Praca Kraśnik

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 525

Praca w Kraśniku

Kraśnik leży w województwie lubelskim. To siedziba powiatu kraśnickiego i z tego tytułu ośrodek administracyjny z instytucjami rynku pracy, urzędami. Miasto ze stolicą województwa dzieli niecałe 50 km, co ma znaczny wpływ chociażby na kraśnicki rynek pracy. Lublin jest największym ośrodkiem akademickim we wschodniej Polsce, a lubelskie szkoły wyższe co roku opuszcza ok. 20 tys. absolwentów. Do jakich specjalistów kierowane są oferty pracy w województwie lubelskim? Czy w Kraśniku zapotrzebowanie na pracowników z wyższym wykształceniem jest duże, czy może łatwiej o pracę mają osoby po szkole zawodowej lub technikum? Oto charakterystyka Kraśnika, z którą warto się zapoznać, poszukując pracy w okolicy miasta.

Kraśnik – liczba mieszkańców, położenie

Położony we wschodniej części kraju Kraśnik od wieków pełnił funkcję węzła komunikacyjnego. Przez miasto prowadzi linia kolejowa, dwie drogi o zasięgu ponadregionalnym: droga krajowa nr 19 (Kuźnica – Barwinek), droga krajowa nr 74 (Kielce – Zosin) oraz droga wojewódzka nr 833, łącząca miasto z mostem na Wiśle w Kamieniu (Kraśnik – Przytyki). Dystans między Kraśnikiem i Warszawą wynosi 208 km. Jadąc do Krakowa, trzeba pokonać 256 km. Do przejścia granicznego ze Słowacją – Barwinek – Vyšný Komárnik jest z Kraśnika 214 km, a do granicy polsko-ukraińskiej – 132 km (Berdyszcze) albo 149 km (Zosin).

Miasto, podzielone jest na dwie części: Kraśnik Stary i Kraśnik Fabryczny, zajmuje 26 km² i liczy około 35 tys. mieszkańców. W 1975 r. do historycznego centrum i przyległych do niego osiedli (do tego roku był to obszar miasta powiatowego Kraśnik) dołączono miasto Kraśnik Fabryczny, pierwotnie funkcjonujący jako osiedle Dąbrowa Bór, które powstało dla pracowników budowanej tu Fabryki Amunicji nr 2. Zakład przekształcano kolejno w Fabrykę Wyrobów Metalowych (1948 r.) i Fabrykę Łożysk Tocznych (1972 r.). Fabryka łożysk działa do dziś i jest znaczącym w regionie pracodawcą.

Rynek pracy, oferty pracy – Kraśnik

Przemysł metalowy także obecnie dominuje w profilu gospodarczym Kraśnika, a duże zakłady kształtują rynek pracy w powiecie. Nie tylko jednak w przemyśle dostępna jest tu praca. Kraśnik rozwija się też jako ośrodek usługowy i handlowy. Z kolei wielu mieszkańców okolicznych wsi trudni się rolnictwem, sadownictwem. Cały region słynie z uprawy owoców i warzyw o doskonałej jakości. W powiecie kraśnickim produkuje się około 30% wszystkich zbieranych w Polsce malin.

W rejestrze REGON (stan na 31 lipca 2020 r.) widnieje łącznie 3096 podmiotów gospodarki narodowej działających w mieście, z czego 84 (2,7%) w sektorze publicznym. W Kraśniku praca możliwa jest zarówno w małych oraz mikrofirmach, jak i średnich czy dużych zakładach. Liczba podmiotów najmniejszych, do 9 zatrudnionych, wynosi 2964, a od 10 do 49 pracowników – 106. W mieście działają też 22 podmioty utrzymujące między 50 a 249 miejsc pracy. 3 jednostki deklarują stan zatrudnienia między 250 a 999 osób, a największe przedsiębiorstwo – 1000 lub więcej.

Osoby, które interesuje praca w województwie lubelskim, jako ważną wskazówkę, czy wykonywany przez nich zawód spotka się z zainteresowaniem pracodawców, mogą potraktować Barometr zawodów. To badanie co roku wykonywane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opisujące stan rynku pracy w całej Polsce i poszczególnych jej regionach – województwach, powiatach. Zgodnie z badaniem w 2020 r. w powiecie kraśnickim lista zawodów deficytowych jest dość długa. Przypomnijmy, że o deficycie możemy mówić wtedy, gdy zapotrzebowanie pracodawców przewyższa liczbę bezrobotnych w danym zawodzie. Na kogo czeka tu zatem praca?

Kraśnik i okolice to dobry kierunek dla pracowników budowlanych z różnorodnymi umiejętnościami i uprawnieniami (brakuje np. betoniarzy i zbrojarzy, cieśli i stolarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, inspektorów nadzoru budowlanego, inżynierów budownictwa, kierowników budowy). Kolejne sektory, w których wskazano deficyt, to przetwórstwo przemysłowe, finanse, IT czy gastronomia. Zatrudnienie bez większych trudności powinni znaleźć operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, kierownicy ds. produkcji, ślusarze, spawacze i inni).

Z niedoborem kandydatów borykają się też pracodawcy w branży elektromechanicznej, w firmach transportowych i spedycyjnych. Ponadto brakuje pracowników opieki zdrowotnej, różnorodnych usług, a także specjalistów z wyższym wykształceniem w wielu dziedzinach. W powiecie o zatrudnienie nie powinni martwić się inżynierowie chemicy i chemicy, logopedzi i audiofonolodzy, nauczyciele w szkołach zawodowych, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży i inni.

O ile lista deficytowych profesji jest bardzo różnorodna, o tyle w powiecie kraśnickim w grupie zawodów nadwyżkowych przeważają absolwenci studiów wyższych. Wśród nich są prawnicy, technicy informatycy, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy nauczyciele języków obcych i lektorzy, pedagodzy, nauczyciele (przedszkola, nauczanie początkowe, przedmiotów ogólnokształcących).

Trudności ze znalezieniem ofert mogą mieć też osoby poszukujące zatrudnienia w biurze czy administracji, a także jako pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, specjalista technologii żywności i żywienia. W podobnej sytuacji są kierowcy samochodów osobowych, sprzedawcy i kasjerzy. W Kraśniku urząd pracy w lipcu 2020 r. miał w rejestrze 4,5 tys. osób, a stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 10,3%. To więcej niż średnia dla Polski (6,1%) i dla województwa (8,1%).

PUP Kraśnik:

Adres: Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
E-mail: sekretariat@pup.krasnik.pl
Telefon: (081) 826-18-23.

Szukaj pracy w mieście