Oferty Tygodnia

Praca Lublin Najnowsze oferty pracy: 304

Praca w Lublinie

Lublin – położenie geograficzne, liczba mieszkańców

Lublin to miasto na prawach powiatu leżące we wschodniej Polsce, na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej. Jest stolicą województwa i powiatu lubelskiego. Jednocześnie stanowi centralny ośrodek Aglomeracji Lubelskiej. Uznaje się go za 9. co do wielkości populacji miasto w Polsce i 16. pod względem powierzchni. Jednym z największych atutów Lublina jest położenie w pobliżu wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W mieście mieszka 338,6 tys. osób. Wstępne dane Urzędu Statystycznego w Lublinie podsumowujące aktywność zawodową mieszkańców województwa lubelskiego w I kwartale 2020 roku mówią, że osoby pracujące w wieku produkcyjnym stanowiły 54,2 proc. ludności. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 roku oznacza to spadek o 0,2 proc. Jeśli jednak wartość zestawimy z danymi z analogicznego okresu rok wcześniej, zauważymy, że odsetek pracujących zwiększył się o 0,5 proc. Co ciekawe, w I kwartale 2020 roku większy spadek liczby pracujących odnotowano wśród mężczyzn, ale jednocześnie to właśnie oni stanowili aż 55,4 proc. ogółu ludności pracującej. 

Lublin – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

O gospodarczym wzroście Lublina mówi się głośno i na wielu frontach. Budowanie potęgi miasta na podstawie analiz eksperckich wyznaczających najważniejsze sektory przemysłu przynosi wymierne korzyści. Lubelszczyzna znana jest przede wszystkim z przewagi rolnictwa, dlatego też gospodarka regionu skupia się w dużej mierze na produkcji rolniczej. Na gospodarczej mapie Lublina wyraźnie zaznacza się także branża spożywcza i technologiczna. Mówiąc o sektorze spożywczym, warto w ramach ciekawostki wspomnieć o tradycyjnym wypieku z tego regionu. Cebularz jest wizytówką miasta, jego kulinarnym symbolem, podobnie jak rogal świętomarciński w Poznaniu i toruńskie pierniczki. Cebularz ma nawet swoje muzeum.

W rozkwicie jest sektor BPO/SSC dotyczący obsługi outsourcingowej dla biznesu, sektor IT, prawny czy finansowo-księgowy. Miejsca pracy zapewniają takie firmy jak Capgemini Polska Sp. z o.o., BPO International, ManpowerGroup. Nikomu nie trzeba przedstawiać także takich marek jak wywodzące się z lubelskiego Black Red White, Stokrotka Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy czy Biomed-Lublin.

Ciekawe spojrzenie na rynek pracy w województwie lubelskim i w samym Lublinie daje analiza stopy bezrobocia. Na przestrzeni ostatnich lat widać, że sytuacja na lubelskim rynku pracy zaczęła się normować, a stopa bezrobocia spadała z każdym kolejnym rokiem. Jeszcze w 2016 roku wynosiła ona 7,2 proc, ale już na koniec 2019 roku wskaźnik kształtował się na poziomie 4,9 proc.

Lublin - stopa bezrobocia wg GUS

A jak wygląda sytuacja bezrobotnych w Lublinie w 2020 roku? Według danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Lublinie, w II kwartale 2020 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowały się 17 544 osoby (w porównaniu do I kwartału oznacza to spadek o niemal 27 proc.). Z ewidencji bezrobotnych wyłączono w sumie 13 220 osób. W ponad 8000 przypadków powodem tego było podjęcie pracy, natomiast 906 osób wyłączone zostało z grona bezrobotnych na skutek dobrowolnej rezygnacji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po II kwartałach 2020 roku osoby nieposiadające żadnych kwalifikacji zawodowych stanowiły aż 31 proc. ogólnej liczby bezrobotnych, a dokładnie 28 proc. to osoby bez doświadczenia zawodowego. 

Zmiany, jakie zachodzą w polskiej gospodarce, mają swoje odzwierciedlenie także na lokalnym rynku pracy. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie stopa bezrobocia w mieście na koniec lipca 2020 roku wynosiła już 5,7 proc. Celem lepszego zrozumienia tego zagadnienia, warto przyjrzeć się bliżej strukturze bezrobocia i profilom osób pozostającym bez zatrudnienia. 

Z danych podsumowujących II kwartał 2020 roku wynika, że najwięcej bezrobotnych w województwie lubelskim było w wieku 25-34 lata, a niemal połowę zbiorowości  bezrobotnych stanowiły osoby poniżej 24. roku życia. W tym miejscu warto zaznaczyć, że od kilku lat Lublin plasuje się na 1. miejscu wśród wszystkich województw z największym odsetkiem bezrobotnych do 30. roku życia.

Bezrobocie a wiek - Lublin

 

Dopełnieniem obrazu bezrobocia w regionie będzie analiza grupy bezrobotnych pod kątem ich wykształcenia. Okazuje się, że największy odsetek osób pozostających bez pracy stanowią absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych, natomiast kandydaci z dyplomem szkoły wyższej, pod względem liczebności grupy zajmują dopiero 4. pozycję.

Lublin - bezrobocie a wykształcenie

Przyczyn rosnącego bezrobocia na przestrzeni ostatnich miesięcy możemy dopatrywać się we wciąż malejącej liczbie ofert pracy – w II kwartale 2020 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim wpłynęło 8489 ogłoszeń pracy w Lublinie i okolicach, co w porównaniu do I kwartału oznacza spadek o niemal 21 proc. Niemniej największą liczbą wolnych stanowisk dysponowały MUP Lublin oraz PUP Lublin, które w sumie opublikowały niemal 3100 ofert pracy w mieście. Nie jest zaskoczeniem, że ponad 80 proc. wszystkich ogłoszeń pochodziło z sektora prywatnego. Warto zauważyć, że tylko w sierpniu 2020 roku do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęło 546 ofert pracy w mieście.

Praca w Lublinie – jedni czekają na zatrudnienie latami, inni nie mają problemu ze znalezieniem posady. Z czego to wynika? Z mniejszych wymagań kandydatów, braku gotowości do podjęcia pracy czy dezaktualizacji wymaganych kwalifikacji? Bardzo często za jedne z przyczyn problemów ze znalezieniem zatrudnienia uznaje się brak koniecznej specjalizacji czy niezbędnego doświadczenia zawodowego. Warto jednak mieć na uwadze, że poszczególne rynki pracy charakteryzuje zróżnicowane zapotrzebowanie na specjalistów. Wyznacznikiem dla osób poszukujących pracy w województwie lubelskim może być prognoza Barometru zawodów, która wskazuje zawody nadwyżkowe, jak i te deficytowe. Okazuje się, że w 2020 roku w czołówce zawodów deficytowych znalazło się wiele branż, które z brakiem kandydatów do pracy musiały radzić sobie już w poprzednim roku. Wśród zawodów najbardziej deficytowych znajdziemy między innymi nauczycieli związanych ze szkolnictwem branżowym, mechaników pojazdów samochodowych, osoby z wykształceniem medycznym czy chociażby elektryków i elektromechaników. Z kolei kandydaci, którzy ukończyli kierunki stricte humanistyczne i społeczne, takie jak: filozofia, historia czy kulturoznawstwo, mogą mieć problem ze znalezieniem pracy. 

Badanie Barometr zawodów wyraźnie potwierdza zróżnicowanie zapotrzebowania na poszczególne zawody w różnych powiatach. Przyczyn takiego stanu rzeczy możemy doszukiwać się w specyfice rynku pracy danego miasta i branż funkcjonujących na jego terenie. Okazuje się, że największe zapotrzebowanie na specjalistyczne zawody, które wymagają konkretnego wykształcenia, jest w stolicy województwa. Osoby poszukujące pracy w Lublinie od zaraz, mają spore szanse na jej znalezienie pod warunkiem, że profilem wykształcenia idealnie wpiszą się w zawody pozostające w deficycie. W 2020 roku najbardziej pożądani są pracownicy między innymi w branży budowlanej, transportowej i usługowej. W deficycie nadal pozostają zawody wymagające wykształcenia medycznego. Lublin może rozczarować jednak te osoby, które ukończyły na przykład kierunki ekonomiczne, humanistyczne czy pedagogiczne.

 

Źródło: Barometr Zawodów
DEFICYT NADWYŻKA

blacharze i lakiernicy samochodowi
cukiernicy
diagności samochodowi
fizjoterapeuci i masażyści
fryzjerzy
inżynierowie budownictwa
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie elektrycy i energetycy
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kierownicy sprzedaży
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
lakiernicy
lekarze
listonosze i kurierzy
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy pojazdów samochodowych
operatorzy obrabiarek skrawających
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
piekarze
pielęgniarki i położne
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD
ratownicy medyczni
spawacze
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
sprzedawcy i kasjerzy
szefowie kuchni
ślusarze
tapicerzy

agenci ubezpieczeniowi
archiwiści i muzealnicy
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
dziennikarze i redaktorzy
ekonomiści
farmaceuci
filolodzy i tłumacze
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele przedszkoli
obuwnicy
pedagodzy
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy socjalni
psycholodzy i psychoterapeuci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści technologii żywności i żywienia
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych

 

Lublin – średnie wynagrodzenie

Lokalne rynki pracy rządzą się swoimi prawami. Odróżniają je nie tylko warunki zatrudnienia, ale także wynagrodzenie za pracę. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku wyniosło 5248,83 zł. Wiadomo jednak, że wartość ta będzie wyglądała nieco inaczej w poszczególnych rejonach Polski. A jak kształtuje się płaca w województwie lubelskim? Według danych Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 roku wyniosło dokładnie 4620,79 złotych. 

Studia Lublin – najczęściej wybieranie kierunki studiów

Lublin to bez wątpienia miasto studenckie. Mówi się, że przyszłość tego miejsca w dużej mierze leży w rękach młodych ludzi i uzależniona jest od właściwego wykorzystania potencjału przyszłych absolwentów. Od wielu lat Lublin uważany jest za jeden z głównych ośrodków akademickich w kraju. Słynie z 5 publicznych uczelni wyższych (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Akademia Medyczna im. F. Skubiszewskiego, Uniwersytet Przyrodniczy) i 4 uczelni niepublicznych. Młodym mieszkańcom oferuje kształcenie na ponad 200 kierunkach z różnych dziedzin. Co jednak istotne, akademicki Lublin znany jest także z wysokiego poziomu umiędzynarodowienia – do stolicy województwa lubelskiego każdego roku przyjeżdżają studenci z całego świata. Szacuje się, że ponad 7000 żaków stanowią cudzoziemcy. Co jednak najważniejsze, praca dla studenta w Lublinie nie jest rzadkością. Wiele lokalnych firm decyduje się na pozyskanie młodych osób do rozwoju własnej marki, jednocześnie dając im możliwość zdobywania konkretnych umiejętności i pozyskiwanie wiedzy praktycznej. 

PUP Lublin

Na terenie Lublina działa zarówno Powiatowy Urząd Pracy, jak i Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Ten pierwszy powołany został na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego, a jego terytorium działania jest obszar całego powiatu lubelskiego. W skład PUP Lublin wchodzą filie w Bełżycach i w Bychawie. 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie
ul. Niecała 14,
20-080 Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
ul. Mełgiewska 11c
20-209 Lublin