Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Lublin

82 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 20629

Warunki pracy

- obsługa monitorów ekranowych do 4 godzin

Zakres zadań

  • przygotowywanie aktów administracyjnych, opinii i wytycznych dotyczących projektów związanych z ochroną krajobrazu kulturowego, zabytkowej zieleni,parków, ogrodów,cmentarzy
  • kontrolowanie obiektów i obszarów zabytkowych
  • przygotowywanie rozpoznań dotyczących zabytkowych obiektów, założeń przestrzennych ogrodowych i stref ochrony konserwatorskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu architektura krajobrazu,ogrodnictwo, ochrona środowiska / ze specjalnością w zakresie ochrony zabytkowych założeń zieleni /
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego przygotowanie stażowe na stanowiskach o podobnym zakresie zadań
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • zdolności analityczne
  • umiejętność i łatwość precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim w mowie i piśmie

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
Specjalista ds. Ochrony Zabytków Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Rekrutują z Praca.pl