa, gdzie nie ma osób spełniających wymagania i chętnych do pracy jako pracownik przetwórstwa metali, spawacz i ślusarz. Praca w Bielsku-Białej od zaraz jest też dostępna w branży spożywczej – dla pracowników przetwórstwa spożywczego.
Na bielskim rynku pracy brakuje też lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej, a także pracowników socjalnych.

Także placówki edukacyjne mają trudności z zapełnieniem wakatów. Brakuje nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. W deficycie są też nauczyciele praktycznej nauki zawodu i nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Na liście znaleźli się również elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, sprzedawcy i kasjerzy, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy służb mundurowych, sprzątaczki i pokojowe.

W badaniu nie wykazano żadnych profesji nadwyżkowych. Oznacza to, że nie ma obszarów zawodowych, w których liczba kandydatów byłaby znacznie wyższa niż liczba dostępnych ogłoszeń o pracę w Bielsku-Białej.

Studia Bielsko-Biała – najczęściej wybierane kierunki studiów

Bielsko-Biała to miasto przyjazne studentom. Działa tu publiczna Akademia Techniczno-Humanistyczna z pięcioma wydziałami (Wydział Humanistyczno-Społeczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Wydział Zarządzania i Transportu) oraz kilka niepublicznych szkół wyższych. Tutejsze uczelnie oferują kształcenie na wielu perspektywicznych kierunkach, po których można znaleźć satysfakcjonującą pracę, także na Śląsku. Młodzi ludzie chętnie obierają za swój studencki kierunek Bielsko-Białą. Zachęca do tego nie tylko bogata oferta edukacyjna, mnogość inwestycji i wolnych miejsc pracy w mieście, ale także jego kulturalne i przyrodnicze walory. W mieście można studiować takie popularne kierunki jak informatyka, logistyka, prawo czy zarządzanie i inżynieria produkcji.

Praca dla studenta Bielsko-Biała

Studenci zwykle wybierają bądź staże i praktyki zgodne z ich kierunkiem kształcenia, bądź oferty pracy dorywczej, pozwalające na podreperowanie budżetu i pogodzenie pracy z nauką. Jakiego typu oferty żacy mogą znaleźć w Bielsku-Białej? Student znajdzie tu zatrudnienie przede wszystkim w obsłudze klienta – jako telemarketer, recepcjonista, doradca klienta, host czy hostessa. Młodym ludziom oferowane są również stanowiska asystenckie.

Praca dorywcza Bielsko-Biała

Pracy dorywczej poszukują studenci, ale też osoby starsze. Gdzie jej szukać w Bielsku-Białej? Na praca.pl wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę miasta i zaznaczyć filtr: wymiar pracy – tymczasowa/dodatkowa. Oferty czekają w różnych obszarach zawodowych – przede wszystkim w handlu i usługach.

Bielsko-Biała – średnie wynagrodzenie

Zgodnie z danymi GUS w kwietniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło w Polsce 6626,95 zł. W woj. śląskim była to mniejsza kwota, równa 6488,21 zł.

Firmy Bielsko-Biała

Bielsko-Białą za swoją siedzibę obrało 27 757 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, stan REGON w kwietniu 2022 r.). Więcej w woj. śląskim miały jedynie Katowice i Częstochowa.
W Bielsku-Białej 3 zakłady zatrudniają co najmniej 1000 osób, 40 – od 250 do 999. Średniej wielkości podmiotów jest 213 (zatrudniają od 50 do 249 osób), a małych – 915 (od 10 do 49 pracowników). Liczba mikropodmiotów, generujących do 9 miejsc pracy, wynosi 26 586.
Jeśli chodzi o sekcje PKD, to w mieście najwięcej przedsiębiorców zajmuje się:
    • handlem hurtowym, detalicznym, naprawą pojazdów – 6040 podmiotów,
    • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 3415 podmiotów,
    • budownictwem – 3081 podmiotów,
    • przetwórstwem przemysłowym – 2474 podmioty,
    • opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 1748 podmiotów.

Jak widać, wśród podmiotów gospodarki narodowej znajdują się i małe firmy, i duże zakłady. Na liście największych bielskich pracodawców należy wymienić takie przedsiębiorstwa jak FCA Poland oraz Fiat GM Powertrain, Nemak Poland (branża motoryzacyjna), TI Poland (producent przewodów hamulcowych i paliwowych).

Bielsko-Biała – średnie wynagrodzenie 

Zgodnie z danymi GUS w czerwcu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5246 zł. Dla porównania w woj. mazowieckim było to niemal 1000 zł więcej, a średnia dla Polski przyjęła wartość 5 283 zł.

Na najwyższe płace na Śląsku mogą liczyć zatrudnieni w firmach zajmujących się informacją i komunikacją. Otrzymują oni przeciętnie 7442 zł brutto. Średnie płace powyżej 5 tys. zł oferowały też:

 • zakłady przemysłowe – 5603 zł,
 • firmy budowlane – 5356 zł.

Najniższe przeciętne wynagrodzenia w śląskim sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia – 3333 zł oraz administrowanie i działalność wspierająca – 3442 zł.

PUP Bielsko-Biała

PUP w Bielsku-Białej obsługuje bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia mieszkańców:
    • Bielska-Białej,
    • Buczkowic,
    • Jasienicy,
    • Jaworza,
    • Kóz,
    • Szczyrku,
    • Wilkowic,
    • Porąbki,
    • Wilamowic.

Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Partyzantów 55,
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 496-51-50
e-mail: sekretariat@pup-bielsko.pl

Gminy Czechowice-Dziedzice i Bestwiny podlegają pod Filę PUP, mającą siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach.

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Kopcia 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215-33-12
e-mail filia@pup-bielsko.pl

 

Źródła:

 • dane GUS (Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w kwietniu 2022 r., REGON, Liczba bezrobotnych  zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia  według województw i powiatów)
 • Informacja dotycząca sytuacji na lokalnym rynku pracy za kwiecień 2022 roku, PUP Bielsko-Biała
 • Barometr zawodów

Szukaj pracy w mieście