Praca LUBLIN Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 218

Praca w Lublinie

Lublin stolica województwa lubelskiego o królewskich korzeniach. Ponad 700-letnia tradycja wpisana w rozwój miasta dziś stanowi jedną z gałęzi gospodarczych regionu. To największe miasto turystyczne i studenckie południowo-wschodniego pasma Polski.

Lublin to prężny ośrodek akademicki, kształcący wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową. Jej wartość doceniania jest nie tylko na lubelskim rynku pracy, ale także na terenie kraju i zagranicy. Wzrastające zapotrzebowanie na grupy specjalistyczne predestynuje do wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia. Najczęściej wybierane kierunki to medycyna, logistyka, transport czy inżynieria.

W Lublinie dominują następujące branże: przemysł spożywczy, BPO/SSC, informatyka i telekomunikacja, logistyka, transport, energia odnawialna, motoryzacja, ochrona zdrowia, farmacja oraz biotechnologia. Pracę w Lublinie z pewnością najłatwiej znaleźć osobom odpowiednio wykwalifikowanym pod kątem wyżej wymienionych branż.

Na pierwszym miejscu gospodarczej mapy Lublina znajduje się przede wszystkim branża spożywcza. Obejmuje ona zarówno produkty spożywcze, jak i dostawców technologii oraz usług, które wykorzystywane są na potrzeby przemysłu spożywczego.

Branża BPO/SSC, która obejmuje dostawców usług na rynku centrów usług wspólnych oraz SSC, czyli obsługi outsourcingowej dla biznesu, odpowiada zapotrzebowaniu na usługi finansowo-księgowe, IT, prawne, inżynieryjne oraz obsługi klienta.

Jednak, co najważniejsze dla rozwoju tych branż istotne znaczenie ma zaplecze naukowe. Dzięki silnej korelacji ze światem naukowym przesiębiorstwa pozyskują do pracy odpowiednio dobrane zasoby ludzkie.

Sami absolwenci stanowią mocną siłę przedsiębiorczą miasta. W głównej mierze byli studenci tworzą dla siebie miejsca pracy. Dzięki różnorodnym programom każdego roku powstaje w Lublinie wiele działalności gospodarczych. Na mapie gospodarczej widać wyraźnie coraz więcej pojawiających się start-upów.