Oferty Tygodnia

Praca Bielsko-Biała Najnowsze oferty pracy: 222

Praca w Bielsku-Białej

Praca w Bielsku-Białej

    • Firmy

Bielsko-Biała ma wynikający z położenia transgraniczny potencjał, który przyciąga inwestorów. Przedsiębiorcy, zdecydowani na prowadzenie biznesu właśnie tutaj, mają do dyspozycji obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dają oni pracę łącznie ponad 4 tys. osób. W Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej działają duże firmy reprezentujące branże:
    • motoryzacyjną,
    • lotniczą,
    • metalową,
    • budowlaną,
    • tworzyw sztucznych,
    • usług księgowych.

Przedsiębiorców wspierają też Park Przemysłowo-Technologiczny i Beskidzki Inkubator Technologiczny. Celem działań tych instytucji jest tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia biznesu, zwłaszcza w obszarze nowych technologii i innych innowacyjnych branż.

    • Stan rejestru REGON

Bielsko-Białą za swoją siedzibę obrało 26 776 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, stan REGON w lipcu 2020 r.). Więcej w woj. śląskim miały jedynie Katowice i Częstochowa.

 

Opracowanie własne, na podstawie danych GUS

Podmioty gospodarki narodowej w Bielsku-Białej wg liczby pracowników w sektorach

(lipiec 2020 r.)

Liczba pracowników Sektor publiczny Sektor prywatny 
0-9 432 24 727
10-49 90 851
50-249 63 154
250-999 8 31
1000 i więcej 1 3

 

 Jeśli chodzi o sekcje PKD, to w mieście najwięcej przedsiębiorców zajmuje się:
    • handlem hurtowym, detalicznym, naprawą pojazdów – 5997 podmiotów,
    • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 3271 podmiotów,
    • budownictwem – 2924 podmioty,
    • przetwórstwem przemysłowym – 2487 podmiotów,
    • opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 1686 podmiotów.

Jak widać, wśród podmiotów gospodarki narodowej znajdują się i małe firmy, i duże zakłady. Na liście największych bielskich pracodawców należy wymienić takie przedsiębiorstwa jak FCA Poland oraz Fiat GM Powertrain, Nemak Poland (branża motoryzacyjna), TI Poland (producent przewodów hamulcowych i paliwowych).

Średnie zarobki w woj. śląskim

Zgodnie z danymi GUS w czerwcu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5246 zł. Dla porównania w woj. mazowieckim było to niemal 1000 zł więcej, a średnia dla Polski przyjęła wartość 5 283 zł.

Na najwyższe płace na Śląsku mogą liczyć zatrudnieni w firmach zajmujących się informacją i komunikacją. Otrzymują oni przeciętnie 7442 zł brutto. Średnie płace powyżej 5 tys. zł oferowały też:
    • zakłady przemysłowe – 5603 zł,
    • firmy budowlane – 5356 zł.

Najniższe przeciętne wynagrodzenia w śląskim sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcjach zakwaterowanie i gastronomia – 3333 zł oraz administrowanie i działalność wspierająca – 3442 zł.

Bielsko-Biała – rynek pracy

Jak wynika z opublikowanych przez obsługujący powiat bielski i miasto Bielsko-Biała urząd pracy, stopa bezrobocia od dłuższego czasu utrzymuje się na poziomie niższym niż średnia w Polsce. Sytuacja na rynku pracy jest zatem korzystna dla kandydatów, a samo bezrobocie dotyka małego procenta bielszczan.

Stopa bezrobocia
Oprac. własne na podstawie danych GUS

 

Również analizując stan śląskiego rynku pracy na przestrzeni lat, dostrzeżemy pozytywne trendy i spadek stopy bezrobocia.

 

Stopa bezrobocia na przestrzeni lat
Opracowanie własne; na podstawie danych GUS

 

Oferty pracy w Bielsku-Białej

Informacji na temat rynku pracy w województwie śląskim (i innych częściach Polski) dostarcza Barometr zawodów. To prognoza, w której eksperci wyróżnili 3 grupy zawodów – deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Jak zostało wspomniane, bezrobocie w mieście i na Śląsku jest niskie. Jakie wakaty można więc objąć w Bielsku-Białej? Oferty pracy, zgodnie z badaniem Barometr zawodów, bez problemu powinni znaleźć tu kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie, znają język obcy i są gotowi do wyjazdów w delegacje.

To jednak niejedyna deficytowa profesja. Łącznie w Bielsku-Białej jest aż 46 grup  takich zawodów. Wśród nich są zarówno te wymagające wyższego wykształcenia i wysokich kwalifikacji, jak i reprezentowane przez osoby z wykształceniem zawodowym, technicznym czy pracowników fizycznych.

Bielsko-Biała: praca, największe zapotrzebowanie

    • Deficyty dotyczą branży budowlanej. Szczególnie brakuje: betoniarzy, zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy, blacharzy, pracowników robót wykończeniowych, robotników budowlanych, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy. 

    • Braki kadrowe zauważalne są też w produkcji przemysłowej. Deficytowe zawody w Bielsku-Białej to krawiec i pracownik produkcji odzieży, magazynier, pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych, robotnik obróbki drewna i stolarz, a także operatorzy: maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, maszyn włókienniczych, obrabiarek skrawających, urządzeń dźwigowo-transportowych.

    • Kolejny obszar to branża metalowa, gdzie nie ma osób spełniających wymagania i chętnych do pracy jako pracownik przetwórstwa metali, spawacz i ślusarz.

    • Problemy rekrutacyjne dotyczą też firm transportowo-spedycyjnych i związanych z motoryzacją (deficyt diagnostów samochodowych, kierowców autobusów, mechaników pojazdów samochodowych, zaopatrzeniowców i dostawców.
      
    • Na bielskim rynku pracy brakuje też lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej, a także psychologów i psychoterapeutów.
      
    • Praca w Bielsku-Białej od zaraz jest też dostępna w gastronomii i branży spożywczej, zwłaszcza dla kucharzy, kelnerów i barmanów, pomocy kuchennych i pracowników przetwórstwa spożywczego.
      
    • Także bielskie placówki edukacyjne mają trudności z zapełnieniem wakatów. Brakuje nauczycieli nauczania początkowego, nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. W deficycie są też opiekunki dziecięce.
      
    • Dobrym wyborem dla bielszczan będących na początku swojej kariery może też okazać się branża IT. Pracodawcy poszukują zwłaszcza projektantów i administratorów baz danych, programistów.

    • Poszukiwani są też kandydaci do pracy w usługach – fryzjerzy, kosmetyczki, oraz w handlu – sprzedawcy i kasjerzy.

    • Na liście znaleźli się też elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kamieniarze, listonosze i kurierzy, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy służb mundurowych, sprzątaczki i pokojowe.

Zawody nadwyżkowe w Bielsku-Białej

W badaniu wskazano także kilka zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w których liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych ofert pracy. W takiej sytuacji są bielscy biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. techniki dentystycznej. Problemy ze znalezieniem pracy w wymienionych dziedzinach w największym stopniu wynikają z tego, że co roku na rynek pracy wkraczają kolejni absolwenci, natomiast miejsc pracy nie przybywa.

Bielscy studenci na rynku pracy w województwie śląskim

Bielsko-Biała to także miasto przyjazne studentom. Działa tu publiczna Akademia Techniczno-Humanistyczna z pięcioma wydziałami (Wydział Humanistyczno-Społeczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Wydział Zarządzania i Transportu) oraz kilka niepublicznych szkół wyższych. Tutejsze uczelnie oferują kształcenie na wielu perspektywicznych kierunkach, po których można znaleźć satysfakcjonującą pracę, także na Śląsku. Młodzi ludzie chętnie obierają za swój studencki kierunek Bielsko-Białą. Zachęca do tego nie tylko bogata oferta edukacyjna, mnogość inwestycji i wolnych miejsc pracy w mieście, ale także jego kulturalne i przyrodnicze walory.

Turystyczna Bielsko-Biała

Ten nowoczesny ośrodek przemysłowo-handlowy ma do zaoferowania komfortowe warunki życia i ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego. Władze Bielska-Białej starają się także wypromować region jako atrakcyjny kierunek urlopowy. Turyści mają tu sporo do zobaczenia. Wiele jest zabytków, reprezentujących różne style architektoniczne, głównie pochodzących z XIX wieku, kiedy miasto było jeszcze dwoma osobnymi miejscowościami, prężnie się rozwijającymi, o dużym znaczeniu przemysłowym.

Będąc w okolicy, warto zobaczyć Rynek i uliczki Starego Miasta, zamek książąt Sułkowskich, Dom Tkacza, Starą Fabrykę, katedrę św. Mikołaja czy teatr w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja. Najmłodsi zwiedzający z pewnością docenią napotkane na spacerze po mieście postaci z bajek wyprodukowanych w tutejszym studiu filmów rysunkowych. Kolekcja pomników wciąż się powiększa, jak dotąd na bajkowym szlaku spotkać można Bolka i Lolka, Reksia oraz Pampaliniego łowcę zwierząt z hipopotamem.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

PUP w Bielsku-Białej obsługuje bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia mieszkańców:
    • Bielska-Białej,
    • Buczkowic,
    • Jasienicy,
    • Jaworza,
    • Kóz,
    • Szczyrku,
    • Wilkowic,
    • Porąbki,
    • Wilamowic.

Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Partyzantów 55,
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 496-51-50
e-mail: sekretariat@pup-bielsko.pl

Gminy Czechowice-Dziedzice i Bestwiny podlegają pod Filę PUP, mającą siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach.

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Kopcia 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215-33-12
e-mail filia@pup-bielsko.pl